Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 17. decembrī

Jauns ziņojums liecina – ES Pārtikas mehānisms ir palīdzējis 150 miljoniem cilvēku

Kā liecina jauns ziņojums par 2008. gadā izveidoto ES Pārtikas mehānismu pārtikas krīzes negatīvo seku novēršanai, Eiropas Savienība trīs gados ir uzlabojusi vairāk nekā 59 miljonu cilvēku dzīvi 49 valstīs un sniegusi netiešu atbalstu vēl 93 miljoniem cilvēku (piemēram, ļaujot cilvēkiem gūt labumu no pieaugošajām tirdzniecības iespējām attiecīgajā reģionā un apgūt labākas prasmes no kaimiņos esošiem lauksaimniekiem).

Izvērtēšanas ziņojums, ar ko šodien iepazīstināja attīstības komisārs Andris Piebalgs, arī liecina, ka, izmantojot mehānismu ar tam paredzēto 1 miljardu eiro, ir vakcinēti vairāk nekā 44,6 miljoni lauksaimniecības dzīvnieku un sniegta palīdzība, lai apmācītu 1,5 miljonus cilvēku lauksaimniecības ražošanas jomā.

Atzinīgi vērtējot ziņojumu, komisārs Piebalgs teica: ,,Šie skaitļi runā paši par sevi, un es esmu ļoti gandarīts, ka šodien varu ziņot par to neticamo ieguldījumu, ko mūsu Pārtikas mehānisms tikai trīs gadu laikā ir sniedzis, lai uzlabotu miljoniem cilvēku dzīvi. Vienīgi Eiropas Savienības lieluma līdzekļu devējs spēj gūt šāda mēroga sasniegumus, un šā projekta rezultāti apliecina, ka mēs vēl aizvien esam vienīgie, kas sniedz ātru, stratēģisku un visaptverošu palīdzību uz vietas tad, kad tā ir visvairāk vajadzīga.”

Pārtikas mehānisms, kura darbība beidzās 2011. gada beigās, tika izveidots, lai novērstu plaisu starp ārkārtas humāno palīdzību un ilgāka termiņa attīstības palīdzību. Projekta mērķis bija palielināt lauksaimniecisko ražošanu 49 nabadzīgākajās pasaules valstīs, mudinot ražotājus palielināt piegādi, palīdzot viņiem tikt galā ar nepastāvīgu pārtikas cenu izraisīto ietekmi uz vietējām kopienām, kā arī pastiprinot lauksaimnieku spējas ražot pārtiku un uzlabojot lauksaimniecības pārvaldību.

Divas trešdaļas no 232 projektiem, kas saņēma Pārtikas mehānisma finansējumu, attiecās uz lauksaimniecisko ražošanu vai pieeju lauksaimniecības materiāliem (piemēram, sēklām un mēslojumam). Statistika liecina, ka šo projektu rezultātā ražošanas apjomi palielinājās vidēji par 50 %.

Svarīgi elementi šajos projektos bija arī pasākumi uztura jomā un drošības tīkla pasākumi, kas veidoja 35 % no šiem projektiem. Drošības tīkla pasākumiem tika piešķirti apmēram 138 miljoni eiro, lai palīdzētu visneaizsargātākajiem cilvēkiem, jo īpaši sievietēm un bērniem. Šādu pasākumu piemērs ir programma Etiopijā, kuras ietvaros vismazāk aizsargātās mājsaimniecības saņēma pārtiku vai naudu apmaiņā pret līdzdalību sabiedriskajos darbos.

Pateicoties programmai, Sjerraleonē iniciatīvas ,,Pārtika par darbu” ietvaros tika izplatītas 8463 tonnas (jeb 530 smago automobiļu kravas) pārtikas un uzturvielu, savukārt nabadzīgie iedzīvotāji Āfrikas ragā, jo īpaši Kenijā, iniciatīvas ,,Nauda par darbu” ietvaros saņēma 644 134 eiro; inovatīva lauksaimniecības dzīvnieku apdrošināšanas sabiedrība šeit izmaksāja naudu simtiem lopkopju ziemeļu un ziemeļaustrumu reģionos ilgstošā sausuma dēļ.

Atkarībā no katras valsts konkrētajām vajadzībām mehānisms nodrošināja arī citas metodes maza apjoma ražošanas veicināšanai, piemēram, mikrokredītus, ieguldījumus, iekārtas, infrastruktūru un uzglabāšanas iespējas, kā arī arodmācības un atbalstu profesionāliem lauksaimniekiem.

Vispārīga informācija

ES Pārtikas mehānismu izveidoja 2008. gadā, lai nodrošinātu ātru ES reakciju uz pārtikas cenu straujo kāpumu jaunattīstības valstīs, un 2008. gada decembrī to apstiprināja Eiropas Parlaments un Padome. Instrumenta ietvaros piešķīra 1 miljardu eiro, kas bija paredzēts trīs gadu laikposmam (gandrīz puse no šīs summas tika iztērēta 2009. gadā).

60 % no Pārtikas mehānisma līdzekļiem tika piešķirti, izmantojot ANO aģentūras, 20 % piešķīra ar NVO un dalībvalstu aģentūru starpniecību, 12 % piešķīra caur budžeta atbalstu un 6 % piešķīra ar reģionālo organizāciju starpniecību. 425 nevalstiski dalībnieki vai NVO palīdzēja īstenot projektus – galvenokārt laukos vai grūti sasniedzamos reģionos, nodrošinot 20 % no finansējuma, kas bija piešķirts saskaņā ar priekšlikumu iesniegšanas uzaicinājumiem.

Papildu informācija

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Pārtikas mehānisms:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/food-facility_en.htm

Saikne uz ziņojumu:

http://ec.europa.eu/europeaid/what/development-policies/intervention-areas/ruraldev/food_intro_en.htm

Video par ES Pārtikas mehānismu:

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/food-facility_en.htm

Kontaktpersonas:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar