Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. gruodžio 17 d., Briuselis

Naujos PVM taisyklės nuo 2013 m. sausio 1 d. palengvins įmonių gyvenimą

2013 m. sausio 1 d. įsigalioja naujos ES PVM taisyklės, kurios palengvins gyvenimą įmonėms visoje Europoje.

Pirma, elektroninis sąskaitų faktūrų išrašymas bus prilygintas popieriniam, todėl įmonės galės rinktis joms labiau tinkantį PVM sąskaitų faktūrų išrašymo būdą. Tai gali padėti įmonėms sutaupyti iki 18 mlrd. EUR administracinių išlaidų per metus.

Antra, valstybės narės galės pasiūlyti mažoms įmonėms, kurių metinė apyvarta nesiekia 2 mln. EUR, pinigų apskaitos lengvatą. Tai reiškia, kad šios MVĮ neprivalės mokėti PVM tol, kol jo negavo iš kliento, ir tai padės joms išvengti grynųjų pinigų srauto problemų.

Už mokesčius, muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Šios naujosios PVM taisyklės yra tai, ko šiandien reikia Europos įmonėms: paprastesnių procedūrų, mažesnių išlaidų ir paramos taikant sprendimus, kurie geriausiai atitinka jų poreikius.“

Pagrindiniai faktai

Antroji direktyva dėl PVM sąskaitų faktūrų išrašymo buvo priimta 2010 m. liepos mėn. ir turi būti pradėta taikyti visose valstybėse narėse nuo 2013 m. sausio 1 d. Ja siekiama supaprastinti PVM sąskaitų faktūrų išrašymo taisykles ir taip sumažinti įmonėms tenkančią naštą ir kliūtis.

Šia direktyva, skatinant naudoti elektroninį sąskaitų faktūrų išrašymo būdą, elektroninės sąskaitos faktūros prilygintos popierinėms ir joms taikomos tos pačios taisyklės. Valstybėms narėms nebebus leidžiama nustatyti išankstinių elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimo sąlygų, tokių kaip e. parašai, ir sąskaitas faktūras bus leidžiama saugoti elektroniniu formatu.

Be to, naujosios taisyklės suteikia valstybėms narėms galimybę leisti mažoms įmonėms, kurių apyvarta mažesnė nei 2 mln. EUR, deklaruoti ir mokėti PVM tik gavus arba atlikus mokėjimus, o ne sąskaitos faktūros išrašymo dieną. Turint omenyje, kad nuo sąskaitos faktūros išrašymo klientui ir mokėjimo gavimo praeina nemažai laiko, tai bus didelis palengvinimas įmonėms, visų pirma mažosioms, dėl grynųjų pinigų srautų.

PVM sąskaitų faktūrų išrašymo taisyklių perkėlimas į nacionalinę teisę 27 ES valstybėse narėse taip pat yra vienas iš svarbių Europos skaitmeninės darbotvarkės veiksmų.

Išsamų PVM sąskaitų faktūrų išrašymo taisyklių pakeitimų nuo 2013 m. sausio 1 d. paaiškinimą galima rasti

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/traders/invoicing_rules/explanatory_notes_en.pdf

Komisijos nario A. Šemetos svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010–2014/semeta/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Emer Traynor, tel. +32 2 292 15 48

Natasja Bohez Rubiano, tel. +32 2 296 64 70


Side Bar