Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. gruodžio 17 d., Briuselis

Kova su mokesčių vengimu. Nuo sausio 1 d. įsigalioja griežtesnės ES taisyklės

2013 m. sausio 1 d. įsigalios naujos ES taisyklės, kurios padidins valstybių narių galimybes įvertinti ir surinkti joms priklausančius mokesčius. Direktyva dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje bus ES šalių mokesčių administratorių glaudesnio bendradarbiavimo ir geresnio keitimosi informacija pagrindas. Vienas iš esminių šios direktyvos aspektų yra tai, kad ja panaikinama bankų paslaptis: valstybė narė negalės atsisakyti suteikti informacijos kitai vien todėl, kad tą informaciją turi finansų įstaiga.

Už mokesčius, muitų sąjungą, kovą su sukčiavimu ir auditą atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Naujosios taisyklės užtikrins didesnį skaidrumą, geresnį keitimąsi informacija ir glaudesnį bendradarbiavimą – esmines kovos su mokesčių vengimu priemones.“

Direktyvoje nustatytos praktiškos ir veiksmingos priemonės administraciniam bendradarbiavimui mokesčių klausimais gerinti. Pateikiamos bendros keitimosi informacija formos ir procedūros, dėl kurių nacionalinių institucijų duomenų mainai bus spartesni ir veiksmingesni. Mokesčių pareigūnai galės būti įgalioti dalyvauti administraciniuose tyrimuose kitoje valstybėje narėje. Jie taip pat galės prašyti, kad pranešimai apie jų mokesčių dokumentus ir sprendimus būtų perduoti kitai ES šaliai. Direktyvos taikymo sritis yra plati ir apima visus mokesčius, išskyrus tuos, kuriuos jau reglamentuoja specialūs ES teisės aktai (t. y. PVM ir akcizo mokestį).

Pagrindiniai faktai

Daugiau informacijos apie direktyvą galima rasti

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/mutual_assistance/direct_tax_directive/index_en.htm

Daugiau informacijos apie kovą su sukčiavimu mokesčių srityje galima rasti

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm

Komisijos nario A. Šemetos svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Emer Traynor, tel. +32 2 292 15 48

Natasja Bohez Rubiano, tel. +32 2 296 64 70


Side Bar