Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 17. decembra 2012

Okolje: novi predpisi o čistejših gorivih za pomorski promet bodo prispevali k boljšemu zdravju ljudi

Novi okoljski predpisi o gorivih za plovila, ki bodo začeli veljati z današnjim dnem, bodo znatno zmanjšali onesnaževanje zraka in njegove posledice za zdravje ljudi. Onesnaževala zraka, ki jih povzroča pomorski promet, se prenašajo na dolge razdalje in posledično vse bolj poglabljajo probleme, povezane s kakovostjo zraka, v številnih evropskih mestih. Brez ukrepanja bi emisije žvepla, ki jih povzroča pomorski promet, do leta 2020 na pomorskih področjih v EU presegle skupne emisije žvepla, ki jih povzročajo kopenski viri. Na podlagi revidirane zakonodaje se bo ta trend ustavil, s čimer se bodo zmanjšale emisije žvepla in, kar je še pomembneje, koncentracija trdnih delcev. Na področju varstva zdravja ljudi in okolja bo s tem dosežen jasen napredek.

Podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas je povedal: „Evropa je na dobri poti, da uresniči zaveze, ki so jih leta 2008 soglasno sprejele države članice EU v Mednarodni pomorski organizaciji. Prav tako se zavedamo stroškov, ki jih ima pomorski sektor zaradi spoštovanja predpisov, in si prizadevamo za njihovo zmanjšanje v okviru svežnja ukrepov za trajnostni promet po vodnih poteh, ki je bi predložen septembra 2011.“

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „Izboljšati kakovost zraka je dolgoletni okoljski izziv. Čeprav je bilo za to potrebno nekaj časa, je zdaj v to prizadevanje vključen pomorski sektor. Največje koristi bodo imeli evropski državljani, ki bodo dihali čistejši zrak in imeli bolj zdravo življenje, ter pomorski sektor, ki bo dobavljal čista goriva in tehnologijo.“

Direktivo, ki bo začela veljati z današnjim dnem, vodijo standardi, ki jih je oblikovala Mednarodna pomorska organizacija. Na njeni podlagi se bo največja vsebnost žvepla v gorivih za plovila do januarja 2020 postopno zmanjšala s sedanjega 3,5 % na 0,5 %. V nekaterih zelo občutljivih ekosistemih, kot sta Baltik in Severno morje, vključno z Rokavskim prelivom, se bo največja vsebnost žvepla zmanjšala na 0,1 % že v letu 2015.

Namesto goriv z nizko vsebnostjo žvepla se lahko lastniki ladij odločijo za enakovredne metode spoštovanja predpisov, npr. sisteme čiščenja izpušnih plinov ali ladje s pogonom na utekočinjeni zemeljski plin. Sedanji instrumenti EU za financiranje prometa, npr. programi TEN‑T in Marco Polo, ter Evropska investicijska banka zagotavljajo finančno podporo za okolju prijazne projekte s področja pomorstva. Poleg tega je Komisija začela izvajati dejavnosti, ki spodbujajo uporabo utekočinjenega zemeljskega plina kot ladijskega goriva. Nadaljevala bo tudi z izvajanjem srednje‑ in dolgoročnih ukrepov za spodbujanje okolju prijazne ladijske tehnologije, alternativnih goriv in razvoja okolju prijazne prometne infrastrukture v okviru svežnja ukrepov za trajnostni promet po vodnih poteh skupaj s pomorskim sektorjem in državami članicami.

Direktiva, ki je bila oblikovana v zadnjih tridesetih letih, je zadnji element okvira politike EU o onesnaževanju zraka. Evropska komisija trenutno izvaja celovit pregled okvira politike, da bi ga leta 2013 posodobila.

Naslednji koraki

Države članice bodo morale najpozneje do 18. junija 2014 spremeniti svojo obstoječo zakonodajo o kakovosti goriv za plovila ter jo uskladiti z novo direktivo. Direktiva zagotavlja pravno gotovost za potrebne naložbe lastnikov ladij, upravljavcev pristanišč in rafinerij.

Države članice so pozvane, da od leta 2015 zagotavljajo, da ladje v Baltiku in Severnem morju, vključno z Rokavskim prelivom, uporabljajo goriva z vsebnostjo žvepla največ 0,10 %. Sprejemljive so enakovredne metode spoštovanja predpisov, npr. sistemi čiščenja izpušnih plinov.

Od leta 2020 bodo morale ladje, ki bodo plule po drugih evropskih morjih, uporabljati goriva z vsebnostjo žvepla, ki je manjša od 0,5 %.

Ozadje

Ladje že od nekdaj za pogon uporabljajo težka kurilna olja. Vsebnost žvepla v težkih kurilnih oljih lahko znaša do 5 %. V primerjavi s tem vsebnost žvepla v gorivih, ki se uporabljajo v tovornjakih ali osebnih vozilih, ne sme presegati 0,001 %.

Emisije žveplovega dioksida povzročajo kisli dež in ustvarjajo drobni prah. Ta prah je nevaren za zdravje ljudi, saj povzroča dihalne in kardiovaskularne bolezni ter lahko zmanjša pričakovano življenjsko dobo v EU celo za dve leti.

Več informacij:

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships.htm

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships_proposal.htm

Kontakta:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar