Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. gruodžio 17 d., Briuselis

Aplinka. Naujos švaresnių degalų laivybai taisyklės bus naudingos žmonių sveikatai

Šiandien įsigaliojusios naujos aplinkos apsaugos taisyklės, taikomos jūriniam kurui, padės iš esmės sumažinti oro taršą ir jos poveikį žmogaus sveikatai. Jūrų laivų išmetami oro teršalai plinta dideliais atstumais, todėl kelia vis daugiau oro kokybės problemų daugelyje Europos miestų. Jeigu nebus imtasi priemonių, laivų išmetamų sieros junginių kiekis ES jūrų baseinuose iki 2020 m. viršys taršą iš sausumoje esančių šaltinių. Persvarstytu teisės aktu bus sustabdyta ši tendencija, nes bus sumažintas ne tik išmetamos sieros, bet, dar svarbiau, ir kietųjų dalelių kiekis, ir juo bus žengtas didelis žingsnis į priekį žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos srityse.

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallas sakė: „Dabar Europa sėkmingai įgyvendina įsipareigojimus, kuriuos 2008 m. valstybės narės vieningai prisiėmė Tarptautinėje jūrų organizacijoje. Mes taip pat žinome, kokia yra atitikties kaina, kurią turi sumokėti jūrų pramonė ir kurią siekiame sumažinti taikydami 2011 m. rugsėjo mėn. pristatytą „Tvaraus vandens transporto priemonių rinkinį“.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Oro kokybės gerinimas – ilgalaikis aplinkos apsaugos iššūkis. Prireikė laiko, bet dabar į šį procesą įtraukiamas ir jūrų sektorius. Europos piliečiams tai bus itin naudinga – jie kvėpuos švaresniu oru ir džiaugsis sveikesniu gyvenimu, o pramonė gamins švarų kurą ir kurs švarias technologijas.

Šiandien įsigaliojusioje direktyvoje vadovaujamasi Tarptautinės Jūrų Organizacijos (TJO) sukurtais standartais. Ją taikant, iki 2020 m. sausio mėn. didžiausias sieros kiekis jūriniame kure bus laipsniškai sumažintas nuo dabartinio 3,5 % rodiklio iki 0,5%. Kai kuriose labai pažeidžiamose ekosistemose – Baltijos ir Šiaurės jūrose, įskaitant ir Lamanšo sąsiaurį – didžiausias sieros kiekis bus sumažintas iki 0,1 % jau 2015 m.

Kaip alternatyvą mažo sieringumo degalams, laivams galima taikyti lygiaverčius atitikties metodus, pavyzdžiui, įrengti išmetamų dujų valymo sistemas arba naudoti suskystintas dujas. Ekologiško jūrų transporto projektai finansiškai remiami pagal dabartines ES transporto finansavimo priemones, pavyzdžiui, TEN-T arba „Marco Polo“ programas, juos taip pat finansuoja Europos Investicijų Bankas. Be to, Komisija pradėjo skatinti naudoti laivybai skirtas suskystintas dujas. Ji ir toliau įgyvendins vidutinės trukmės ir ilgalaikes priemones, kad kartu su pramonės atstovais ir valstybėmis narėmis skatintų diegti ekologiškas laivų technologijas, naudoti alternatyvius degalus ir kurti ekologiškas transporto infrastruktūras pagal Tvaraus vandens transporto priemonių rinkinį.

Ši direktyva – naujausia ES oro taršos politikos sistemos, kuriamos pastaruosius 30 metų, sudedamoji dalis. Šiuo metu Europos Komisija vykdo išsamų politikos sistemos persvarstymą ir ją atnaujins 2013 m.

Tolesni veiksmai

Vėliausiai iki 2014 m. birželio 18 d. valstybės narės turi iš dalies pakeisti galiojančius su jūriniu kuru susijusius teisės aktus, kad jie atitiktų naująją direktyvą. Direktyva suteikiama teisinio aiškumo dėl būtinų laivų savininkų, uostų operatorių ir perdirbimo įmonių investicijų.

Nuo 2015 m. reikalaujama, kad valstybės narės užtikrintų, jog Baltijos ir Šiaurės jūrose, įskaitant ir Lamanšo sąsiaurį, plaukiojantys laivai naudotų degalus, kuriuose sieros kiekis neviršytų 0,10 %. Taip pat gali būti naudojami lygiaverčiai atitikties metodai, pavyzdžiui, išmetamųjų dujų valymo sistemos.

Nuo 2020 m. visuose kituose Europos jūrų baseinuose plaukiojantys laivai turės naudoti degalus, kuriuose sieros kiekis būtų mažesnis kaip 0,5 %.

Pagrindiniai faktai

Laivai paprastai varomi sunkiuoju mazutu. Sieros kiekis sunkiajame mazute gali būti net 5 %, o sunkvežimių ir keleivinių automobilių naudojamame kure jis negali viršyti 0,001 %.

Dėl išmesto sieros dioksido susidaro rūgštieji lietūs ir smulkiosios kietosios dalelės. Šios dalelės pavojingos žmogaus sveikatai, nes sukelia kvėpavimo ir širdies bei kraujagyslių ligas, o dėl jų gyvenimo trukmė Europos Sąjungoje sutrumpėja net dvejais metais.

Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships.htm

http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships_proposal.htm

Asmenys ryšiams:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar