Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 17 decembrie 2012

Comisia va finanța catedre de cercetare de nivel înalt în regiuni mai puțin dezvoltate

Universitățile sau institutele de cercetare din regiunile mai puțin dezvoltate vor beneficia de granturi în valoare de până la 2,4 milioane EUR în cadrul unui program-pilot al Comisiei Europene. Scopul așa-numitei inițiative „Catedrele ERA” (ERA Chairs) este de a atrage academicieni de excepție în instituții care doresc să pătrundă în mediul internațional al cercetării de vârf.

Comisarul pentru cercetare, inovare și știință, Máire Geoghegan-Quinn, a declarat: „Multe regiuni din Europa au performanțe slabe în domeniul cercetării în ceea ce privește atât productivitatea generală, cât și participarea la proiecte de cercetare finanțate de UE. Doresc să mă asigur că nu rămâne nimeni în urmă, nu din motive caritabile, ci pentru că este foarte logic din punct de vedere economic și al cercetării ca participarea la programele noastre să fie largă. Acesta este motivul pentru care lansăm inițiativa ‹‹Catedrele ERA››.”

Inițiativa „Catedrele ERA” va sprijini universități și alte organizații eligibile să atingă nivelul de excelență necesar în domeniul cercetării pentru a fi competitive la nivel internațional. Aceste instituții vor trebui să demonstreze că pot oferi mediul și dotările necesare pentru cercetarea de excelență, în concordanță cu Spațiul european de cercetare (ERA). Odată selecționate, instituțiile respective vor acorda catedre ERA unor academicieni de excepție care au capacitatea de a ridica standardele și de a atrage mai mult personal de nivel înalt, precum și fonduri din alte surse, cum ar fi fondurile UE pentru cercetare sau fondurile regionale ale UE.

Johannes Hahn, comisarul pentru politica regională, a declarat: „Prin reunirea resurselor noastre în aceste regiuni, putem să ne asigurăm că această inițiativă este durabilă și sustenabilă. Combinarea fondurilor UE pentru cercetare cu fondurile regionale ale UE ne va permite să le asigurăm acestor academicieni și echipelor lor laboratoarele și echipamentele necesare. Prin acest sprijin, vom elimina decalajul în materie de cercetare și inovare și vom contribui la transformarea acestor idei în oportunități concrete de creștere.”

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075661&sitelang=en

Etapa-pilot a inițiativei „Catedrele ERA”, care beneficiază de fonduri în valoare de 12 milioane EUR alocate din bugetul actualului Al șaptelea program-cadru pentru cercetare (2007-2013), va testa această idee. Dacă aceasta se va dovedi un succes, Comisia va propune finanțarea unui număr mult mai mare de Catedre ERA, în funcție de mărimea bugetului pentru viitorul program-cadru Orizont 2020 (2014-2020).

Context

Scopul acestei inițiative este de a contribui la eliminarea decalajului în materie de cercetare și inovare care există în Europa și de a lărgi participarea la Spațiul european de cercetare. Programul „Catedrele ERA” va sprijini universități și alte organizații eligibile să atingă nivelul de excelență necesar în domeniul cercetării pentru a fi competitive la nivel internațional, pe o bază sustenabilă.

Prima etapă a cererii de propuneri-pilot, condusă de Comisie, este identificarea și selecționarea instituțiilor în care vor fi create catedre ERA. Aceasta se va face printr-un proces competitiv. Va fi eligibilă orice universitate sau altă organizație fără scop lucrativ din domeniul cercetării (așa cum sunt definite în regulile de participare ale PC7) situată într-o regiune de convergență / mai puțin dezvoltată (așa cum sunt definite acestea în Regulamentul general al fondurilor structurale pentru prezenta perioadă de programare și caracteristici similare pentru țările asociate).

Instituțiile interesate își pot trimite propunerile până la 30 mai 2013; propunerile vor fi evaluate de Comisie pe parcursul verii anului 2013. Primele acorduri de grant ar putea fi semnate în decembrie 2013.

În etapa a doua, care va debuta la începutul anului 2014, organizațiile de cercetare selecționate își vor publica postul liber și vor selecționa titularul catedrei ERA printr-un proces de recrutare deschis și transparent, acesta fiind unul dintre principiile directoare pe care se bazează Spațiul european de cercetare pentru a încuraja excelența. Candidații pot fi resortisanți ai oricărei țări din lume.

Bugetul orientativ alocat pentru această cerere de propuneri este de 12 milioane EUR. Contribuția financiară pentru fiecare propunere va fi de maximum 2,4 milioane EUR pentru o perioadă de până la 5 ani. Fiecare țară va beneficia de cel mult un grant. Dacă cererea de propuneri-pilot va avea succes, Comisia va propune extinderea considerabilă a inițiativei în cadrul programului Orizont 2020. Pe lângă catedrele ERA, programul Orizont 2020 va sprijini înfrățirea unor instituții emergente și avansate, formarea de echipe pentru crearea de centre de excelență, schimburile de personal, precum și furnizarea de consultanță și asistență de specialitate. Modernizarea infrastructurii și a instalațiilor de cercetare va intra sub incidența politicii regionale a UE.

Pentru mai multe informații, a se vedea MEMO/12/988.

Pentru mai multe informații despre programul Orizont 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Pentru mai multe informații privind inițiativa „O Uniune a inovării”:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Contact:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar