Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. gruodžio 17 d., Briuselis

Komisija finansuos geriausių mažiau išsivysčiusių regionų mokslinių tyrimų centrų vadovų etatus

Europos Komisija pagal mažiau išsivysčiusių Europos regionų universitetams ir mokslinių tyrimų institucijoms skirtą bandomąją programą suteiks iki 2,4 mln. EUR dotacijų. Europos mokslinių tyrimų erdvės (EMTE) mokslinių tyrimų centrų valdovų iniciatyva siekiama pritraukti įžymiausius mokslininkus į vietas, kurias siekiama padaryti tarptautiniais mokslinių tyrimų centrais.

Už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn sakė: „Daugelio Europos regionų mokslinė tiriamoji veikla yra nepakankama – tiek kalbant apie pasiekimus, tiek apie regionų mokslininkų dalyvavimą ES finansuojamuose moksliniuose tyrimuose. Noriu, kad nė vienas nebūtų pamirštas, ir tai darome ne labdaros tikslais, bet todėl, kad kuo didesnio dalyvių skaičiaus įtraukimas į mūsų programas yra naudingas moksliniu ir ekonominiu požiūriu. Štai kodėl pradedame Europos mokslinių tyrimų erdvės (EMTE mokslinių tyrimų centrų valdovų iniciatyvą.“

Įgyvendinant šią iniciatyvą, bus teikiama pagalba universitetams ir kitoms kriterijus atitinkančios organizacijoms, kad jos galėtų pasiekti tokį mokslinių tyrimų kompetencijos lygį, kuris joms leistų tapti konkurencingoms tarptautiniu lygiu. Jos turės įrodyti galinčios suteikti bazę ir aplinką, tinkamą EMTE reikalavimus atitinkantiems pažangiems moksliniams tyrimams vykdyti. Iš atrinktų kandidatų į EMTE mokslinių tyrimų centrų valdovų postus institucijos skirs pasižymėjusius mokslininkus, galinčius pakelti lygį ir pritraukti daugiau aukšto lygio darbuotojų ir lėšų iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, iš ES mokslinių tyrimų fondų arba regioninių fondų.

Už regioninę politiką atsakingas Europos Komisijos narys Johannesas Hahnas sakė: „Sutelkdami savo išteklius į šiuos regionus, galime užtikrinti, kad tai bus ilgalaikė ir tvari iniciatyva. Sujungę ES mokslinių tyrimų ir ES regioninių fondų finansavimą, šiuos mokslininkus ir jų komandas galėsime aprūpinti laboratorijomis ir įranga. Tokiu būdu pašalinsime tarp mokslinių tyrimų ir inovacijų susidariusią spragą ir paversime šias idėjas konkrečiomis augimo galimybėmis.“

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075661&sitelang=en

Iš dabartinės septintosios bendrosios mokslinių tyrimų programos (2007–2013 m.) 12 mln. EUR skirta bandomajam EMTE mokslinių tyrimų centrų valdovų iniciatyvos etapui. Jei iniciatyva bus sėkminga, Komisija siūlo teikti finansavimą daug didesniam EMTE mokslinių tyrimų centrų valdovų etatų skaičiui, atsižvelgiant į tai, kokio dydžio biudžetas bus skirtas būsimai bendrajai programai „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.).

Pagrindiniai faktai

Šia iniciatyva siekiama panaikinti Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų atskirtį ir paskatinti aktyviau dalyvauti Europos mokslinių tyrimų erdvėje. Vykdant šią iniciatyvą bus teikiama pagalba universitetams ir kitoms kriterijus atitinkančios organizacijoms, kad jos galėtų pasiekti tokį mokslinių tyrimų kompetencijos lygį, kuris jiems leistų tvariai atlaikyti tarptautinę konkurenciją.

Pirmasis bandomojo projekto etapas – paraiškų atranka, per kurią Komisija sieks nustatyti ir atrinkti institucijas, kuriose galėtų būti įsteigtos EMTE centrai. Tai bus daroma taikant konkurencijos principus. Paraiškas galės teikti universitetai arba kitos mokslinių tyrimų ne pelno organizacijos (kaip nustatyta 7 BP dalyvavimo taisyklėse), įsteigtos konvergencijos / mažiau išsivysčiusiame regione (kaip apibrėžta Bendrajame struktūrinių fondų reglamente dėl dabartinio programavimo laikotarpio ir panašių asocijuotųjų šalių savybių).

Suinteresuotosios institucijos turės pateikti paraiškas iki 2013 m. gruodžio 30 d.; paraiškas Komisija vertins 2013 m. vasarą. Pirmuosius susitarimus dėl dotacijų būtų galima pasirašyti 2013 m. gruodžio mėn.

Antrajame etape, kuris turėtų prasidėti 2014 m. pradžioje, atrinktos mokslinių tyrimų organizacijos skelbs konkursus į laisvą EMTE centro vadovo vietą ir laikydamosi atviro ir skaidraus įdarbinimo principo, kuris yra pagrindinis EMTE principas siekiant didinti kompetenciją, atrinks asmenį į šį postą. Kandidatai gali būti iš bet kurios pasaulio šalies.

Šio konkurso orientacinis biudžetas – 12 mln. EUR. Vienam pasiūlymui skiriama suma bus ne didesnė kaip 2,4 mln. EUR laikotarpiui iki penkerių metų. Viena šalis gali gauti ne daugiau kaip vieną dotaciją. Jei bandomasis konkursas bus sėkmingas, Komisija siūlo gerokai išplėsti iniciatyvą pagal programą „Horizontas 2020“. Pagal programą „Horizontas 2020“ bus ne tik finansuojama EMTE mokslinių tyrimų centrų valdovų iniciatyva, bet ir remiamas naujų ir pažengusių institucijų bendradarbiavimas, komandinis darbas siekiant sukurti kompetencijos centrus, darbuotojų mainai, ekspertų konsultacijos ir pagalba. Mokslinių tyrimų infrastruktūra ir bazė bus perleisti ES regioninės politikos kompetencijai.

Daugiau informacijos rasite MEMO/12/988.

Daugiau informacijos apie programą „Horizontas 2020“ rasite

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Daugiau informacijos apie „Inovacijų sąjungą“ rasite

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm.

Asmenys ryšiams:

Michael Jennings, tel. +32 2 296 33 88

Monika Wcislo, tel. +32 2 295 56 04


Side Bar