Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 17. prosince 2012

Komise finančně podpoří špičkové výzkumné pracovníky v méně rozvinutých regionech

V rámci pilotního programu Evropské komise budou univerzitám a výzkumným institucím v méně rozvinutých regionech Evropy poskytnuty granty ve výši až 2,4 milionu EUR. Cílem iniciativy „pracovní místa EVP“ je přilákat vynikající akademické pracovníky do oblastí, které chtějí ve výzkumu patřit mezi světovou špičku.

Máire Geoghegan-Quinnová, komisařka pro výzkum, inovace a vědu, prohlásila: „Mnoho evropských regionů zaostává v oblasti výzkumu, pokud jde o celkové výsledky i o účast na výzkumech financovaných EU, a já chci mít jistotu, že nikdo nezůstane pozadu. Ne z dobročinnosti, ale protože široká účast v našich programech má smysl z výzkumného i hospodářského hlediska. Proto také přicházíme s iniciativou pracovních míst EVP.”

Iniciativa pracovních míst EVP bude podporovat univerzity a další způsobilé organizace, aby jejich výzkum dosáhl dostatečně vysoké kvality potřebné ke konkurenceschopnosti na mezinárodní úrovni. Instituce budou muset prokázat, že jsou schopny poskytnout zařízení i prostředí pro výzkum na vynikající úrovni odpovídající Evropskému výzkumnému prostoru (EVP). Vybrané instituce udělí pracovní místa EVP špičkovým akademickým pracovníkům, kteří jsou schopni zvýšit standardy a získat více kvalitních zaměstnanců i finančních prostředků z dalších zdrojů, jako jsou prostředky EU pro financování výzkumu nebo regionální fondy.

Komisař pro regionální politiku Johannes Hahn uvedl: „Spojením zdrojů v těchto regionech můžeme vytvořit dlouhotrvající a udržitelnou iniciativu. Pokud zkombinujeme prostředky EU pro financování výzkumu s regionálními fondy EU, můžeme těmto akademickým pracovníkům a jejich týmům poskytnout laboratoře i vybavení. Díky této podpoře překonáme rozdíly v oblasti výzkumu a inovací a pomůžeme přeměnit projekty v konkrétní příležitosti k růstu.”

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075661&sitelang=en

Pilotní fáze iniciativy pracovních míst EVP koncepci otestuje, přičemž bude mít k dispozici 12 milionů EUR z rozpočtu současného sedmého rámcového programu pro výzkum (2007–2013). Pokud bude iniciativa úspěšná, navrhuje Komise financovat mnohem více pracovních míst EVP v závislosti na výši rozpočtu budoucího rámcového programu Horizont 2020 (2014–2020).

Souvislosti

Cílem této iniciativy je pomoci překonat rozdíly panující v oblasti výzkumu a inovací v Evropě a rozšířit účast v Evropském výzkumném prostoru. Program pracovních míst EVP bude podporovat univerzity a další způsobilé organizace, aby jejich výzkum dosáhl dostatečně vysoké kvality potřebné k dlouhodobé konkurenceschopnosti na mezinárodní úrovni.

První fáze pilotní výzvy řízené Komisí spočívá v určení a výběru institucí, v nichž budou pracovní místa EVP zřízena. To proběhne na základě výběrového řízení. Způsobilou institucí bude jakákoli univerzita či jiná výzkumná nezisková organizace (dle pravidel pro účast v sedmém rámcovém programu), která se nachází v konvergenčním či méně rozvinutém regionu (dle obecného nařízení o strukturálních fondech pro současné programové období). Obdobné podmínky platí i pro přidružené země.

Instituce, které mají o účast zájem, mohou do 30. května 2013 předkládat své návrhy, které Komise vyhodnotí během léta 2013. První grantové dohody by mohly být podepsány v prosinci 2013.

Na začátku roku 2014 bude zahájena druhá fáze, kdy vybrané výzkumné organizace zveřejní volná pracovní místa EVP a na základě otevřeného a transparentního výběrového řízení, což je hlavní zásada Evropského výzkumného prostoru pro podporu kvality, je obsadí vhodnými kandidáty. Ti mohou být státními příslušníky kterékoli země na světě.

Předběžný rozpočet pro tuto výzvu činí 12 milionů EUR. Maximální výše finančního příspěvku na jeden návrh bude 2,4 milionu EUR na dobu až pěti let. Každé zemi bude poskytnut maximálně jeden grant. Pokud bude pilotní výzva úspěšná, navrhuje Komise tuto iniciativu významně rozšířit v rámci programu Horizont 2020. Stejně jako iniciativa pracovních míst EVP bude i Horizont 2020 podporovat partnerství rozvíjejících se i vyspělých institucí a spolupráci při tvorbě středisek excelence, výměnách zaměstnanců i odborném poradenství a pomoci. Modernizace výzkumné infrastruktury a zařízení proběhne v rámci regionální politiky EU.

Další informace viz MEMO/12/988.

Další informace o programu Horizont 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Další informace o Unii inovací:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Kontaktní osoby:

Michael Jennings (+32 22963388)

Monika Wcislo (+32 22955604)


Side Bar