Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 17 december 2012

Ny universitetsrankning med 500 universitet

Femhundra universitet i och utanför EU ska delta i en ny internationell universitetsrankning på EU-kommissionens initiativ. Den nya rankningen U-Multirank skiljer sig från tidigare rankningar genom att universiteten rangordnas efter fler faktorer som ska ge en mer realistisk och användarvänlig bild av vad de erbjuder. I den nya flerdimensionella rankningen får universiteten betyg på fem områden: forskningens renommé, undervisningens och inlärningens kvalitet, internationell inriktning, kunskapsöverföring (t.ex. partnerskap med näringslivet och nyföretagande) samt regionalt engagemang. Universiteten kan anmäla sig till den nya rankningen under det första halvåret 2013, och de första resultaten förväntas i början av 2014. U-Multirank ska lanseras vid en konferens den 30–31 januari i Dublin när Irland är ordförandeland för EU.

– Detta är en modern, avancerad rankning som fångar den högre utbildningens mångfald. De befintliga rankningarna fäster fortfarande för stor vikt vid forskningens renommé. Vår flerdimensionella rankning ger en bättre, mer jämförbar bild av universitetens kvalitet. U-Multirank ska hjälpa ungdomar att välja rätt studieväg och motivera universiteten att förbättra sina resultat på en rad områden. Det blir också ett användbart verktyg för beslutsfattarna som får bättre underlag för sina beslut om framtidens strategi för högre utbildning, säger utbildningskommissionär Androulla Vassiliou.

U-Multirank bygger på objektiva kriterier och uppgifter. EU-kommissionen vill få ett brett spektrum av universitet och högskolor att delta i den första fasen, medan andra kan ansluta senare. Med U-Multirank kan också alla välja och vikta sina egna prioriteringar och sammanställa sina egna skräddarsydda rankningar.

För att garantera rankningens opartiskhet, kvalitet och kontrollerbarhet låter EU-kommissionen ett oberoende konsortium genomföra själva rankningen. Det tyska Centre for Higher Education (CHE) och det nederländska Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) leder rankningen. De samarbetar med bl.a. Centre for Science and Technology Studies vid Leidens universitet (CWTS), det akademiska förlaget Elsevier, Bertelsmannstiftelsen och programvaruföretaget Folge 3. Konsortiet samarbetar också med nationella partner i rankningen och branschorganisationer för sammanställning av tillförlitliga uppgifter.

Bakgrund

U-Multirank är frukten av ett initiativ som togs på en konferens 2008 när Frankrike var EU:s ordförandeland. Man ville ha en ny universitetsrankning som återspeglade flera olika kvalitetsmått i ett internationellt sammanhang.

EU-kommissionen beställde en genomförbarhetsstudie av konsortiet Cherpa, som bestod av högskole- och forskningsorganisationer. Studien byggde på samarbete med 150 högskolor i och utanför EU och blev färdig 2011. Den visade att det var realistiskt att genomföra den flerdimensionella rankningen.

U-Multirank ska utvecklas 2013 och 2014 med 2 miljoner euro i EU-anslag från programmet för livslångt lärande. Det kan få ytterligare två års groddfinansiering 2015 och 2016. Tanken är att en oberoende organisation ska sköta rankningen därefter.

Mer information

U-Multirank

EU-kommissionen: Utbildning

Androulla Vassilious webbplats

Följ Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Kontaktperson i projektet: professor Frank Ziegele (+49 5241 97 61 24)


Side Bar