Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 17. decembra 2012

V novem razvrščanju zajetih 500 univerz

Evropska komisija je danes sporočila, da bo v svojem novem mednarodnem razvrščanju univerz po pričakovanjih zajela 500 univerz iz Evrope in vsega sveta. Nova lestvica U-Multirank se bo od obstoječih razlikovala po tem, da bo univerze ocenjevala glede na več dejavnikov učinkovitosti, kar naj bi zagotovilo bolj realističen in uporabnikom prijazen prikaz njihove ponudbe. V okviru novega „večdimenzionalnega“ razvrščanja bodo univerze ocenjene na petih ločenih področjih: ugled raziskovalne dejavnosti, kakovost poučevanja in učenja, mednarodna usmerjenost, uspešnost pri prenosu znanja (na primer partnerstva s podjetji, tudi zagonskimi) in regionalna vključenost. Komisija univerze poziva, naj se k novemu razvrščanju prijavijo v prvi polovici leta 2013, prvi rezultati pa bodo objavljeni v začetku leta 2014. U-Multirank bo uradno predstavljen na konferenci v Dublinu 30. in 31. januarja v okviru irskega predsedovanja Evropski uniji.

Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou je povedala: „To bo sodobno in napredno orodje za razvrščanje univerz, s katerim bo zajeta vsa raznovrstnost visokošolskega izobraževanja. Obstoječa mednarodna razvrščanja pogosto še vedno preveliko pozornost namenjajo ugledu raziskovalne dejavnosti. Naše večdimenzionalno razvrščanje U-Multirank bo zagotovilo natančnejši in bolj primerljiv prikaz kakovosti univerz, obenem pa bo mladim omogočilo bolj premišljeno izbiro študija ter ustanove spodbudilo k izboljšanju najrazličnejših dejavnosti. Orodje bo uporabno tudi za nosilce odločanja, saj bodo z njegovo pomočjo lahko razvijali učinkovite strategije za visokošolsko izobraževanje v prihodnosti.“

U-Multirank bo temeljil na objektivnih merilih in podatkih. Komisija si prizadeva, da bi kar največ univerz privabila že v prvo fazo razvrščanja, druge univerze pa bi se lahko pridružile kasneje. U-Multirank bo posameznikom omogočal tudi, da sodelujoče univerze razvrstijo glede na lastne želje in potrebe.

Za zagotavljanje nepristranskosti, kakovosti in preverljivosti je Komisija za izvedbo razvrščanja izbrala neodvisen konzorcij, ki ga bosta vodila nemški Center za visoko šolstvo ter nizozemski Center za visoko šolstvo in politične študije. Sodelovala bosta z različnimi partnerji, vključno s Centrom za naravoslovne in tehnološke študije Univerze v Leidnu, akademsko založbo Elsevier, fundacijo Bertelsmann in podjetjem programske opreme Folge 3. Konzorcij bo za zbiranje točnih podatkov sodeloval tudi s partnerji, pristojnimi za nacionalno razvrščanje, in organizacijami zainteresiranih strani.

Ozadje

U-Multirank je vrhunec pobude za novo razvrščanje univerz, predstavljene leta 2008 na konferenci v okviru francoskega predsedovanja Evropski uniji. Udeleženci konference so pozvali k razvrščanju na podlagi metodologije, ki bi upoštevala različna področja odličnosti na mednarodni ravni.

Evropska komisija je nato naročila študijo izvedljivosti, ki jo je izvedel konzorcij visokošolskih in raziskovalnih organizacij CHERPA. Študija, ki je bila zaključena leta 2011 in pri kateri je sodelovalo 150 visokošolskih ustanov iz Evrope in vsega sveta, je potrdila, da sta tako zasnova kot izvedba večdimenzionalnega razvrščanja izvedljivi.

U-Multirank bo pripravljen v obdobju 2013–2014, zanj pa bo EU iz programa za vseživljenjsko učenje namenila 2 milijona evrov z možnostjo dveh dodatnih let sofinanciranja v obdobju 2015–2016. Cilj je, da bo razvrščanje nato vodila neodvisna organizacija.

Več informacij

U-Multirank

Evropska komisija: Izobraževanje in usposabljanje

Spletišče komisarke Androulle Vassiliou

Komisarka Androulla Vassiliou na twitterju @VassiliouEU

Kontakti:

Dennis Abbott(+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)

Projektni kontakt: prof. Frank Ziegele (+49 5241976124)


Side Bar