Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 17. decembra 2012

Nová klasifikácia 500 univerzít

Päťsto univerzít z celej Európy sa má zúčastniť na novej medzinárodnej klasifikácii univerzít iniciovanej Európskou komisiou, oznámili dnes tlačové zdroje. Nový systém „U‑Multirank“ sa líši od existujúcich typov hodnotenia tým, že klasifikuje univerzity na základe širšej škály výkonnostných faktorov, čím si kladie za cieľ poskytnúť realistickejší obraz a užívateľsky ústretový prehľad o ich ponuke. Nový „viacrozmerný“ systém bude hodnotiť univerzity v piatich samostatných oblastiach: reputácia v oblasti výskumu, kvalita vyučovania a učenia, medzinárodná orientácia, úspešnosť odovzdávania poznatkov (napr. partnerstvá s podnikmi a začínajúcimi podnikmi) a regionálna angažovanosť. Univerzity sa môžu uchádzať o novú klasifikáciu v prvej polovici roka 2013 a prvé výsledky budú známe začiatkom roka 2014. U‑Multirank bude oficiálne spustený na konferencii na vysokej úrovni 30. až 31. januára v Dubline pod írskym predsedníctvom Európskej únie.

Androulla Vassiliou, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, v tejto súvislosti uviedla: „Ide o modernú a sofistikovanú klasifikáciu odrážajúcu bohatú rozmanitosť vysokoškolského vzdelávania. Jestvujúce medzinárodné hodnotenia zväčša prikladajú príliš veľkú váhu výskumnej povesti. Naša viacrozmerná klasifikácia ponúkne presnejšie a komparatívnejšie sprievodcovstvo územím kvality univerzitného vzdelávania. U‑Multirank pomôže mladým ľuďom pri správnej voľbe štúdia a bude motivovať inštitúcie, aby zvyšovali kvalitu v celom rade aktivít. Bude to tiež užitočný nástroj rozhodovacích orgánov, ktoré budú v lepšej pozícii pri vývoji efektívnejších stratégií vysokoškolského vzdelávania v budúcnosti.“

U‑Multirank bude vychádzať z objektívnych kritérií a údajov. Komisia sa snaží prilákať širokú škálu univerzít, ktoré by sa zúčastnili prvého kola. Ďalší sa môžu pridať neskôr. Nová klasifikácia umožní jednotlivcom, aby si na základe voľby a zváženia vlastných priorít vytvorili osobný rebríček vysokých škôl.

V záujme zabezpečenia nestrannosti, kvality a verifikácie Komisia poverila hodnotením univerzít nezávislé konzorcium. Na čelo iniciatívy sa postavia Centrum vysokoškolského vzdelávania (CHE) v Nemecku a Centrum pre vysokoškolské politické štúdie (CHEPS) v Holandsku. Budú spolupracovať s partnermi okrem iného z Centra pre vedu a technológie na Leidenskej univerzite (CWTS), s akademickým vydavateľstvom Elsevier, Bertelsmannovou nadáciou a so softvérovou firmou Folge 3. Pri zhromažďovaní čerstvých údajov budú konzorciu pomáhať národné klasifikačné, ako aj ďalšie zainteresované organizácie.

Súvislosti

Hodnotiaci systém U‑Multirank predstavuje zavŕšenie iniciatívy, ktorá sa zrodila na konferencii usporiadanej pod francúzskym predsedníctvom Európskej únie v roku 2008 v podobe výzvy na vznik novej klasifikácie univerzít založenej na metodike odrážajúcej rozmanitosť rozmerov excelentnosti na medzinárodnej scéne.

Európska komisia nato objednala štúdiu uskutočniteľnosti, ktorú vykonalo konzorcium vysokoškolských a výskumných organizácií známych pod názvom CHERPA a dokončilo ju v roku 2011. Štúdia tvorená prácou 150 vysokoškolských inštitúcií z Európy a celého sveta potvrdila, že koncept a zavedenie viacrozmernej klasifikácie je realistický projekt.

Klasifikácia U‑Multirank bude rozvíjaná v rokoch 2013 – 2014 a EÚ ju podporí dvoma miliónmi EUR z programu v oblasti celoživotného vzdelávania s možnosťou ďalších dvoch rokov počiatočného financovania v období 2015 – 2016. Cieľom je vytvoriť nezávislo fungujúcu organizáciu, ktorá bude klasifikovať univerzity.

Viac informácií

U-Multirank

Európska komisia: Vzdelávanie a odborná príprava

Webová stránka Androully Vassiliouovej

Androulla Vassiliouová na Twitteri: @VassiliouEU

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 9258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 9667)

Kontaktná osoba projektu: profesor Frank Ziegele (+49 5241 976 124)


Side Bar