Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 17 december 2012

Nieuwe ranking bestrijkt 500 universiteiten

De Europese Commissie heeft de aanzet gegeven tot een nieuwe internationale ranking van universiteiten, waaraan naar verwachting vijfhonderd universiteiten uit heel Europa en uit andere delen van de wereld zullen deelnemen, zoals vandaag is aangekondigd. De nieuwe lijst, U-Multirank, zal anders dan bestaande rankings universiteiten beoordelen aan de hand van een breder scala van prestatiefactoren, teneinde een meer realistisch en gebruikersvriendelijk inzicht te verschaffen in wat zij feitelijk bieden. De nieuwe "multidimensionele" ranking zal universiteiten een score geven op vijf terreinen: reputatie op onderzoeksgebied, kwaliteit van het onderwijs, internationale oriëntatie, succesvolle kennisoverdracht (bv. partnerschappen met het bedrijfsleven en met start-ups), en regionale betrokkenheid. Universiteiten worden uitgenodigd om zich in de eerste helft van 2013 aan te melden voor de nieuwe ranking, en de eerste resultaten worden begin 2014 verwacht. U-Multirank zal officieel gelanceerd worden op een grootschalige conferentie op 30-31 januari te Dublin, onder het Ierse voorzitterschap van de Europese Unie.

Androulla Vassiliou, Europees Commissaris voor onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken, verklaarde: "Dit zal een moderne en meer verfijnde ranking worden, die de diversiteit van het hoger onderwijs ten volle en accuraat weergeeft. Bestaande internationale rankings kennen vaak nog te veel gewicht toe aan de reputatie op het gebied van onderzoek. Onze multidimensionele ranking zal een meer nauwkeurige gids bieden die het mogelijk maakt de kwaliteit van universiteiten beter te vergelijken. U‑Multirank zal jongeren helpen om de juiste studiekeuze te maken en zal instellingen van hoger onderwijs motiveren om hun prestaties op een reeks van terreinen te verbeteren. Het zal ook een nuttig instrument zijn voor beleidmakers, met behulp waarvan zij betere strategieën voor het hoger onderwijs zullen kunnen ontwikkelen.

U-Multirank zal gebaseerd zijn op objectieve criteria en gegevens. De Commissie wil een ruime verscheidenheid van universiteiten ertoe bewegen om deel te nemen aan de eerste fase. Andere zullen zich later kunnen aansluiten. U-Multirank zal gebruikers de mogelijkheid bieden hun persoonlijke prioriteiten te selecteren en te wegen en zo hun eigen geïndividualiseerde rankings op te stellen.

Om onpartijdigheid, kwaliteit en verificatie te waarborgen, heeft de Commissie een onafhankelijk consortium geselecteerd om de ranking uit te voeren. Het Centre for Higher Education (CHE) in Duitsland en het Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) in Nederland zullen de leiding op zich nemen. Zij zullen samenwerken met verschillende partners waaronder het Centre for Science and Technology Studies (CWTS) van de Universiteit van Leiden, de academische uitgeverij Elsevier, de Bertelsmann Stiftung en de softwarefirma Folge 3. Het consortium zal ook samenwerken met nationale rankingpartners en organisaties van belanghebbenden om accurate gegevens te verzamelen.

Achtergrond

U-Multirank is de bekroning van een initiatief dat voortkomt uit een in 2008 onder het Franse voorzitterschap van de Europese Unie georganiseerde conferentie, waar opgeroepen werd tot een nieuwe ranking van universiteiten, op basis van een methodologie die rekening houdt met verschillende dimensies van "excellence" in een internationale context.

De Europese Commissie heeft vervolgens een uitvoerbaarheidsstudie in opdracht gegeven, die is verricht door een consortium van organisaties op het gebied van hoger onderwijs en onderzoek (CHERPA) en die in 2011 is afgerond. Deze studie, waarbij 150 instellingen van hoger onderwijs in Europa en elders in de wereld betrokken waren, heeft bevestigd dat het concept van een multidimensionele ranking realistisch en uitvoerbaar is.

U-Multirank zal ontwikkeld worden in de loop van 2013-2014; daarvoor zal financiering ten bedrage van 2 miljoen euro uit het programma "Een leven lang leren" beschikbaar worden gesteld, plus eventueel aanvullende startsubsidies in 2015-2016. Het is de bedoeling dat de ranking daarna door een onafhankelijke organisatie zal worden beheerd.

Zie voor meer informatie:

U-Multirank

Europese Commissie: Onderwijs en opleiding

Androulla Vassiliou's website

Volg Androulla Vassiliou op Twitter @VassiliouEU

Contactpersonen:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)

Contactpersoon project: Professor Frank Ziegele (+49 5241 976124)


Side Bar