Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 17. decembrī

Jaunā augstskolu reitingā tiks vērtētas 500 augstskolas

Šodien paziņots, ka pieci simti augstskolu no Eiropas un visas pasaules iesaistīsies jaunā starptautiskā augstskolu reitinga sistēmā, kuru ierosinājusi izveidot Eiropas Komisija. Jaunā reitinga sistēma U-Multirank atšķirsies no līdzšinējām reitingu sistēmām, jo klasificēs augstskolas pēc dažādākiem darbības rādītājiem, un tās mērķis būs sniegt objektīvākus, lietotājiem ērti izmantojamus norādījumus par to, ko tās piedāvā. Jaunajā “daudzdimensionālajā” augstskolu reitinga sistēmā augstākās izglītības iestādes tiks atsevišķi klasificētas piecās jomās: reputācija pētniecības jomā, mācīšanās un mācīšanas kvalitāte, starptautiskā ievirze, panākumi zināšanu pārnesē (piemēram, partnerības ar uzņēmumiem un jaundibinātiem uzņēmumiem) un reģionālā iesaiste. Augstskolas tiek aicinātas pieteikties jaunajā reitinga sistēmā 2013. gada pirmajā pusē, un pirmie rezultāti gaidāmi 2014. gada sākumā. Sistēma U-Multirank oficiāli tiks atklāta vērienīgā konferencē, kas nākamā gada 30. un 31. janvārī Eiropas Savienības Īrijas prezidentūras pārraudzībā tiks rīkota Dublinā.

Eiropas izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre Andrula Vasiliu sacīja: "Tā būs detalizēta un mūsdienu prasībām atbilstoša reitinga sistēma, kurā būs aptvertas augstākās izglītības iestādes visā to daudzveidībā. Citas starptautiskās reitingu sistēmas vēl arvien pārāk lielu uzsvaru liek uz reputāciju pētniecības jomā. Mūsu daudzpusīgā reitinga sistēma nodrošinās precīzāku un salīdzināmāku informāciju par augstskolu kvalitāti. Sistēma U-Multirank palīdzēs jauniešiem izvēlēties piemērotāko studiju virzienu un motivēs augstskolas uzlabot sniegumu visās darbības jomās. Turklāt tā būs lietderīgs instruments, kas lēmumu pieņēmējiem palīdzēs labāk izstrādāt efektīvas augstākās izglītības stratēģijas nākotnei."

Sistēma U-Multirank balstīsies uz objektīviem kritērijiem un datiem. Komisija cenšas sistēmas izstrādes pirmajā posmā piesaistīt daudz dažādu augstskolu. Augstskolas sistēmai varēs pievienoties arī vēlāk. Ar sistēmas U-Multirank palīdzību katrs varēs atlasīt un izsvērt prioritātes, lai izveidotu savām vajadzībām pielāgotu reitingu.

Lai nodrošinātu objektivitāti, kvalitāti un pārbaudes, Komisija ir izvēlējusies neatkarīgu konsorciju reitinga izveidei. Iniciatīvas īstenošanu vadīs Augstākās izglītības centrs (CHE) Vācijā un Augstākās izglītības politikas studiju centrs (CHEPS) Nīderlandē. Tie sadarbosies ar partneriem, tostarp ar Leidenes Universitātes Zinātnes un tehnoloģisko pētījumu centru (CWTS), akadēmisko izdevniecību Elsevier, Bertelsmana fondu un IT uzņēmumu Folge 3. Lai savāktu precīzus datus, konsorcijs sadarbosies arī ar valstu reitingu izveides partneriem un ieinteresēto personu organizācijām.

Vispārīga informācija

Ar sistēmas U-Multirank izveidi mērķi sasniegusi iniciatīva, kura tika sākta 2008. gadā Eiropas Savienībā Francijas prezidentūras laikā rīkotā konferencē un ar kuru tika aicināts izveidot jaunu augstskolu reitingu, pamatojoties uz metodiku, kas atspoguļotu dažādus izcilības aspektus starptautiskā kontekstā.

Pēc tam Eiropas Komisija uzdeva veikt priekšizpēti, ko veica augstskolu un pētniecības iestāžu konsorcijs CHERPA un kas tika pabeigta 2011. gadā. Pētījumā, kura pamatā bija darbs ar 150 augstākās izglītības iestādēm Eiropā un visā pasaulē, apstiprinājās, ka daudzpusīgā reitinga koncepcija un īstenošana ir reāli iespējamas.

U-Multirank tiks izstrādāts 2013.–2014. gadā un saņems ES finansējumu 2 miljonu eiro apmērā no mūžizglītības programmas ar iespēju pēc tam vēl divus gadus – 2015.–2016. gadā – saņemt sākumkapitālu. Mērķis ir panākt, lai šo reitinga sistēmu uzturētu kāda neatkarīga organizācija.

Papildu informācija

U-Multirank

Eiropas Komisija: Izglītība un apmācība

Andrulas Vasiliu tīmekļa vietne

Andrula Vasiliu Tviterī: @VassiliouEU.

Kontaktpersonas:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Projekta kontaktpersona: profesors Frank Ziegele (+49 5241 97 61 24)


Side Bar