Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. gruodžio 17 d., Briuselis

Naujosios reitingavimo sistemos tikslas – įvertinti 500 universitetų

Šiandien buvo pranešta, kad Europos Komisijos iniciatyva sukurta nauja tarptautinė universitetų reitingavimo sistema, pagal kurią, kaip tikimasi, bus sureitinguota 500 universitetų iš Europos ir kitų pasaulio šalių. Naujoji reitingavimo sistema „U-Multirank“ nuo kitų skirsis tuo, kad aprėps daugiau veiklos rezultatų vertinimo kriterijų, pagal kuriuos bus reitinguojami universitetai, kad būsimieji studentai gautų tikslesnės ir patogesnės informacijos apie jų siūlomas paslaugas. Pagal naują daugiaaspektę reitingavimo sistemą bus vertinami penki atskiri universitetų veiklos sričių aspektai: mokslinių tyrimų pripažinimas, dėstymo ir mokymosi kokybė, tarptautinė veikla, žinių perdavimo efektyvumas (pvz., partnerystė su verslu ir įsteigtomis naujomis įmonėmis) ir regioninis bendradarbiavimas. Universitetai kviečiami 2013 m. pirmoje pusėje registruotis naujojoje reitingavimo sistemoje, o pirmieji rezultatai paaiškės 2014 m. pradžioje. „U-Multirank“ sistemos veiklos pradžia oficialiai bus paskelbta Dubline 2013 m. sausio 30–31 d. per Europos Sąjungai pirmininkaujančios Airijos surengtą tarptautinę konferenciją.

Už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou kalbėjo: „Tai bus šiuolaikiška ir pažangi reitingavimo sistema, į kurią bus įtraukti patys įvairiausi aukštojo mokslo aspektai. Esamose tarptautinėse reitingavimo sistemose pernelyg daug prisirišama prie mokslinių tyrimų pripažinimo svarbos. Mūsų kuriama daugiaaspektė reitingavimo sistema suteiks tikslesnę ir palyginamesnę informaciją apie universitetų teikiamų paslaugų kokybę. „U-Multirank“ priemonė padės jaunimui priimti teisingus sprendimus dėl studijų, o universitetus paskatins gerinti įvairios veiklos rezultatus. Ši priemonė bus naudinga ir už sprendimų priėmimą atsakingoms institucijoms, kurioms bus aiškiau, kaip parengti veiksmingą aukštojo mokslo ateities strategiją.“

„U-Multirank“ sistema bus pagrįsta objektyviais kriterijais ir duomenimis. Komisija sieks, kad pirmame etape dalyvautų daug universitetų, o vėliau galės prisijungti ir kitos institucijos. Sistema taip pat leis pasirinkti ir pasverti asmeninius prioritetus ir pagal individualius poreikius sureitinguoti universitetus.

Komisija, siekdama užtikrinti objektyvumą, kokybę ir galimybę patikrinti, atrinko už reitingų sudarymą atsakingą nepriklausomą konsorciumą. Už šios iniciatyvos įgyvendinimą bus atsakingas Vokietijos aukštojo mokslo centras (Centre for Higher Education, CHE) ir Nyderlandų aukštojo mokslo politikos studijų centras (Center for Higher Education Policy Studies, CHEPS). Jie dirbs kartu su partneriais, tarp kurių yra Mokslo ir technologijų studijų centras prie Leideno universiteto, mokslinės literatūros leidykla „Elsevier“, Bertelsmann fondas ir programinės įrangos kūrėja „Folge 3“. Konsorciumas taip pat bendradarbiaus su nacionalinėmis reitingavimo institucijomis ir kitomis suinteresuotomis organizacijomis, padėsiančiomis rinkti tikslius duomenis.

Pagrindiniai faktai

Sistemos „U-Multirank“ sukūrimas apvainikuoja per 2008 m. konferenciją, surengtą Europos Sąjungai pirmininkaujant Prancūzijai, užgimusią iniciatyvą, pagal kurią siekta parengti naują universitetų reitingavimo sistemą, grindžiamą įvairių su kompetencija susijusių aspektų vertinimo tarptautiniu mastu metodika.

Po konferencijos Europos Komisija iš aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų institucijų sudarytam konsorciumui CHERPA pavedė atlikti galimybių studiją. Ji baigta rengti 2011 m. Studija, pagrįsta bendradarbiavimo su 150 aukštojo mokslo institucijų iš Europos ir kitų pasaulio šalių, rezultatais, patvirtino, kad daugiaaspekčio reitingavimo idėją galima realiai įgyvendinti.

Sistema „U-Multirank“ bus sukurta 2013–2014 m.; pagal Mokymosi visą gyvenimą programą jai bus skirta 2 mln. EUR ES lėšų, numatant galimybę pradinį finansavimą pratęsti dar dvejiems metams (2015–2016 m.). Taip siekiama įsteigti nepriklausomą organizaciją, kuri bus vėliau atsakinga už reitingavimą.

Išsamesnė informacija

U-Multirank

Europos Komisija: švietimas ir mokymas

Androullos Vassiliou svetainė

Androullos Vassiliou paskyra Twitter @VassiliouEU

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott, tel. (+32 2) 295 92 58; Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam, tel. (+32 2) 295 96 67

Projekto klausimais: prof. Frank Ziegele, tel. (+49 5) 241 97 61 24


Side Bar