Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 17. joulukuuta 2012

Uudessa luokitusjärjestelmässä mukana 500 korkeakoulua

Euroopan komissio on käynnistänyt uuden kansainvälisen korkeakoulujen luokitusjärjestelmän, johon odotetaan osallistuvan 500 yliopistoa ja korkeakoulua Euroopasta ja koko maailmasta. Asiasta ilmoitettiin tänään. Tämä uusi luokitusjärjestelmä – U-Multirank – eroaa nykyisistä ranking-listoista siten, että siinä korkeakoulut luokitellaan monipuolisempien tulosindikaattorien perusteella. Tarkoituksena on antaa realistisempi ja käyttäjäystävällisempi kuva korkeakoulujen tarjonnasta. Uudessa moniulotteisessa luokitusjärjestelmässä korkeakoulut arvioidaan viidellä erillisellä alalla: tutkimustyön maineikkuus, opetuksen ja opiskelun laatu, kansainvälisyys, onnistuminen osaamisen siirtämisessä (esimerkiksi kumppanuudet yritysmaailman kanssa) ja alueellinen sitoutuneisuus. Korkeakouluja kutsutaan uuteen ranking-järjestelmään vuoden 2013 alkupuoliskolla, ja ensimmäiset tulokset saataneen vuoden 2014 alussa. U-Multirank käynnistetään virallisesti konferenssissa, joka järjestetään Euroopan unionin puheenjohtajavaltiona toimivan Irlannin johdolla Dublinissa 30.–31. tammikuuta.

Koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaavan komissaarin Androulla Vassilioun mukaan uusi luokitusjärjestelmä on nykyaikainen ja kehittynyt ja ottaa huomioon korkea-asteen koulutuksen kaikki näkökohdat. “Nykyisissä kansainvälisissä järjestelmissä painotetaan usein edelleen turhan paljon tutkimusmainetta. Moniulotteinen luokituksemme antaa tarkemman ja vertailukelpoisemman kuvan korkeakoulun laadusta. U-Multirankin avulla nuorten on helpompi valita opiskelupaikkansa. Se kannustaa myös oppilaitoksia parantamaan tuloksellisuuttaan kaikilla osa-alueilla. Järjestelmästä on hyötyä myös päätöksentekijöille, sillä he voivat sen avulla kehittää tehokkaita korkeakoulutusstrategioita tulevaisuutta varten.”

U-Multirank perustuu objektiivisiin arviointiperusteisiin ja tietoihin. Komissio pyrkii saamaan laajan kirjon korkeakouluja mukaan järjestelmän ensimmäiseen vaiheeseen. Muilla on mahdollisuus liittyä mukaan myöhemmin. U-Multirank antaa myös yksittäisille ihmisille mahdollisuuden valita ja painottaa omia prioriteettejaan ja tuottaa näin omia räätälöityjä ranking-listauksia.

Jotta luokitus olisi puolueeton, laadukas ja luotettava, komissio on valinnut sen toteuttajaksi riippumattoman yhteenliittymän. Saksalainen Centre for Higher Education (CHE) ja alankomaalainen Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) toimivat aloitteen vetäjinä. Niiden kumppaneina toimivat muun muassa Leidenin yliopiston tiede- ja teknologiakeskus (CWTS), akateeminen kustannusyritys Elsevier, Bertelsmann-säätiö ja Folge 3 -ohjelmistoyritys. Yhteenliittymä toimii myös yhteistyössä luokitusalan kansallisten kumppaneiden ja sidosryhmäorganisaatioiden kanssa kootakseen tarkat tiedot.

Tausta

U-Multirank sai alkunsa Ranskan puheenjohtajuuskaudella vuonna 2008 järjestetyssä konferenssissa, jossa todettiin tarve korkeakoulujen uudelle luokitusjärjestelmälle, joka perustuisi useiden huippuosaamisalojen huomioon ottamiseen kansainvälisessä kontekstissa.

Euroopan komissio tilasi seuraavaksi toteutettavuustutkimuksen, jonka suoritti korkeakoulujen ja tutkimusorganisaatioiden yhteenliittymä CHERPA. Tutkimus valmistui vuonna 2011. Tutkimus perustui 150:n Euroopassa ja eri puolilla maailmaa sijaitsevan korkeakoulun kanssa tehtyyn työhön, ja sen tulokset vahvistivat, että moniulotteinen luokitus on käsitteenä realistinen ja sen toteutus mahdollista.

U-Mutirank-luokitus kehitetään vuosina 2013–2014, ja kehittämiselle myönnetään 2 miljoonan euron EU-rahoitus Elinikäisen oppimisen ohjelmasta. Luokitukselle voidaan myös myöntää kaksivuotinen alkurahoitus vuosiksi 2015–2016. Tavoitteena on, että sen jälkeen luokituksen toteuttaa riippumaton organisaatio.

Lisätietoja

U-Multirank

Euroopan komission koulutussivut

Androulla Vassilioun sivusto

Androulla Vassiliou Twitterissä: @VassiliouEU

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Hankkeen yhteyshenkilö: Professor Frank Ziegele (+49 5241 97 61 24)


Side Bar