Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 17. detsember 2012

Uues edetabelis soovitakse reastada 500 ülikooli

Euroopa Komisjoni algatatud uues rahvusvahelises ülikoolide edetabelis osaleb eeldatavalt viissada ülikooli Euroopast ja mujalt maailmast, teatati täna. Uus edetabel, U-Multirank, erineb eelnevatest, sest ülikoolide pingeritta seadmisel võetakse arvesse rohkem tegureid. Eesmärgiks on saada realistlikum ja kasutajasõbralikum ülevaade ülikoolides pakutavast. Uus mitmemõõtmeline järjestussüsteem reastab ülikoolid viies valdkonnas: teadustöö tase, õppe kvaliteet, rahvusvahelisus, teadmussiirde edukus (nt koostöö ettevõtete ja idufirmadega) ning piirkondlikud sidemed. Ülikoole kutsutakse registreeruma uue edetabeli jaoks 2013. aasta esimeses pooles. Esimesed tulemused peaksid saabuma 2014. aasta alguses. Ametlikult pannakse U-Multirankile alus eesistujariik Iirimaa poolt Dublinis 30.–31. jaanuaril korraldataval suurel konverentsil.

Euroopa Komisjoni hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorsoo volinik Androulla Vassiliou märkis: „See on kaasaegne ja keeruline järjestussüsteem, mis hõlmab kõrghariduse kõiki valdkondi. Praegused rahvusvahelised edetabelid kipuvad liialt rõhku asetama teadustööle. Meie mitmemõõtmeline järjestussüsteem annab täpsema ja võrreldavama ülevaate ülikoolide kvaliteedist. U-Multirank võimaldab noortel teha õigeid õppealaseid valikuid ning motiveerib haridusasutusi oma tulemusi parandama mitmes tegevusvaldkonnas. See on ka kasulik vahend poliitikakujundajatele, sest selle abil saab luua tõhusaid kõrgharidusstrateegiaid tulevikuks.”

U-Multirank põhineb objektiivsetel kriteeriumidel ja andmetel. Komisjon loodab esimeses etapis osalema meelitada paljusid ülikoole. Süsteem on teistele avatud ka hilisemaks liitumiseks. U-Multirank võimaldab inimestel valida ja kaaluda oma prioriteete, et luua selle alusel isiklik edetabel.

Et tagada erapooletus, kvaliteet ja kontroll, on komisjon edetabeli koostamiseks välja valinud sõltumatu konsortsiumi. Algatust juhivad kõrghariduskeskus Saksamaal ja kõrgharidusuuringute keskus Hollandis. Nende partneriteks on Leideni ülikooli teadus- ja tehnoloogiauuringute keskus, akadeemiline kirjastus Elsevier, Bertelsmanni fond ning tarkvarafirma Folge 3. Konsortsium teeb koostööd ka riikide edetabelite koostajate ja sidusrühmade organisatsioonidega, et koguda täpseid andmeid.

Taust

U-Multirank on 2008. aastal Prantsusmaa Euroopa Liidu eesistujaks olemise ajal toimunud konverentsil alguse saanud protsessi tulem. Kõnealusel konverentsil kutsuti üles looma uut ülikoolide edetabelit metoodika abil, mis võtaks arvesse erinevaid tipptaseme näitajaid rahvusvahelises kontekstis.

Seejärel tellis Euroopa Komisjon teostatavusuuringu, mille viis läbi kõrgharidus- ja teadusorganisatsioonide konsortsium CHEPRA, kes sai uuringu valmis 2011. aastal. Uuring, milles osales 150 kõrgharidusasutust Euroopast ja mujalt maailmast, näitas, et realistlikud on nii mitmemõõtmelise edetabeli põhimõte kui ka rakendamine.

U-Multirank töötatakse välja 2013.–2014. aastal ning sellele eraldatakse 2 miljonit eurot elukestva õppe programmist. Lisaks on võimalik täiendav rahastamine ajavahemikus 2015–2016. Eesmärk on, et edetabeli koostamise võtaks seejärel üle sõltumatu organisatsioon.

Lisateave:

U-Multirank

Euroopa Komisjon: Kultuur ja koolitus

Androulla Vassiliou veebisait

Androulla Vassiliou Twitteris @VassiliouEU

Kontaktisikud:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Projekti kontaktisik: professor Frank Ziegele (+49 5241 97 61 24)


Side Bar