Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eвропейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 17 декември 2012 г.

500 университета участват в новата система за класация

Както беше съобщено днес, 500 учебни заведения от Европа и целия свят се очаква да участват в новата международна класация на университетите, провеждана по инициатива на Европейската комисия. За разлика от съществуващите класации, новата система, наречена Ю-Мултиранг (U-Multirank), ще подрежда университетите съгласно по-широк кръг от критерии, като целта е ползвателите да получат по-реалистична и полезна представа за услугите, които предлагат различните учебни заведения. С новата „многоспектърна" класация университетите ще бъдат оценявани в пет отделни категории: репутация в областта на изследователската дейност, качество на преподаване и учене, международна насоченост, успех в областта на трансфера на знания (например партньорства с бизнеса и новосъздадени компании) и участие в регионални инициативи. Университетите са поканени да се запишат за участие в новата класация през първата половина на 2013 г., като първите резултати трябва да са готови в началото на 2014 г. Ю-Мултиранг ще бъде официално открита на голяма конференция на 30―31 януари в Дъблин по време на ирландското председателство на Европейския съюз.

Европейският комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта Андрула Василиу заяви: „Новата система е модерна и комплексна и обхваща цялото разнообразие от висши учебни заведения. Съществуващите международни класации все още придават твърде голяма тежест на репутацията в областта на изследователската дейност. Нашата многоспектърна класация ще позволи да се прави по-точно сравнение между университетите. Ю-Мултиранг ще помогне на младите хора да направят правилния избор, когато решават къде да следват, и ще мотивира учебните заведения да подобрят представянето си в широка област от дейности. Новата система също така ще бъде от полза за лицата, които вземат решения в областта на висшето образование, тъй като ще им помогне в бъдеще да разработват ефективни стратегии за неговото развитие.“

Полученото чрез Ю-Мултиранг крайно подреждане ще се основава на обективни критерии и данни. Целта на Комисията е да привлече широк кръг от университети за участие в първата фаза, като други биха могли да се присъединят на по-късен етап. Освен това всеки ползвател ще може да избира и определя своите собствени приоритети, така че получената класация да отговаря на неговите потребности.

Комисията избра независим консорциум за извършване на класирането, за да се гарантира, че получените резултати са безпристрастни, качествени и могат да бъдат проверени. Инициативата ще се ръководи от Центъра за висше образование (CHE) в Германия и Центъра за изучаване на политиката в областта на висшето образование (Center for Higher Education Policy Studies) в Холандия. Те ще работят заедно с партньори, включително Центъра за научни и технологични изследвания към Университета в Лайден (CWTS), научното издателство Elsevier, Фондация Bertelsmann и софтуерната фирма Folge 3. Консорциумът ще си сътрудничи и с партньорите, провеждащи национално класиране във всяка страна, и със заинтересованите организации с цел да събере точни данни.

Контекст

Ю-Мултиранг е кулминацията на инициатива, началото на която беше поставено на конференция, организирана по време на френското председателство на Европейския съюз през 2008 г. Целта беше да се създаде нова методология за класиране на университетите, отразяваща различни аспекти на високите постижения на университетите в цял свят.

Впоследствие Европейската комисия възложи на консорциум от организации в областта на висшето образование и научноизследователската дейност, известен като CHERPA, да проучи дали методолгията е осъществима на практика. Резултатите от проучването, което беше проведено с помощта на 150 висши учебни заведения от Европа и останалия свят и приключи през 2011 г., потвърдиха, че разработването и прилагането на една многоспектърна класация е реалистична цел.

Ю-Мултиранг ще бъдат разработена през 2013 — 2014 г. и ще получи финансиране от ЕС в размер на 2 млн. евро по Програмата за учене през целия живот, с възможност за капиталово финансиране за още две години в периода 2015-2016 г. Целта е след този период системата да се управлява от независима организация.

За повече информация

U-Multirank

Европейска комисия: образование и обучение

Уебсайт на г-жа Андрула Василиу

Съобщенията на г-жа Андрула Василиу в Туитър можете да следите на адрес: @VassiliouEU

За контакти :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Туитър: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Лице за контакт по проекта: Проф. Frank Ziegele (+49 5241 97 61 24)


Side Bar