Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Komisija un vadošie zinātnieki apvieno spēkus cīņai pret nabadzību

Briselē, 2012. gada 15. februārī – Šodien Briselē darbu uzsāka Eiropas Komisijas jaunā Zinātniski konsultatīvā padome ES attīstības politikas jautājumos. Šī padome veiks progresīvu pētniecību attīstības politikas jomā un sniegs vairāku šīs jomas izcilāko ekspertu viedokļus. Padomes sastāvā ir astoņi starptautiski zinātnieki, kas specializējušies attīstības jautājumos; vairākas reizes gadā padome tiksies nozīmīgu attīstības politikas jautājumu apspriešanai.

Eiropas Komisijas attīstības komisārs Andris Piebalgs to komentē šādi: "Lai mūsu sniegtā attīstības palīdzība ļautu sasniegt iespējami labākos rezultātus, es vēlos panākt, ka ES attīstības politika balstās uz labāko pieejamo zinātnisko informāciju. Tādēļ es ierosināju izveidot Zinātniski konsultatīvo padomi ES attīstības politikas jautājumos, kurā kopīgi darbojas vairāki šīs jomas zinošākie speciālisti. Šī padome mums palīdzēs daudz efektīvāk sasaistīt pētniecību un praktisko politikas veidošanu un īstenošanu. Es vēlos padomes locekļiem pateikties par veltīto laiku un brīvprātīgo ieguldījumu šajā vērienīgajā projektā."

Zinātniskās padomes mērķi

Pēc "Pārmaiņu programmas" publicēšanas Zinātniskās padomes izveidošana ir vēl viens solis ES attīstības politikas tālākai modernizēšanai. Komisāra Piebalga vadībā vadošie zinātnieki sniegs konsultācijas plašā jautājumu lokā, īpaši koncentrējoties uz "Pārmaiņu programmā" izvirzītajām prioritātēm, proti:

- kā sasniegt mērķi līdz 2030. gadam visus apgādāt ar ilgtspējīgu enerģiju, trūcīgajiem visā pasaulē nodrošinot vispārēju energoapgādes pakalpojumu pieejamību;

- kā pasaulē uzlabot nodrošinātību ar pārtiku un kā palielināt un uzturēt lauksaimniecisko ražošanu Āfrikas raga un Sahelas apgabala valstīs, kuras ļoti cieš no bada problēmām. Tiks apsvērts arī, kā šajos īpaši neaizsargātajos reģionos stiprināt spēju pretoties ārējiem satricinājumiem.

Padomes pirmajai sanāksmei kontekstu radīja Komisijas nesen sniegtie priekšlikumi ES attīstības politikas ietekmes palielināšanai. Astoņu padomes locekļu (vārdus skatīt zemāk) darbam atkarībā no apspriežamajiem jautājumiem pēc vajadzības tiks pieaicināti noteiktās nozarēs specializējušies zinātnieki.

Padomes locekļi:

François Bourguignon (Parīzes Ekonomikas skola (École d'économie de Paris), Francija)

Ha-Joon Chang (Kembridžas Universitāte (University of Cambridge), Ekonomikas fakultāte, Apvienotā Karaliste)

Paul Collier (Āfrikas valstu ekonomikas pētniecības centrs (Centre for the Study of African Economies), Oksfordas Universitāte (Oxford University), Apvienotā Karaliste)

Simon Maxwell (Aizjūras attīstības institūts (Overseas Development Institute), Apvienotā Karaliste)

Dirk Messner (Vācijas Attīstības institūts (Deutsches Institut für Entwicklungspolitik), Vācija)

Elizabeth Sidiropoulos (Dienvidāfrikas Starptautisko attiecību institūts (South African Institute of International Affairs), Dienvidāfrika)

Jonathan White (Vācijas Maršala fonds (German Marshall Fund), ASV)

Lennart Wohlgemuth (Gēteburgas Universitāte (Göteborgs universitet), Āfrikas studiju centrs (Centrum för Afrikastudier), Zviedrija)

Papildu informācija

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

IP/11/1184 – ES attīstības politika: Komisija palielinās palīdzības ietekmi, koncentrējoties uz dažām nozarēm un pievēršoties valstīm, kam palīdzība visvairāk nepieciešama

MEMO/11/696 – Vispārīga informācija par paziņojumu "Pārmaiņu programma" ES attīstības politikā un par paziņojumu par ES budžeta atbalstu

IP/12/104 – Enerģijas jautājums ieņem nozīmīgu vietu attīstības politikas darba kārtībā: komisārs Piebalgs piedalīsies ANO starptautiskā gada, kas veltīts ilgtspējīgai enerģijai visiem, oficiālajā atklāšanā Eiropā

Annex

Lennart Wohlgemuth is Guest professor at the Center for African Studies, Gothernburg University in African Studies. He was previously the Director of the Nordic Africa Institute and Assistant Director General at the Swedish International Development Cooperation Agency.

Jonathan White joined the German Marshall Fund Economic Policy Program in 2006 and developed and launched the organization’s Aid Effectiveness Project. Prior to joining GMF, he advised governments and formulated economic, business climate and industry-specific assessments that helped guide policy. His research has been presented at the World Trade Organization, the OECD, the World Bank, and the Inter-American Development Bank.

Elizabeth Sidiropoulos has a M.A. in International Relations from the University of the Witwatersrand. Prior to joining the South African Institute of international Affairs (SAIIA) as National Director in 2005, her previous experience was as Research Director at the South African Institute of Race Relations and editor of the South Africa Survey. She was briefly the editor-in-chief of the South African Journal of International Affairs and the South African Yearbook of International Affairs.

Ha-Joon Chang, born in Seoul, Korea, earned his M.Phil. and Ph.D. from the Faculty of Economics, University of Cambridge and has taught at the Faculty of Economics since 1990. He has also worked as a consultant for numerous international organisations, including various UN agencies (UNDESA, UNCTAD, WIDER, UNDP, UNIDO, UNRISD, INTECH, FAO, ECLAC, and ILO), the World Bank, and the Asian Development Bank. He has also worked as a consultant for the governments of Canada, Japan, South Africa, the UK, and Venezuela on development policies. His most recent books include Kicking Away the Ladder – Development Strategy in Historical Perspective, Globalization, Economic Development and The Role of the State, and Reclaiming Development – An Alternative Economic Policy Manual.

Dirk Messner has been director of the German Development Institute/Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE) since 2003, and from 2004 he has been a member (Vice Chair since 2009) of the German Advisory Council on Global Change (Wissenschaftlicher Beirat globale Umweltveränderungen WBGU) to the German Federal Government. In 2006 he was appointed professor for Political Science at the University of Duisburg-Essen. His publications include Global trends 2007: vulnerability and security in the 21st century, and Climate Change as a security risk.

François Bourguignon is the former Chief Economist (2003-2007) of the World Bank. He is the Director of the Paris School of Economics. Francois Bourguignon, a global authority on the economics of growth and development, played a vital role in placing economic growth and its relationship with inequality and income distribution and poverty at the center of the World Bank’s agenda. His publications include The Impact of Economic Policies on Poverty and Income Distribution: Evaluation Techniques and Tools (edited with Luiz Pereira da Silva), and Trajectoires et enjeux de l'économie mondiale (edited with François Boutin-Dufresne).

Paul Collier is the author of The Bottom Billion, which in 2008 won the Lionel Gelber, Arthur Ross and Corine prizes and in May 2009 was the joint winner of the Estoril Global Issues Distinguished Book prize. His latest book is The Plundered Planet: Why We Must and How We Can Manage The World’s Natural Resources to Ensure Global Prosperity. He is currently Advisor to the Strategy and Policy Department of the IMF, advisor to the Africa Region of the World Bank; and has advised the British Government on its recent White Paper on economic development policy.

Simon Maxwell was Director of the Overseas Development Institute from 1997-2009. He is an economist who began his career working overseas, first in Kenya and India for the UN Development Program, and then in Bolivia for the UK Overseas Development Administration. Before joining ODI, he spent 16 years at the Institute of Development Studies at the University of Sussex, latterly as Programme Manager for Poverty, Food Security and the Environment. He has written extensively on poverty, food security, agricultural development and aid, and his current research interests also include development policy, linking relief and development, global governance and bridging research and policy. He is a forum fellow of the World Economic Forum.

Kontaktpersonas:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar