Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2012 m. gruodžio 14 d., Briuselis

Mokesčiai. ES automobilių mokesčių taisyklių aiškinimas

Šiandien Komisija pristatė komunikatą, kuriame aiškinamos ES automobilių apmokestinimo taisyklės ir rekomenduojamos priemonės, kuriomis būtų galima sustiprinti bendrąją rinką šioje srityje. Taip siekiama sumažinti problemų, kylančių piliečiams ir įmonėms, vežantiems automobilius iš vienos valstybės narės į kitą, ir pašalinti tarpvalstybinės automobilių nuomos kliūtis.

Už mokesčius, muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Kasmet iš vienos valstybės narės į kitą vežama per 3 milijonus automobilių, tad vis dar kylančių mokestinių kliūčių skaičius yra nepriimtinas. Jei valstybės narės negali susitarti dėl bendrų automobilių apmokestinimo taisyklių, bent jau turėtų laikytis pagrindinių ES principų, kad piliečiai ir įmonės nenukentėtų dėl didelių mokesčių arba diskriminacijos. Šiandienos komunikate išdėstomos pagrindinės taisyklės, kurių reikia laikytis, ir siūloma, kaip patobulinti lengvųjų automobilių bendrąją rinką.“

Automobilių registracijos ir naudojimo mokesčiai ES nėra suderinti. Tai gali būti dvigubo apmokestinimo tam tikromis aplinkybėmis ir lengvųjų automobilių bendrosios rinkos susiskaidymo priežastis. Komisija gauna daug klausimų ir skundų, susijusių su tarpvalstybiniu automobilių apmokestinimu. Tai rodo, kad piliečiams ir įmonėms kyla problemų, ir šioje srityje trūksta aiškumo dėl teisių ir prievolių.

Siekdama išspręsti ES piliečiams kylančias problemas Komisija jau yra pateikusi pasiūlymų dėl automobilių apmokestinimo, tačiau valstybėms narėms nepavyko dėl jų vienbalsiai susitarti. Todėl ES teisę, susijusią su automobilių apmokestinimu, daugiausia sudaro Teisingumo Teismo sprendimai. Komisija prieš valstybes nares taip pat yra pradėjusi per 300 pažeidimo nagrinėjimo procedūrų, susijusių su diskriminacija taikant nacionalines automobilių registracijos taisykles ir naudojimo mokesčius.

Nepaisant Teismo jurisprudencijos ir teisminių procesų prieš valstybes nares, nacionalinių apmokestinimo schemų susiskaidymas, diskriminacija ir dvigubas iš vienos valstybės narės į kitą pervežamų automobilių apmokestinimas išlieka.

Todėl Komisija ėmėsi iniciatyvos išaiškinti ES teisinę situaciją, susijusią su lengvųjų automobilių mokesčiais, ir nustatyti gerąją patirtį, kurią turėtų perimti valstybės narės. Tai yra: geriau teikti informaciją apie automobilių mokesčių taikymą tarpvalstybinėse situacijose; grąžinti dalį registracijos mokesčio už automobilius, kurie visam laikui išvežami į kitą valstybę narę; ir parengti kitoje valstybėje narėje registruotų automobilių, visų pirma, nuomojamų, laikino naudojimo nuostatas.

Prie komunikato pridedamame Komisijos tarnybų darbiniame dokumente apžvelgiami pagrindiniai teisiniai klausimai, kylantys transporto priemonių apmokestinimo srityje, ir pagal ES teisę ir teismo praktiką ES piliečiams ir įmonėms prieinamas apsaugos lygis.

Pagrindiniai faktai

2010 m. automobilių mokesčiai sudarė maždaug 1,9 % visų valstybių narių mokestinių pajamų. Kiekvienais metais ES įregistruojama daugiau nei 13 milijonų naujų lengvųjų automobilių, o daugiau nei 3 milijonai automobilių išvežami į kitą valstybę narę. Registracijos ir naudojimo mokesčiai ES nėra suderinti, todėl kyla dvigubo piliečių ir įmonių automobilių apmokestinimo ir bendrosios rinkos susiskaidymo rizika.

2005 m. Komisija bandė spręsti šią problemą pasiūlymu panaikinti registracijos mokesčius ir juos pakeisti metiniais ekologiško naudojimo mokesčiais. Iki šiol valstybėms narėms nepavyko vienbalsiai susitarti dėl šio pasiūlymo, nors daugelis valstybių narių vienašališkai pasinaudojo jo idėjomis kurdamos automobilių mokesčių sistemas.

2010 m. ES pilietybės ataskaitoje (žr. IP/10/1390) Komisija nurodė dvigubus automobilių registracijos mokesčius kaip kliūtį laisvam judėjimui Europos Sąjungoje ir pareiškė ieškosianti sprendimų. 2012 m. Komisija pateikė pasiūlymą supaprastinti variklinių transporto priemonių, išvežtų į kitą valstybę narę, perregistravimą (žr. IP/12/349), dėl kurio įmonės, piliečiai ir registracijos įstaigos galėtų sutaupyti ne mažiau kaip 1,5 mlrd. EUR per metus.

Tolesni veiksmai

Dabar komunikatą svarstys Europos Parlamentas, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas ir ES Ministrų Taryba. Komisija siekia pasinaudoti šiais svarstymais ir techninėmis diskusijomis su valstybėmis narėmis, kad suteiktų naują impulsą 2005 m. pasiūlymui dėl automobilių apmokestinimo.

Komunikatą ir Komisijos tarnybų darbinį dokumentą galima rasti
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/publications/com_reports/taxation/index_en.htm

Daugiau informacijos apie lengvųjų automobilių apmokestinimą galima rasti
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/other_taxes/passenger_car/index_en.htm

Komisijos nario A. Šemetos svetainė
http://ec.europa.eu/commission_2010–2014/semeta/index_en.htm

Asmenys ryšiams:

Emer Traynor, tel. +32 2 292 15 48

Natasja Bohez Rubiano, tel. +32 2 296 64 70


Side Bar