Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 14. decembra 2012

Sledenje financiranja terorističnih dejavnosti – ukrepi za zaščito državljanov delujejo

Več kot dve leti po začetku veljavnosti se program za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: TFTP) in njegovi zaščitni ukrepi pravilno izvajajo. To je potrdil drugi pregled izvajanja programa TFTP s strani EU in ZDA za obdobje od 1. februarja 2011 do 30. septembra 2012.

„Pozdravljam to oceno, saj zagotavlja celovito in realno sliko o delovanju sistema za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti. Take redne ocene prispevajo k temu, da se zaščitni ukrepi za varovanje zasebnosti državljanov EU in varstvo njihovih podatkov izvajajo. To je bistvenega pomena za ustvarjanje zaupanja v sistem, ki nam zagotavlja večjo varnost,“ je dejala komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström.

Komisija je poročilo danes predložila Evropskemu parlamentu in Svetu ter ju povabila k razpravi o najpomembnejših ugotovitvah.

Pregled je potrdil jasno dodano vrednost programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti na področju boja proti terorizmu in preprečevanja terorizma. Evropska unija ima od programa vedno večje koristi. Poleg tega je program še naprej dobro zaščiten in se upravlja v skladu z nizom učinkovitih zaščitnih ukrepov.

V pregledu posebej izstopa norveški primer Breivik, v katerem so norveški in drugi evropski preiskovalci, vključno z Europolom, na podlagi podatkov, posredovanih v okviru sporazuma o TFTP, v nekaj urah odkrili kanale, po katerih je Breivik zbiral in preusmerjal sredstva za pripravo svojih grozovitih napadov. Poleg tega je finskim organom na podlagi podatkov, zbranih v primeru Breivik, uspelo prijeti moškega s podobnimi terorističnimi cilji, še preden jih je lahko udejanjil. V poročilu so poudarjeni tudi drugi primeri, v katerih so bile na podlagi programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti najdene ključne sledi.

Priporočila, predstavljena v prvem poročilu iz leta 2011, so v veliki meri uresničena, kar prispeva k boljšemu izvajanju sporazuma. Pomembne nadaljnje izboljšave so bile dosežene zlasti pri funkcijah preverjanja in nadzora, vključno z okrepitvijo skupine nadzornikov. Te funkcije deloma presegajo zahteve sporazuma.

Vendar pa je skupina EU, ki je pristojna za pregled, poudarila, da stalen proces brisanja podatkov, starejših od pet let (člen 6), zahteva nadaljnje spremljanje. Komisija bo to vprašanje obravnavala v poročilu o skupni oceni v zvezi z vlogo podatkov, posredovanih na podlagi sporazuma o TFTP, v boju proti terorizmu. Poročilo naj bi bilo pripravljeno v letu 2013.

Za namene drugega poročila je bilo v sodelovanju z ZDA pregledano veliko daljše obdobje izvajanja (20 mesecev), kar je omogočilo boljši vpogled v delovanje programa TFTP. Skupino EU, pristojno za pregled, so sestavljali trije uradniki Komisije, dva strokovnjaka za varstvo podatkov in pravosodni strokovnjak iz Eurojusta.

Ozadje

Sporazum o TFTP med Evropsko unijo in ZDA je začel veljati 1. avgusta 2010.

Ureja posredovanje in obdelavo podatkov za namene odkrivanja ter sledenja teroristov in njihovih mrež. Sporazum vsebuje jamstva, ki zagotavljajo varstvo podatkov državljanov EU, in določa, da se zaščitni ukrepi, nadzor in določbe o vzajemnosti redno pregledujejo.

V skladu s členom 13 je bil prvi skupni pregled opravljen na začetku leta 2011 (IP/11/324).

Naslednji skupni pregled programa TFTP bo opravljen v letu 2014.

Uporabne povezave

Spletna stran komisarke Cecilie Malmström

Spremljajte komisarko Cecilio Malmström na Twitterju

Spletna stran GD za notranje zadeve

Spremljajte GD za notranje zadeve na Twitterju

Kontakti:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar