Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. gruodžio 14 d.

Terorizmo finansavimo sekimo programa. Įgyvendinamos piliečių apsaugos priemonės

Terorizmo finansavimo sekimo programa (TFSP) vykdoma jau daugiau kaip dvejus metus. Ji ir jos apsaugos priemonės tinkamai įgyvendinamos. Prie tokios išvados prieita po antrosios TFSP įgyvendinimo peržiūros, kurią nuo 2011 m. vasario 1 d. iki 2012 m. rugsėjo 30 d. vykdė ES ir JAV.

„Džiaugiuosi, kad atliktas šis vertinimas, kadangi jame išsamiai ir tikroviškai pateikiama, kaip veikia ši sistema, skirta terorizmo finansavimui sekti. Reguliariai atliekant tokius vertinimus užtikrinama, kad būtų įgyvendinamos ES piliečių privatumo ir duomenų apsaugos priemonės. Tai ypač svarbu, siekiant stiprinti pasitikėjimą sistema, kuria užtikrinamas didesnis saugumas“, – sakė už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström.

Šiandien Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikė ataskaitą, kad būtų aptartos pagrindinės jos išvados.

Atlikus peržiūrą nustatyta aiški papildoma Terorizmo finansavimo sekimo programos nauda, kovojant su terorizmu ir užkertant jam kelią, be to, šios programos nauda ES vis didėja. Programa ir toliau yra gerai apsaugota ir valdoma taikant veiksmingas apsaugos priemones.

Itin ryškus šios peržiūros pavyzdys – A. Breiviko atvejis Norvegijoje. TFSP informacija padėjo Norvegijos ir kitiems Europos tyrėjams, taip pat Europolui per keletą valandų nustatyti kanalus, kuriais A. Breivikas rinko ir pervedė lėšas, kurias panaudojo rengdamas savo žiaurius išpuolius. Be to, remdamosi A. Breiviko byloje surinktais TFSP duomenimis, Suomijos institucijos galėjo areštuoti panašių teroristinių tikslų turėjusį asmenį, prieš jam įgyvendinant savo siekius. Ataskaitoje taip pat nurodomi kiti atvejai, kuriais remiantis TFSP buvo gauta svarbios informacijos.

Pagal 2011 m. pirmojoje ataskaitoje pateiktas rekomendacijas didele dalimi buvo imtasi tolesnių veiksmų ir taip pagerintas susitarimo įgyvendinimas. Visų pirma atlikta reikšmingų tolesnių patobulinimų, ypač susijusių su tikrinimo ir priežiūros funkcijomis, įskaitant priežiūros grupės sustiprinimą. Iš dalies šios funkcijos apima daugiau, nei reikia pagal susitarimą.

Tačiau ES peržiūros grupė nurodė, kad nuolatinį senesnių kaip 5 metų duomenų ištrynimo procesą (6 straipsnis) būtina be perstojo stebėti. Komisija toliau spręs šį klausimą ir įtrauks jį į bendrą TFSP duomenų vertės kovojant su terorizmu nustatymo ataskaitą, kurią numatyta parengti 2013 m.

Kartu su JAV atstovais antrojoje ataskaitoje išnagrinėtas daug ilgesnis taikymo laikotarpis (20 mėnesių), todėl buvo galima daug geriau suprasti, kaip veikia TFSP. ES peržiūros grupę sudarė trys Komisijos pareigūnai ir du duomenų apsaugos ekspertai, taip pat teismo ekspertas iš Eurojusto.

Pagrindiniai faktai

Europos Sąjungos ir Jungtinių Valstijų sudarytas TFSP susitarimas įsigaliojo 2010 m. rugpjūčio 1 d.

Jis susijęs su duomenų perdavimu ir tvarkymu, siekiant nustatyti, sekti ir persekioti teroristus ir jų tinklus. Susitarimas apima garantijas, kuriomis užtikrinama ES piliečių duomenų apsauga ir numatyta reguliariai peržiūrėti „apsaugos priemones, kontrolės priemones ir abipusiškumo nuostatas“.

Vadovaujantis 13 straipsniu, pirmoji bendra peržiūra atlikta 2011 m. pradžioje (IP/11/324).

Kita bendra TFSP peržiūra bus vykdoma 2014 m.

Naudingos nuorodos

Cecilijos Malmström interneto svetainė

Sekite Komisijos narės C. Malmström Twitter žinutes

Vidaus reikalų GD interneto svetainė

Sekite Vidaus reikalų GD Twitteržinutes

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar