Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 14. joulukuuta 2012

Terroristien rahoituksen jäljittäminen onnistuu kansalaisten yksityisyyttä vaarantamatta

Yli kaksi vuotta sitten voimaan tullut terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmasta tehty sopimus (TFTP-sopimus) ja siihen sisältyvät suojatoimet on pantu täytäntöön onnistuneesti. Tämä käy ilmi järjestyksessä toisesta EU:n ja Yhdysvaltojen laatimasta arvioinnista, jossa tarkastellaan TFTP-sopimuksen täytäntöönpanoa ajanjaksolla 1. helmikuuta 2011 – 30. syyskuuta 2012.

”Olen tyytyväinen arviointikertomukseen, sillä se antaa terrorismin rahoituksen jäljittämisessä käytettävän järjestelmän toiminnasta kattavan ja totuudenmukaisen kuvan. Säännölliset arvioinnit takaavat, että EU:n kansalaisten yksityisyyden ja henkilötietojen suoja on kunnossa. Tämä on ensiarvoisen tärkeää, jotta voidaan rakentaa luottamusta järjestelmään, joka parantaa meidän kaikkien turvallisuutta”, totesi sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström.

Komissio esitteli kertomuksen tänään Euroopan parlamentille ja neuvostolle, jotta sen keskeisistä tuloksista voidaan keskustella.

Arviointi vahvistaa, että terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelma tuo terrorismin torjuntaan ja ehkäisemiseen selkeää lisäarvoa ja että siitä on yhä enemmän hyötyä myös EU:lle. Ohjelma on myös edelleen hyvin suojattu ja hallinnoitu ja sisältää tehokkaat suojatoimet.

Hyvänä esimerkkinä arvioinnissa mainitaan tapaus Breivik Norjassa. TFTP-sopimuksen nojalla saatujen tietojen avulla norjalaiset ja muut eurooppalaiset tutkijat, mm. Europol, onnistuivat jo muutaman tunnin kuluessa selvittämään, mitä kanavia Breivik oli käyttänyt kerätäkseen ja siirtääkseen varoja tuhoiskujensa valmistelua varten. Lisäksi Suomen viranomaiset pystyivät Breivikin tapauksen yhteydessä kerättyjen TFTP-tietojen ansiosta ottamaan kiinni samantapaista terrori-iskua suunnitelleen henkilön ennen kuin tämä ehti toteuttaa aikeitaan. Kertomuksessa mainitaan myös muita esimerkkejä tapauksista, joiden selvittämisessä TFTP-tiedoilla on ollut ratkaiseva osuus.

Sopimusta arvioitiin ensimmäisen kerran vuonna 2011. Useimpia tuolloin esitettyjä suosituksia on noudatettu, mikä on parantanut sopimuksen täytäntöönpanoa. Erityisen merkittäviä parannuksia on toteutettu varmentamisen ja valvonnan suhteen mm. vahvistamalla valvonnasta vastaavia resursseja. Näissä toimissa mennään nyt jossain määrin pidemmälle kuin mitä sopimuksessa edellytetään.

EU:n arviointiryhmä kuitenkin totesi, että parhaillaan käynnissä oleva yli viisi vuotta vanhojen tietojen poistaminen (6 artikla) edellyttää lisäseurantaa. Komissio käsittelee tätä kysymystä vuonna 2013 laadittavassa yhteisessä arviointikertomuksessa, jossa tarkastellaan TFTP-ohjelman puitteissa toimitettavien tietojen hyödyllisyyttä terrorismin torjunnassa.

Yhteistyössä Yhdysvaltojen edustajien kanssa laadittu toinen arviointikertomus kattaa huomattavasti pidemmän soveltamisajan (20 kuukautta) kuin ensimmäinen arviointikertomus, minkä ansiosta se antaa TFTP-ohjelman toiminnasta syvällisemmän näkemyksen. EU:n arviointiryhmään kuului kolme komission virkamiestä ja kaksi tietosuoja-asiantuntijaa sekä Eurojustin oikeudellinen asiantuntija.

Tausta

Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä tehty TFTP-ohjelmaa koskeva sopimus tuli voimaan 1. elokuuta 2010.

Se koskee tietojen siirtämistä ja käsittelyä terroristien ja terroristiverkostojen tunnistamista, jäljittämistä ja kiinniottamista varten. Sopimus sisältää takeet, joiden avulla varmistetaan EU:n kansalaisten tietosuoja ja joissa määrätään, että suoja- ja valvontatoimia ja vastavuoroisuutta koskevia määräyksiä on tarkasteltava säännöllisesti uudelleen.

Sopimuksen 13 artiklan mukaisesti ensimmäinen yhteinen uudelleentarkastelu tehtiin vuoden 2011 alussa (IP/11/324).

Seuraava TFTP-ohjelman yhteinen uudelleentarkastelu tehdään vuonna 2014.

Hyödyllisiä linkkejä

Cecilia Malmströmin verkkosivut

Komissaari Malmström Twitterissä

Sisäasioiden pääosaston (DG HOME) verkkosivut

Sisäasioiden pääosasto Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar