Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 14. december 2012

Sporing af finansieringen af terrorisme: borgernes sikkerhedsforanstaltninger er på plads

Mere end to år efter, at aftalen om programmet til sporing af finansiering af terrorisme (TFTP-aftalen) trådte i kraft, er programmet og dets sikkerhedsforanstaltninger korrekt gennemført. Det er konklusionen i EU's og USA's anden evaluering af programmets gennemførelse, som dækker perioden fra den 1. februar 2011 til den 30. september 2012.

"Jeg er tilfreds med evalueringen, som giver et omfattende og realistisk billede af, hvordan systemet til sporing af finansieringen af terrorisme fungerer. Disse regelmæssige evalueringer sikrer, at de sikkerhedsforanstaltninger, der er truffet for at beskytte EU-borgernes ret til privatliv og beskyttelse af personoplysninger, er på plads. Det er alt afgørende for at skabe tillid til et system, som giver os større sikkerhed", udtaler kommissær for indre anliggender Cecilia Malmström.

Kommissionen har i dag fremlagt rapporten for Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på at drøfte de vigtigste konklusioner.

Evalueringen bekræfter, at programmet helt klar giver en merværdi, når det gælder bekæmpelse og forebyggelse af terrorisme, og at EU også i stigende grad nyder godt af det. Programmet er også fortsat velbeskyttet og godt forvaltet i overensstemmelse med en række effektive sikkerhedsforanstaltninger.

Et særligt slående eksempel i evalueringen er Breiviksagen i Norge. De norske efterforskere og andre europæiske efterforskere, herunder Europol, kunne takket være oplysninger, der var indhentet via programmet, inden for få timer finde frem til, hvilke kanaler Breivik havde brugt til at indsamle og overføre midler, som han havde brugt til sine grusomme angreb. De finske myndigheder kunne takket være oplysninger, der var indhentet som led i Breiviksagen, arrestere en person med lignende terrorhandlinger for øje, inden vedkommende kunne nå at gennemføre dem. Rapporten peger også på andre sager, hvor oplysninger fra programmet har givet ledetråde.

Henstillingerne i den første rapport fra 2011 er i vid ustrækning blevet fulgt, og det har forbedret programmets gennemførelse. Der er især sket store forbedringer med kontrol og tilsyn, bl.a. er overvågergruppen blevet styrket. På nogle af disse punkter går man videre, end hvad der er krævet i aftalen.

EU's evalueringsgruppe har dog påpeget, at den igangværende proces med at slette data, der er over fem år gamle (artikel 6) er et punkt, der kræver yderligere opfølgning. Kommissionen vil tage dette spørgsmål op i en fælles evalueringsrapport vedrørende betydningen af programmets data for bekæmpelsen af terrorisme, som skal ligge klar i 2013.

I samarbejde med amerikanske repræsentanter blev der i den anden rapport set på en meget længere anvendelsesperiode (20 måneder), hvilket gav en større indsigt i, hvordan programmet fungerer. Tre tjenestemænd fra Kommissionen og to databeskyttelses­eksperter deltog i EU's evalueringsgruppe sammen med en sagkyndig fra Eurojust.

Baggrund

TFTP-aftalen mellem Den Europæiske Union og USA trådte i kraft den 1. august 2010.

Den vedrører videregivelse og behandling af data med henblik på at kontrollere, spore og forfølge terrorister og deres netværk. Aftalen indeholder garantier, der sikrer beskyttelse af oplysninger om EU-borgere, og den fastsætter, at bestemmelserne om sikkerhedsforanstaltninger, kontrol og gensidighed regelmæssigt skal evalueres.

I overensstemmelse med artikel 13 blev den første fælles evaluering foretaget i starten af 2011 (IP/11/324).

Den næste fælles evaluering vil blive foretaget i 2014.

Nyttige link

Cecilia Malmströms websted

Følg kommissær Cecilia Malmström på Twitter

Webstedet for Generaldirektoratet for Indre Anliggender

Følg Generaldirektoratet for Indre Anliggender på Twitter.

Contacts :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar