Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

V Bruselu dne 14. prosince 2012

Sledování financování terorismu: záruky na ochranu občanů fungují

Program sledování financování terorismu (TFTP) platí již více než dva roky a od té doby byly řádně zavedeny záruky v něm uvedené. Takový je závěr druhého společného přezkumu EU a USA, který analyzuje provádění TFTP v období od 1. února 2011 do 30. září 2012.

"Tohoto hodnocení si velmi cením, protože nabízí komplexní a realistický pohled na fungování systému používaného ke sledování finančních prostředků teroristů. Pravidelné přezkumy pomáhají zajistit řádné dodržování všech záruk týkajících se soukromí a ochrany osobních údajů občanů EU. Jedině tak můžeme vybudovat důvěru v systém, který zvyšuje naši bezpečnost,“ doplnila Evropská komisařka pro vnitřní věci Cecilia Malmströmová.

Komise dnes zprávu předložila Evropskému parlamentu a Radě, aby mohly společně projednat hlavní závěry.

Přezkum potvrzuje, že Program sledování financování terorismu má jednoznačný přínos v oblasti předcházení terorismu i boje proti němu a EU z něj má stále větší užitek. Program je i nadále dobře chráněn a spravován v souladu se souborem účinných záruk.

Jako jeden z nejzajímavějších příkladů využití tohoto programu uvádí průzkum případ Anderse Breivika z Norska. Díky informacím získaným z TFTP se vyšetřovatelům z Norska a z dalších evropských zemí, včetně vyšetřovatelů Europolu, podařilo během několika hodin odhalit kanály, prostřednictvím kterých Breivik shromažďoval a přesouval prostředky na přípravu svých brutálních útoků. Na základě údajů o případu Breivik shromážděných v rámci TFTP navíc finské orgány zadržely jiného podezřelého s podobnými teroristickými úmysly dříve, než se mu je podařilo zrealizovat. Zpráva zmiňuje rovněž další případy, kdy byly odhaleny důležité stopy právě díky TFTP.

Doporučení navržená v první zprávě z března 2011 byla z velké části přijata, díky čemuž se dále zlepšilo provádění dohody. Byla implementována řada důležitých vylepšení, zejména pokud jde o dohled a ověřování – například došlo k posílení orgánu dohledu. Některé z těchto změn přesahují povinný rámec stanovený dohodou.

Kontrolní skupina EU však poukázala na to, že průběžné mazání údajů starších pěti let (článek 6) představuje problém, který je třeba nadále sledovat. Komise se tímto problémem bude zabývat ve společné hodnotící zprávě týkající se významu údajů získaných prostřednictvím TFTP, jejíž vydání je naplánováno na rok 2013.

Druhá zpráva vypracovaná společně se zástupci USA analyzovala podstatně delší dobu provádění (20 měsíců), díky čemuž bylo možné lépe pochopit fungování TFTP. Kontrolní skupinu EU tvořili tři úředníci Komise, dva odborníci na ochranu údajů a také odborník na soudní problematiku z agentury Eurojust.

Souvislosti

Dohoda o TFTP uzavřená mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými vstoupila v platnost dne 1. srpna 2010.

Týká se předávání a zpracování údajů za účelem odhalování, monitorování a pronásledování teroristů a teroristických sítí. Dohoda obsahuje záruky, které zajišťují ochranu údajů občanů EU, a ukládá stranám povinnost pravidelně provádět přezkum „ustanovení o zárukách, kontrolách a vzájemnosti“.

Na začátku roku 2011 proběhl v souladu s článkem 13 první společný přezkum (IP/11/324).

Další společný přezkum TFTP bude proveden v roce 2014.

Užitečné odkazy

Internetové stránky Cecilie Malmströmové

Komisařka Malmströmová na Twitteru

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci

Generální ředitelství pro vnitřní věci na Twitteru

Kontaktní osoby:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar