Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 18. decembrī

Kotdivuāra – ar jaunu Eiropas programmu miljonam cilvēku uzlabosies ūdens pieejamība un sanitārie apstākļi

Pateicoties jaunai Eiropas Komisijas programmai, vairāk nekā vienam miljonam Kotdivuāras lauku iedzīvotāju būs pieejams dzeramais ūdens un sanitārie pamatpakalpojumi. Šī programma ietilpst Eiropas iniciatīvā saistībā ar Tūkstošgades attīstības mērķiem (TAM) un ir turpinājums 2006.–2010. gadā veiktajiem ārkārtas un atjaunošanas pasākumiem, pievēršoties Kotdivuāras krīzes visvairāk skartajām zonām. Galvenie mērķi ir atjaunot ūdensapgādes infrastruktūru, kas kalpos 350 000 cilvēku, un nodrošināt sanitāro infrastruktūru, ko varēs izmantot 650 000 cilvēku.

Eiropas Komisijas attīstības komisārs Andris Piebalgs norādīja: “Kā apliecināju sava Kotdivuāras apmeklējuma laikā aprīlī, Eiropas Savienība joprojām ir Kotdivuāras centrālā partnere valsts atjaunošanas un attīstības darbā. Šie jaunie pasākumi dos iespēju nodrošināt ūdeni un sanitārās labierīcības tūkstošiem kotdivuāriešu ģimeņu un tādējādi veicināt valsts atjaunošanai tik nepieciešamo miera procesu. Līdztekus šie pasākumi dos Kotdivuārai iespēju aktīvāk virzīties uz Tūkstošgades attīstības mērķu sasniegšanu un uzlabot kotdivuāriešu dzīves līmeni.”

Jaunā programma, kuras kopējais budžets ir teju 27 miljoni eiro, cita starpā ļaus izbūvēt aptuveni 100 iekārtas dzeramā ūdens pievadīšanai ciemiem ar 1000–4000 iedzīvotāju. Tiks rīkoti kursi ar mērķi uzlabot šo iekārtu uzturēšanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Turklāt aptuveni 1000 ciemos tiks ierīkotas uzlabotas atejas.

Vispārīga informācija

Politiskā krīze, ko Kotdivuāra piedzīvoja 2010. gadā, nesa lielu postu iedzīvotājiem un radīja ievērojamus materiālos zaudējumus, īpaši valsts rietumu daļā, uz kuru ir vērsta šī programma. Daudzi ūdensapgādes infrastruktūras objekti vai nu bojāti sadursmju laikā, vai apkopes trūkuma dēļ nolaisti. Eiropas Komisija strauji reaģēja uz krīzi, un līdz šim ir piešķīrusi humāno palīdzību kopsummā 100 miljonu eiro apmērā, kā arī dod ieguldījumu Kotdivuāras atjaunošanas darbā, piešķirot 320 miljonus eiro kā attīstības palīdzību.

Raugoties pasaules līmenī, 2010. gadā dzeramais ūdens bija pieejams 89 % iedzīvotāju, taču joprojām ir 783 miljoni cilvēku, kam šis vitāli svarīgais resurss nav pieejams, savukārt 2,5 miljardiem cilvēku nav pieejamas pienācīgas sanitārās labierīcības.

Lai paātrinātu TAM sasniegšanu, Eiropas Savienība 2010. gadā ANO Ņujorkas Ģenerālajā asamblejā apņēmās īstenot TAM iniciatīvu, piešķirot tai 1 miljardu eiro.

Plašāka informācija

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/who/index_lv.htm

Kontaktpersonas:

Catherine Ray (+32 2 296 99 21)

Wojtek Talko (+32 2 297 85 51)


Side Bar