Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 13. detsember 2012

Lennundus: Siim Kallas kutsub üles tegema ühtse Euroopa taeva projekti raames üleeuroopalist koostööd

Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas kutsus täna Euroopa tsiviillennunduskonverentsil (ECAC) osalevat 44 peadirektori esindajat üles tegutsema aktiivselt ühtse Euroopa taeva projekti rakendamisel ning tihendama koostööd ECACi ja Euroopa Liidu vahel.

Transpordi valdkonna eest vastutav volinik Siim Kallas ütles: „Selleks et lennundussektor, ettevõtjad ja kodanikud saaksid kasu ühtsest õhuruumist, peab meil esmalt olema liikmesriikide täielik toetus. Ma soovin väga, et liikmesriikide tsiviillennundusametite peadirektorid võtaksid nüüd projekti eest suurema vastutuse ja suhtuksid peremehetundega selle rakendamisse. Järgmine aasta on projekti jaoks väga oluline ja me vajame ECAC-i täielikku pühendumist."

Ühtne Euroopa taevas

Ühtne Euroopa taevas on ühtlasi kogu Euroopa taevas ning tsiviillennundusametite peadirektorid võiksid tegutseda saadikutena, kes aitavad koordineerida liikmesriikide erinevaid lähenemisviise. ECAC-il on eriline võimalus anda märkimisväärne panus üleeuroopalise lennunduse toetamisse, arendamisse ja edendamisse. Ühtse Euroopa taeva projekti võimalikult kiire rakendamine on olulise tähtsusega kogu Euroopa lennutranspordisüsteemi konkurentsivõime, majanduskasvu ja jätkusuutlikkuse jaoks. Ühtne Euroopa taevas on Euroopa ühtse transpordituru loogiline jätk ning liiga oluline selleks, et lubada projekti läbikukkumist. Liikmesriigid ei ole kinni pidanud funktsionaalsete õhuruumiosade loomise tähtaegadest, mis koos tulemuslikkuse kavaga moodustavad projekti alustala. Komisjoni talitused analüüsivad olukorda funktsionaalsete õhuruumiosade loomisel ja algatavad rikkumismenetlused liikmesriikide suhtes, kui need ei järgi kõiki asjaomaseid Euroopa Liidu õigusakte.

Rohkem koostööd ja ülesannete selge jaotamine

ECAC ja Euroopa Liit saavad teha koostööd ühise tegevuskava raames, kui mõlemad pooled austavad teineteise konkreetset rolli ja eripära. Poliitika kujundamine ja eeskirjade vastuvõtmine on Euroopa Liidu põhitegevus, ECAC on täiendav organisatsioon, kellel on oluline roll ettevalmistustöö korraldamisel ja liikmete juhendamisel.

ECAC on rahvusvaheline vahelüli, mis aitab koordineerida 44 Euroopa riigi osalemist rahvusvahelistes lennundusorganisatsioonides (ICAO, Eurocontrol) ja nende koostööd Euroopa Liidu institutsioonidega.

Täiendav teave:

SPEECH/12/951

IP/12/1301

MEMO/12/774

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar