Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 12. detsember 2012

Lennundus: Euroopa Parlamendis pannakse hääletusele lennujaamade töö tõhustamist käsitlev pakett

Euroopa Parlamendis pandi täna hääletusele meetmed, mis on kavas võtta Euroopa lennujaamade läbilaskevõime suurendamiseks, hilinemiste arvu vähendamiseks ning reisijatele osutatavate teenuste kvaliteedi parandamiseks. Nn lennujaamapaketi üle hääletamisel avaldas parlament tugevat poolehoidu komisjoni ettepanekutele teenindusaegade parema jaotamise ning mürapiiranguid käsitlevate otsuste läbipaistvamaks muutmise kohta. Parlament saatis parlamendikomisjonile täiendavaks arutamiseks tagasi maapealset teenindust käsitlevad ettepanekud.

Transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas ütles: „Oleme täna astunud olulise sammu lähemale lennujaama teenindusaegade ja müraga seotud probleemide lahendamisele. See on suur edasiminek. Peame jätkama tööd, et leida ühine lähtekoht maapealse teeninduse kvaliteedi ja tõhususe probleemide lahendamiseks. 70% hilinemistest on põhjustatud probleemidest maal, mitte õhus, ning need probleemid ei kao iseenesest kuhugi. Mul on kindel kavatsus jätkata Euroopa Parlamendiga koostööd uute lahenduste leidmiseks."

Teenindusajad

Parlament kiitis heaks komisjoni ettepaneku teenindusaegade järelturu kohta, mis on teenindusaegadega seotud ettepanekute põhiteema. Ettepanek sisaldab täiendavaid meetmeid, et tõhustada komisjoni ettepanekuid, mis on seotud teenindusaegade koordinaatorite sõltumatuse tagamisega kogu Euroopas ning teenindusaegade jaotamist käsitleva teabe läbipaistvamaks muutmisega.

Parlament kiitis heaks nii praegu kehtivad teenindusaegade kasutamise eeskirjad (nn 80/20 põhimõte, mis tähendab seda, et kui lennuettevõtja on kasutanud teenindusajasarja ühe hooaja jooksul vähemalt 80% ulatuses, on tal õigus taotleda järgmise samaväärse sõiduplaaniperioodi jooksul sama teenindusajasarja) kui ka teenindusajasarjade pikkuse. Parlament avaldas toetust ka sanktsioonidele, mida kohaldatakse teenindusaegade tagastamisega viivitavate lennuettevõtjate suhtes.

Maapealne teenindus

Komisjoni ettepanekute eesmärk on tõhustada maapealset teenindust ja parandada selle kvaliteeti lennujaamades.

Parlament otsustas saata ettepaneku tagasi asjaomasele komisjonile täiendavaks arutamiseks.

Mürapiirangud

Parlament toetas komisjoni ettepanekut suurendada lennujaama mürapiirangute kehtestamise läbipaistvust.

Täiendav teave lennujaamapaketti, teenindusaegu, maapealset teenindust ja mürapiiranguid käsitlevate ettepanekute kohta asub aadressil :

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-947_en.htm

Järgmised sammud

Eesmärk on saavutada nõukogus poliitiline kokkulepe teenindusaegade ja mürapiirangute suhtes. Vastav parlamendikomisjon esitab kooskõlas parlamendi sisemenetlusega arvamuse maapealset teenindust käsitleva ettepaneku kohta.

Kontaktisikud :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar