Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Eurobarometer: je korupcije vedno več?

Bruselj, 15. februarja 2012 – Kot kaže raziskava Eurobarometra, ki jo je Evropska komisija objavila danes, je korupcija še vedno ena glavnih težav v državah Evropske unije, v zadnjih treh letih pa naj bi se njena raven celo povečala. Glede na podatke skoraj tri četrtine Evropejcev korupcijo še vedno vidi kot enega največjih problemov, obstajala pa naj bi na vseh ravneh vlade. Osem odstotkov vprašanih navaja, da se je v preteklem letu od njih pričakovalo plačilo podkupnine.

„Žalostno je, da še vedno ni pravih rezultatov pri boju proti korupciji v Evropski uniji. Kolikokrat smo že dejali, da je skrajni čas za ukrepanje? Evropejci od nacionalnih vlad pričakujejo, da bodo sprejele odločne ukrepe. Čas je že, da to tudi storijo,“ je dejala evropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström.

Korupcija je še vedno eden najzahtevnejših izzivov, s katerimi se sooča Evropa. Narava in obseg korupcije se po državah članicah EU sicer razlikujeta, vendar pa škoduje EU kot celoti, saj znižuje raven naložb, ovira pravično delovanje notranjega trga, ima pa tudi negativen učinek na javne finance. Gospodarski stroški korupcije v EU se ocenjujejo na približno 120 milijard evrov letno.

„Korupcija uničuje državo od znotraj, saj spodkopava zaupanje v demokratične institucije ter tako zmanjšuje odgovornost političnega vodstva in prinaša koristi organiziranim kriminalnim združbam. Korupcijo je mogoče uspešno preprečevati le, če so temu trdno zavezani voditelji in nosilci odločanja na vseh ravneh,“ pravi Cecilia Malmström.

Junija lani je Evropska komisija sprejela protikorupcijski sveženj, v katerem je pozvala k večji osredotočenosti na korupcijo pri vseh ustreznih politikah EU (glej IP/11/678 in MEMO/11/376). Vzpostavila je tudi poseben mehanizem EU za spremljanje in ocenjevanje, in sicer t.i. poročilo o boju proti korupciji, ki bo omogočalo jasen pregled nad stanjem na področju preprečevanja korupcije v vseh 27 državah članicah EU. Prvo poročilo se načrtuje za leto 2013.

Komisija bo kmalu predložila dodatne zakonodajne predloge, predvsem o zaplembi premoženja storilcev kaznivih dejanj, reformi predpisov o javnem naročanju, naprednejših statističnih podatkih o kriminaliteti in strožji politiki na področju boja proti goljufijam na evropski ravni.

Ozadje

Raziskava Eurobarometra je potekala septembra 2011 v 27 državah članicah EU. Glavne ugotovitve so:

  • Večina Evropejcev (74 %) meni, da je korupcija ena glavnih težav v njihovi državi. Skoraj polovica (47 %) jih meni, da se je raven korupcije v njihovi državi v zadnjih treh letih povečala.

  • Večina Evropejcev meni, da korupcija obstaja v okviru lokalnih (76 %), regionalnih (75 %) in nacionalnih (79 %) institucij.

  • Evropejci menijo, da prihaja do podkupovanja in zlorabe moči na vseh področjih javnih služb. Tako ravnanje najpogosteje pripisujejo nacionalnim politikom (57 %) in uradnikom, odgovornim za oddajo javnih naročil (47 %).

  • 40 % Evropejcev meni, da prispeva h korupciji tudi prevelika povezanost gospodarstva in politike. Pomembna dejavnika sta tudi neukrepanje politikov (36 %) in premajhna preglednost porabe javnih sredstev (33 %). Večina vprašanih (68 %) meni, da financiranje političnih strank ni dovolj pregledno in nadzorovano.

  • Večina Evropejcev (70 %) meni, da se korupciji ni mogoče izogniti in da je vedno obstajala. Dve tretjini (67 %) jih menita, da je korupcija sestavni del poslovne kulture njihove države.

  • Večina Evropejcev (67 %) zanika, da bi se sami srečevali s korupcijo. Le majhen delež (29 %) jih trdi, da imajo opravka z njo, še manj (8 %) pa je takih, ki so se v preteklem letu znašli v položaju, da se je od njih pričakovalo plačilo podkupnine.

  • Če bi v povezavi s korupcijo potrebovali pomoč, bi največ Evropejcev zaupalo policiji (42 %) in sodstvu (41 %), najmanj pa političnim predstavnikom (6 %).

Dodatne informacije

MEMO/12/105

Raziskava Eurobarometra:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_374_en.pdf

Domača spletna stran evropske komisarke za notranje zadeve Cecilie Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Domača spletna stran Generalnega direktorata za notranje zadeve:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontakti:

Michele Cercone +32 22980963

Tove Ernst +32 22986764


Side Bar