Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο τύπου

Ευρωβαρόμετρο: έχουν αυξηθεί τα επίπεδα της διαφθοράς;

Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2012 – Η διαφθορά παραμένει σοβαρότατο πρόβλημα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φαίνεται ότι τα επίπεδα αυξήθηκαν κατά τα τελευταία τρία έτη, σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, η οποία δημοσιεύεται σήμερα από την Επιτροπή. Τα στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων συνεχίζουν να θεωρούν τη διαφθορά σοβαρότατο πρόβλημα και πιστεύουν ότι υφίσταται σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης. Οκτώ τοις εκατό των ερωτηθέντων απάντησαν ότι, τον προηγούμενο χρόνο, τους ζητήθηκε ρητά ή έμμεσα να καταβάλουν χρηματικό δώρο.

«Είναι απογοητευτικό να διαπιστώνουμε ότι τα πρακτικά αποτελέσματα όσον αφορά την αντιμετώπιση της διαφθοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ικανοποιητικά. Πόσες φορές το επαναλάβαμε ότι είναι πλέον καιρός να δράσουμε; Οι Ευρωπαίοι περιμένουν από τις εθνικές κυβερνήσεις να πάρουν αποφασιστικά μέτρα. Ήρθε η ώρα να το κάνουν», δήλωσε η Cecilia Malmström, Επίτροπος της ΕΕ για τις Εσωτερικές Υποθέσεις.

Η διαφθορά εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Ενώ η φύση και το πεδίο της διαφέρουν από το ένα στο άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, η διαφθορά βλάπτει το σύνολο της ΕΕ από την άποψη ότι μειώνει τα επίπεδα των επενδύσεων, δυσχεραίνει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και έχει αρνητικές επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά. Υπολογίζεται ότι το οικονομικό κόστος της διαφθοράς στην ΕΕ ανέρχεται σε περίπου 120 δισεκατ. ευρώ ετησίως.

«Η διαφθορά είναι αρρώστια που καταστρέφει μια χώρα εκ των έσω, υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη στους δημοκρατικούς θεσμούς, αποδυναμώνοντας την αξιοπιστία της πολιτικής ηγεσίας και τροφοδοτώντας συχνά τις συμμορίες οργανωμένου εγκλήματος. Η διαφθορά μπορεί να αντιμετωπιστεί επιτυχώς μόνο με τη βούληση και τη δέσμευση των ηγετών και των υπεύθυνων για τη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα», δήλωσε η Cecilia Malmström.

Τον περασμένο Ιούνιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δέσμη μέτρων κατά της διαφθοράς, ζητώντας να δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στο πρόβλημα της διαφθοράς σε όλες τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ(βλ.IP/11/678 και MEMO/11/376). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθιέρωσε επίσης ένα ειδικό μηχανισμό παρακολούθησης και αξιολόγησης σε επίπεδο ΕΕ, την έκθεση της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς, η οποία θα δίνει σαφή εικόνα του σημείου στο οποίο βρίσκονται οι προσπάθειες για την πάταξη της διαφθοράς και στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Η πρώτη έκθεση έχει προγραμματιστεί για το 2013.

Η Επιτροπή θα προτείνει σύντομα και άλλες νομοθετικές πράξεις, ιδίως σχετικά με την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων εγκληματιών, τη μεταρρύθμιση των κανόνων των δημοσίων συμβάσεων, πιο προηγμένες στατιστικές για την εγκληματικότητα και ενισχυμένη πολιτική για την καταπολέμηση της απάτης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ιστορικό

Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου διεξήχθη στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, τον Σεπτέμβριο του 2011. Τα βασικά πορίσματα είναι τα εξής:

  • Η πλειοψηφία (74%) των Ευρωπαίων πιστεύει ότι η διαφθορά αποτελεί σοβαρό πρόβλημα στη χώρα τους. Περίπου οι μισοί Ευρωπαίοι (47%) πιστεύουν ότι το επίπεδο της διαφθοράς στη χώρα τους έχει αυξηθεί τα τελευταία τρία έτη.

  • Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι η διαφθορά υφίσταται στο πλαίσιο τοπικών (76%), περιφερειακών (75%) και εθνικών (79%) οργάνων.

  • Οι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι η δωροδοκία και η κατάχρηση θέσεων εξουσίας υφίστανται σε όλους τους τομείς των δημόσιων υπηρεσιών. Αυτοί για τους οποίους θεωρείται πιθανότερο να εμπλακούν σε τέτοιες δραστηριότητες είναι οι εθνικοί πολιτικοί (57%) και οι υπάλληλοι που αναθέτουν τις δημόσιες συμβάσεις (47%).

  • 40% των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι η πολύ στενή σχέση μεταξύ επιχειρήσεων και πολιτικών συμβάλλει στη διαφθορά. Άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στη διαφθορά είναι η αδράνεια των πολιτικών (36%) και η έλλειψη διαφάνειας στον τρόπο με τον οποίο δαπανάται το δημόσιο χρήμα (33%). Η πλειοψηφία (68%) θεωρεί ότι δεν υπάρχει επαρκής διαφάνεια και επιτήρηση της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων.

  • Η πλειοψηφία των Ευρωπαίων (70%) θεωρεί ότι η διαφθορά είναι αναπόφευκτη και ότι υφίσταται ανέκαθεν. Τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων (67%) πιστεύουν ότι η διαφθορά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής νοοτροπίας της χώρας τους.

  • Στην πλειοψηφία τους (67%), οι Ευρωπαίοι δηλώνουν ότι δεν επηρεάζονται προσωπικά από τη διαφθορά στην καθημερινή τους ζωή. Μόνον μια μειοψηφία (29%) δηλώνει ότι επηρεάζεται προσωπικά. Από ένα ακόμη μικρότερο ποσοστό (8%) ζητήθηκε ρητά ή έμμεσα να καταβάλει χρηματικό δώρο τον προηγούμενο χρόνο.

  • Αν οι Ευρωπαίοι έρθουν αντιμέτωποι με μία υπόθεση διαφθοράς, το πιθανότερο είναι ότι θα εμπιστευτούν την αστυνομία (42%) και το δικαστικό σύστημα (41%) για να τους βοηθήσει και το λιγότερο πιθανό είναι να εμπιστευτούν τους πολιτικούς εκπροσώπους τους (6%).

Για περισσότερες πληροφορίες

MEMO/12/105

Η έκθεση του Ευρωβαρόμετρου:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_374_en.pdf

Αρχική σελίδα της Cecilia Malmström, Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Αρχική σελίδα της ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar