Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Eurobarometr: Korupce na vzestupu?

Brusel 15. února 2012 – Korupce zůstává v zemích Evropské unie i nadále velkým problémem a z nedávného průzkumu Eurobarometru, který Komise dnes zveřejnila, vyplývá, že se v posledních třech letech zvýšila. Údaje ukazují, že téměř tři čtvrtiny Evropanů i nadále vnímají korupci jako významný problém a domnívají se, že se vyskytuje na všech úrovních řízení. Osm procent respondentů uvedlo, že byli v posledním roce požádáni, aby zaplatili úplatek, nebo se to od nich očekávalo.

„Je smutné, že jsou praktické výsledky potírání korupce v Evropské unii i nadále neuspokojivé. Kolikrát jsme již říkali, že je nejvyšší čas jednat? Evropané očekávají, že vlády členských států přijmou rozhodné kroky. Je na čase, aby to udělali, “ řekla Cecilia Malmströmová, komisařka EU pro vnitřní věci.

Korupce je stále jedním z největších problémů, kterým Evropa čelí. I když se povaha a rozsah korupce se v jednotlivých členských státech EU různí, škodí tento jev EU jako celku, neboť snižuje míru investic, brání spravedlivému fungování vnitřního trhu a má nepříznivý dopad na veřejné finance. Hospodářské náklady vzniklé v důsledku korupce v EU podle odhadů dosahují zhruba 120 miliard EUR ročně.

Korupce je choroba, která ničí státy zevnitř, podlamuje důvěru v demokratické instituce, oslabuje odpovědnost politického vedení a nahrává skupinám organizovaného zločinu. S korupcí lze s úspěchem bojovat, pouze pokud existuje vůle a odhodlání na straně čelních představitelů a rozhodujících orgánů na všech úrovních“, uvedla Cecilia Malmströmová.

Evropská komise loni v červnu přijala balíček opatření pro boj proti korupci a vyzvala k tomu, aby se tomuto problému věnovala zvýšená pozornost ve všech relevantních politikách EU (viz IP/11/678 a MEMO/11/376). Rovněž byl zaveden zvláštní mechanismus EU pro monitorování a posuzování: zpráva o boji proti korupci v EU, která jasně popíše situaci v boji proti korupci ve všech 27 členských státech EU. Poprvé má být vypracována v roce 2013.

Komise brzy navrhne další právní přepisy, konkrétně předpisy týkající se zabavování majetku pocházejícího z trestné činnosti a reformy pravidel pro zadávání veřejných zakázek, lepší statistiky o trestné činnosti a posílenou politiku pro boj proti podvodům na evropské úrovni.

Souvislosti

Průzkum Eurobarometru byl proveden ve 27 členských státech EU v září 2011. Hlavní výsledky lze shrnout takto:

  • většina Evropanů (74 %) považuje korupci ve své zemi za velký problém. Téměř polovina všech Evropanů (47 %) se domnívá, že se míra korupce v jejich zemi za poslední tři roky zvýšila,

  • většina Evropanů se domnívá, že korupce existuje v rámci místních (76 %), regionálních (75 %) a celostátních (79 %) orgánů,

  • Evropané se domnívají, že k příjímání úplatků a zneužívání moci dochází ve všech oblastech státní správy. Nejpravděpodobněji jsou do těchto aktivit zapojeni politici na úrovni státu (57 %) a úředníci odpovědní za zadávání veřejných zakázek (47 %),

  • 40 % Evropanů se domnívá, že příliš úzké vazby mezi podnikáním a politikou přispívají ke korupci. Nečinnost politiků (36 %) a netransparentnost způsobu, jakým jsou utráceny veřejné prostředky (33 %), pak situaci dále zhoršují. Většina (68 %) dotazovaných považuje transparentnost financování politických stran a dohled nad ním za nedostatečné,

  • většina Evropanů se domnívá, že korupce je nevyhnutelná a že existovala vždycky. Dva ze tří Evropanů (67 %) se domnívají, že korupce tvoří součást podnikatelské kultury jejich země,

  • většina Evropanů (67 %) uvádí, že se osobně ve svém každodenním životě s korupcí nesetkávají. Jen menšina dotazovaných (29 %) se jí cítí osobně dotčena. Ještě menší počet respondentů (8 %) uvedl, že byli v posledním roce požádáni, aby zaplatili úplatek, nebo se to od nich očekávalo,

  • Pokud se Evropané s případem korupce setkají, požádají s důvěrou o pomoc s největší pravděpodobností policii (42 %) a justici (41 %), zatímco na politické zástupce (6 %) se obrátí nejméně pravděpodobně (6 %) .

Další informace:

MEMO/12/105

Průzkum Eurobarometru:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_374_en.pdf

Internetové stránky komisařky pro vnitřní věci Cecilie Malmströmové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Kontaktní osoby :

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar