Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Евробарометър: увеличава ли се корупцията?

Брюксел, 15 февруари 2012 г. — Корупцията продължава да бъде сериозен проблем в страните от Европейския съюз, a според публикуваното днес от Комисията проучване на Евробарометър преобладава мнението, че нивата на корупцията са се увеличили през последните три години. Данните показват, че почти три четвърти от европейците продължават да смятат корупцията за сериозен проблем и считат, че той съществува на всички равнища на управление. Осем процента от запитаните заявяват, че през изминалата година им е било поискано или от тях се е очаквало да дадат подкуп.

„С разочарование трябва да отбележа, че практическите резултати в борбата с корупцията в рамките на Европейския съюз продължават да са незадоволителни. Колко пъти сме заявявали, че наистина е време за действия? Европейците очакват националните правителства да предприемат решителни мерки. Крайно време е те да го направят“, заяви Сесилия Малмстрьом, комисар на ЕС по вътрешните работи.

Корупцията продължава да бъде едно от най-големите предизвикателства, пред които е изправена Европа. Макар че естеството и обхватът на корупцията варират в различните държави-членки на ЕС, тя вреди на ЕС като цяло що се отнася до намаляването на равнищата на инвестициите, възпрепятстването на правилното функциониране на вътрешния пазар и отрицателното влияние върху публичните финанси. Икономическите разходи в резултат на корупцията в ЕС се оценяват на около 120 милиарда евро годишно.

"Корупцията е заболяване, което руши държавите отвътре, като подкопава доверието в демократичните институции, отслабва отчетността на политическото ръководство и облагодетелства организираните престъпни групи. Успехът на борбата с корупцията зависи от волята и ангажираността на лидерите и отговорните за вземането на решения лица на всички равнища“, заяви Сесилия Малмстрьом.

През юни миналата година Европейската комисия прие пакет от мерки за борба с корупцията, в който се призовава за по-силен акцент върху корупцията във всички подходящи политики на ЕС (вж. IP/11/678 и MEMO/11/376). В него се предвиждат също така специален механизъм на ЕС за наблюдение и оценка и доклад на ЕС за борбата с корупцията, с които ще се отчита актуалното състояние на усилията за борба с корупцията във всичките 27 държави-членки на ЕС. Първият доклад е планиран за 2013 г.

Комисията ще предложи скоро и друго законодателство, по-специално относно отнемането на придобито от престъпна дейност имущество, реформата на правилата за обществените поръчки, по-подробни статистически данни относно престъпността и засилена политика за борба с измамите на европейско равнище.

Контекст

Проучването на Евробарометър беше проведено в 27-те държави-членки на ЕС през септември 2011 г. Ето кои са основните констатации от него:

  • По-голямата част (74 %) от европейците смятат, че корупцията е сериозен проблем в тяхната страна. Почти половината от всички европейци (47 %) са на мнение, че равнището на корупцията в тяхната страна се е увеличило през последните три години.

  • Повечето европейци считат, че корупция има в местните (76 %), регионалните (75 %) и националните институции (79 %).

  • Европейците смятат, че подкупите и злоупотребата с власт се срещат във всички области на публичната администрация. За националните политици (57 %) и отговорните за възлагането на обществени поръчки служители (47 %) е най-вероятно да се смята, че може да са замесени в такива дейности.

  • 40 % от европейците са на мнение, че прекалено тесните връзки между бизнеса и политиката допринасят за корупцията. Липсата на действия от страна на политиците (36 %) и липсата на прозрачност в начина, по който се изразходват обществените финансови средства (33 %), са допринасящи за това фактори. Мнозинството от запитаните (68 %) не смятат, че има достатъчна прозрачност и надзор на финансирането на политическите партии.

  • Мнозинството от европейците (70 %) са на мнение, че корупцията е неизбежна и че винаги е съществувала. Двама от всеки трима европейци (67 %) считат, че корупцията е част от бизнес културата в тяхната страна.

  • Повечето от европейците (67 %) не са съгласни, че те са лично засегнати от корупцията в своето ежедневие. Само малка част от тях (29 %) заявяват, че са лично засегнати. Още по-малка част от запитаните (8 %) са посочили, че през изминалата година им е бил искан или от тях се е очаквало да дадат подкуп.

  • Ако се сблъскат със случай на корупция, европейците e най-вероятно да се обърнат за помощ към полицията (42 %) и съдебната система (41 %), а най-малко вероятно е да се обърнат за помощ към политически представители (6 %).

За повече информация

MEMO/12/105

Проучването на Евробарометър:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_374_en.pdf

Уебсайт на Сесилия Малмстрьом, комисар по вътрешните работи:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Уебсайт на ГД „Вътрешни работи“:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

За контакти:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar