Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Strasbourg, 12. decembra 2012

Konec mitov in steklenih stropov: zbirka s podatki o kandidatkah za najvišje vodstvene položaje

Evropske poslovne šole bodo danes prenesle seznam s podatki o 8 000 ženskah, pripravljenih na vstop v upravne odbore, v spletno podatkovno zbirko. Vse ženske s seznama izpolnjujejo stroga merila za upravljanje v podjetjih, kakor so jih opredelile družbe, ki kotirajo na borzi, so visoko usposobljene in pripravljene že danes zasesti mesta v upravnih odborih. Vse daljši seznam „Global Board Ready Women“ bo zdaj na voljo na spletu, tako da bodo podjetja in posredovalci vodstvenih kadrov lahko v njem opravljali poizvedbe. Seznam je dokaz, da imamo več kot dovolj izredno usposobljenih žensk, ki bi lahko evropska in svetovna podjetja popeljale v 21. stoletje, ter da je čas za prebitje steklenega stropa, ki tem ženskam preprečuje zasedanje najvišjih vodstvenih mest.

„Da bi evropsko gospodarstvo znova oživelo, moramo izkoristiti vse nadarjene člane naše družbe. Evropska komisija je zato predlagala evropsko zakonodajno pobudo za spodbujanje uravnotežene zastopanosti žensk in moških v upravnih odborih podjetij“, je dejala podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding. „Pogosto slišim argument, da primanjkuje usposobljenih žensk, ki bi lahko zasedle mesta v upravnih odborih. Danes so evropske poslovne šole in njihovi partnerji po vsem svetu porušili tovrstne mite in tudi stekleni strop. Seznam je dokaz, da ustrezno usposobljene ženske obstajajo; če smo natančni, jih je kar 8 000. Podjetja bi zdaj končno morala izkoristiti ta visoko usposobljeni ženski kadrovski potencial.“

Seznam „Global Board Ready Women“ in z njim povezani forum bo upravljal klub neizvršnih direktorjev pod okriljem časnika Financial Times na svetovni poslovni platformi LinkedIn. Vse ženske, vključene v to podatkovno zbirko, so primerne kandidatke za mesta v upravnih odborih družb, ki kotirajo na borzi. Izpolnjujejo namreč jasno določen sklop meril, ki so jih v zadnjem letu in pol razvili in opredelili organizatorji pobude za ženske na vodstvenih položajih (glej spodaj).

Vsaka vloga za vnos v to podatkovno zbirko se formalno oceni in pregleda, sprejete pa so samo vloge tistih žensk, ki izpolnjujejo merila. Sodelujoče poslovne šole in poklicne organizacije uporabljajo enaka merila za svoje sodelujoče diplomantke in članice.

Vse ženske, vključene v seznam, imajo vsaj pet let delovnih izkušenj na enem ali več naslednjih položajev:

  • predsednica in/ali neizvršna direktorica v zasebnem podjetju/podjetju, ki kotira na borzi,

  • izvršna direktorica, operativna vodja, finančna direktorica ali druga funkcija na ravni vodstva ali uprave v zasebnih podjetjih/podjetjih, ki kotirajo na borzi,

  • družinska članica in obvladujoča delničarka v upravnem odboru velikega družinskega podjetja,

  • direktorica vladne agencije,

  • direktorica neprofitne organizacije,

  • višja strokovna sodelavka v investicijski finančni instituciji,

  • vodilna partnerica v svetovalni podjetjih, ki delajo za upravne odbore ali njihove komisije,

  • podjetnica,

  • vodilna akademska mesta z ustreznimi izkušnjami.

Ozadje

Evropska komisija je novembra 2012 predstavila zakonodajni predlog za bolj uravnoteženo zastopanost žensk in moških v upravnih odborih podjetij, ki bi se dosegla ob upoštevanju zaslug in kvalifikacij. Predlagana direktiva določa minimalni 40-odstotni ciljni delež predstavnic nezadostno zastopanega spola med neizvršnimi direktorji upravnih odborov, ki ga morajo družbe, kotirajoče na borzi, doseči do leta 2020, javna podjetja, ki kotirajo na borzi pa do leta 2018.

Predlog vključuje dopolnilni ukrep v obliki „prilagodljive kvote“ za izvršne direktorje: obveznost, v skladu s katero si morajo družbe, ki kotirajo na borzi, same določiti individualne ciljne deleže, ki jih morajo doseči do leta 2020 (oziroma 2018 v primeru javnih podjetij) v zvezi z zastopanostjo obeh spolov na položajih izvršnih direktorjev upravnih odborov.

Kvalifikacije in zasluge bodo še naprej glavno merilo za zasedanje mest v upravnih odborih. Predlagana direktiva uvaja minimalno uskladitev zahtev glede upravljanja družb, saj bodo morala imenovanja članov upravnih odborov temeljiti na objektivnih merilih glede kvalifikacij. Vgrajena varovala bodo zagotovila, da ne bo prihajalo do samodejnih napredovanj kandidatov premalo zastopanega spola, če ti ne bodo izpolnjevali potrebnih pogojev. V skladu s sodno prakso Sodišča Evropske unije glede pozitivnih ukrepov bodo imeli prednost enako usposobljeni kandidati nezadostno zastopanega spola, razen če objektivna ocena, ki upošteva vsa merila, povezana s posameznimi kandidati, ne bo pretehtala v korist kandidata nasprotnega spola. Države članice bodo morale določiti tudi ustrezne in odvračilne kazni za družbe, ki bi predlagano direktivo kršile.

Pristojnost EU, da sprejema zakone na področju enakosti spolov, sega v leto 1957 (glej SPEECH/12/702). Priporočili Sveta o spodbujanju uravnotežene zastopanosti moških in žensk v procesu odločanja segata v leti 1984 in 1996. Poleg tega je Evropski parlament v več resolucijah zahteval pravno zavezujoče kvote na ravni EU.

Poročilo Komisije iz marca 2012 je pokazalo, da v upravnih odborih družb po vsej Evropi prevladuje en spol. Prav tako so bila opažena velika razhajanja med državami članicami, saj ženske predstavljajo 27 % vseh članov upravnih odborov v največjih finskih družbah in 26 % v latvijskih ter zgolj 3 % na Malti in 4 % na Cipru. Napredek je opazen le v državah, ki so uvedle zavezujoče predpise v zvezi z upravnimi odbori družb. Francija, ki je januarja 2011 z zakonom predpisala kvoto, je zaslužna za več kot 40 % sprememb v celotni EU, ki so bile zabeležene v obdobju med oktobrom 2010 in januarjem 2012.

Več informacij

Video sporočilo podpredsednice Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075488

Informativni paket – Ženske v upravnih odborih:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Raziskava Eurobarometer o enakosti spolov:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_376_en.pdf

O enakosti spolov:

enakost spolov v Evropski komisiji:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-4_en.pdf

enakost spolov v državah članicah:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-2_en.pdf

pravna podlaga za evropsko pobudo:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-3_en.pdf

ekonomski razlogi za zakonodajo o spolih:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-1_en.pdf

Domača spletna stran podpredsednice Viviane Reding, evropske komisarke za pravosodje:

http://ec.europa.eu/reding

Baza podatkov Evropske komisije o ženskah in moških v procesih odločanja:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Kontakti:

Mina Andreeva +32 22991382

Natasha Bertaud +32 22967456

Priloga 1: sodelujoči v pobudi evropskih poslovnih šol „Ženske na vodstvenih položajih“

Poslovne šole

Bocconi

Cambridge Judge Business School

EADA

EDHEC Business School

EFMD – European Federation of Management Development

ESMT

ESSEC business school

HR College of Commerce and Economics

IAUW – International Association of University Women

IESE

IFPM Female Board Pool at the University of St.Gallen

IMD

INSEAD

Kellogg School of Management

London Business School

Oxford

RSM

Sabanci University

Skema

University of Mumbai

Poklicne organizacije

American Chamber of Commerce France and Spain

Bellisario Foundation

BoardEx

Business and Industry Advisory Council

Canadian Women in Communications

Deutscher Juristinnenbund e.V.

EPWN (European Professional Women’s Network)

Forte Foundation – Major Corporations and Business Schools

The Financial Times Non-Executive Directors' Club

G16+

GTWN - The Global Telecom Women’s Network

GGI – Geneva Group International

IFA Institut Francais des Administrateurs

International Corporate Women Directors

TIAW - The International Alliance for Women

WiTT - Women in Telecoms and Technology

WCD - Women Corporate Directors

Women’s Forum of New York

Ženske na vodstvenih položajih

Lady Barbara Judge

Bridget Cosgrave

Lori Gonnu

Cristina Vicini

Lesley Stephenson

Brigitte Boone

Candace Johnson

Audrey Mandela

Diane Morgan

Irene Natividad

Anne Negre

Indu Shahani

Susan Ness

Marina Niforos

Ingrid Silver

Susan Stautberg

Myla Villanueva

Evropska pobuda je zdaj dobila svetovno razsežnost. V njej sodelujejo poslovne šole in druge profesionalne skupine iz celega sveta ter jo dopolnjujejo z novimi imeni. Izčrpni seznam sodelujočih šol in organizacij je na voljo tu.

Annex 2: The List of 8 000 Board Ready Women – Where They Come From

Business School Alumnae, Faculty and Board Members

1) London Business School has 330 Alumnae they have identified as Board Ready – 330.

2) Cambridge Judge Business School has identified 160 women from its networks who are either already on boards or board ready according to the criterion provided - 160.

3) EDHEC Business School has 300 Alumnae, Faculty and Board Members they have identified as board Ready – 300.

4) ESMT European School of Management and Technology Out of 24 women Executive MBA alumni from its three graduated Executive MBA classes, ESMT has identified 6 board ready women - 6.

5) IESE has identified 900 women in top executive positions, 155 of whom are on boards already and 300 of which are board ready currently and the rest will become board ready in the coming years – 455/900.

6) The IFPM Female Board Pool at the University of St.Gallen/Switzerland has identified 526 women who are Board ready (245 from their Female Board Pool Network and 281 women who work at the Board of Directors or Top Management Team level of Swiss companies) - 526.

7) IMD has identified amongst its alumni 348 board-ready women with more than 25 years of experience plus 12 senior Faculty – 360.

8) INSEAD has identified 2000 women - 67 of whom are on boards already 500 of which are currently board ready and the rest will become board ready in the coming years – 670/2000.

9) RSM (Rotterdam School of Management/Erasmus University) has identified 32 board ready women -150.

10) Bocconi Business School, Italy has identified 150 board-ready women amongst their alumnae and faculty – 150.

11) SKEMA Business School, France has identified 467 board-ready women amongst their alumnae and faculty – 467.

12) Academic Council of the University of Mumbai, India has identified 20 board-ready women in India – 20.

Professional Women and Corporate Governance Organizations:

13) IFA (Institut Francais des Administrateurs) has 250 women board-ready or active on boards with readily available biographies - 250.

14) The Financial Times Non-Executive Directors' Club currently have 105 people undertaking the new Financial Times Non-Executive Director's Certificate which provides a formally recognized qualification for non-executive directors, 27 of whom are women - 27.

15) TIAW - The International Alliance for Women has 425 board ready women throughout their 36,000 members worldwide - 425.

16) GTWN - The Global Telecom Women’s Network which has contributed more than 60 names to the names and profiles publicly listed - 60.

17) WiTT - Women in Telecoms and Technology has identified more than 70 individual senior executive women publicly supporting this initiative - 70.

18) WoB – Women on Board has identified 90 Senior Executive board-ready women in Belgium alone - 90.

19) The EPWN (European Professional Women’s Network) has identified 349 members across their networks throughout Europe – 349.

20) Bellisario Foundation, Italy has identified 793 board-Ready women amongst their prize-winners from over 20 years – 793.

21) Woman Corporate Directors has identified 1800 board-ready women from their members around the world including 25 different countries – 1800.

22) Deutscher Juristinnenbund e.V. Vereinigung der Juristinnen, Volks- und Betriebswirtinnen has identified 93 board-ready women among their members in Germany – 93.

23) Geneva Group International has identified 20 board-ready women from their members in Bulgaria, Romania, Estonia, and Hungary – 20.

24) Forte Foundation as identified 200 board-ready women from their members which are major Corporations and Business Schools around the world – 200.

25) G16+ Administrateurs au feminine has identified 54 board-ready women from Harvard Business School alumnae in Europe plus France’s top engineering schoos – 54

26) Canadian Women in Communications has identified 100 board-ready women from their membership – 100

27) American Chamber of Commerce in France and Spain has identified 47 women from their memberships – 47


Side Bar