Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Strasbourg, 12 decembrie 2012

Spulberarea miturilor și eliminarea plafoanelor de sticlă: lansarea bazei de date „Global Board Ready Women”

Astăzi, inițiativa „Women on Boards” a școlilor de afaceri europene exportă lista de 8 000 de femei „Global Board Ready Women” într-o bază de date online. Toate femeile înscrise pe această listă îndeplinesc criterii stricte în materie de guvernanță corporativă, astfel cum sunt definite de către societățile cotate la bursă, femei foarte calificate și pregătite să facă parte de îndată din consiliile de conducere. Numărul tot mai mare de femei înscrise în baza de date „Board Ready Women” – pe care corporațiile și companiile de recrutare a cadrelor de conducere le pot consulta acum online - arată în mod clar că există destule femei cu calificări înalte care pot ajuta întreprinderile din Europa și din întreaga lume să intre în secolul XXI și că acum este momentul să spargem „plafonul de sticlă” care împiedică accesul acestor femei la posturi în consiliile de administrație.

Trebuie să valorificăm toate talentele existente în societatea noastră pentru a asigura relansarea economiei europene. Acesta este motivul pentru care Comisia Europeană a propus un act legislativ european pentru stimularea echilibrului între femei și bărbați în cadrul structurilor de conducere ale întreprinderilor”, a declarat vicepreședintele Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție. „Aud frecvent invocându-se argumentul că nu există suficiente femei calificate care să facă parte din consiliile de administrație. În prezent, școlile de afaceri europene și instituțiile de acest tip din întreaga lume spulberă aceste mituri și elimină plafoanele de sticlă! Această listă este dovada că există femei calificate – 8 000 la număr. Societățile ar trebui să valorifice acum această resursă de talente neexploatate.”

Baza de date cu funcție de căutare „Global Board Ready Women” și forumul aferent vor fi gestionate de Financial Times Non-Executive Directors’ Club pe platforma profesională mondială LinkedIn. Toate femeile înscrise în baza de date cu funcție de căutare „Global Board Ready Women” (GBRW) au un nivel corespunzător pentru a fi luate în considerare în vederea ocupării unor funcții de conducere în cadrul unor societăți cotate la bursă și îndeplinesc un set clar de criterii elaborate și definite în ultimul an și jumătate de către participanții la inițiativa European Business Schools/Women on Board (a se vedea mai jos).

Fiecare cerere de înscriere în această bază de date este evaluată și verificată în mod formal, fiind acceptate numai femeile care îndeplinesc criteriile impuse. Școlile de afaceri și organizațiile profesionale participante aplică aceleași criterii pentru absolventele lor și pentru membrele lor participante.

În special, toate femeile de pe listă au cel puțin cinci ani de experiență în cel puțin unul dintre următoarele posturi:

  • președinte și/sau director neexecutiv al unei societăți cotate sau private;

  • director executiv, director general administrativ, director financiar sau alt post de conducere de nivel echivalent în societăți cotate sau private;

  • membru de familie și acționar majoritar în consiliul de administrație al unei mari întreprinderi familiale;

  • director al unei agenții guvernamentale;

  • director al unei organizații fără scop lucrativ;

  • post de conducere în cadrul unei comunități instituționale de investiții;

  • partener cu experiență în cadrul unor societăți care au drept clienți consilii de administrație și comitete din cadrul acestora;

  • antreprenor

  • cadre universitare cu experiență relevantă.

Context

În noiembrie 2012, Comisia Europeană a prezentat o propunere legislativă pentru îmbunătățirea echilibrului dintre femei și bărbați în consiliile de administrație ale societăților în funcție de merit și calificări. Directiva propusă stabilește un obiectiv minim care trebuie atins până în 2020 sau până în 2018, în cazul întreprinderilor publice cotate la bursă, și anume ca, dintre membrii neexecutivi ai consiliilor de administrație ale societăților cotate la bursă din Europa, 40 % să aparțină sexului subreprezentat.

De asemenea, propunerea cuprinde, ca măsură complementară, o „cotă flexibilă”: o obligație ca societățile cotate la bursă să își fixeze ținte individuale de autoreglementare în ceea ce privește reprezentarea ambelor sexe în rândul directorilor executivi, care să fie atinse până în 2020 (sau 2018, în cazul întreprinderilor publice).

Calificările și meritul rămân principalele criterii pentru obținerea unei funcții în cadrul consiliilor de administrație. Directiva propusă impune o armonizare minimă a cerințelor în materie de guvernanță corporativă, întrucât deciziile de numire vor trebui să se bazeze pe criterii obiective în privința calificărilor. Prin garanții intrinseci se va asigura faptul că sexul subreprezentat nu va fi promovat în mod necondiționat și automat. În conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene privind acțiunea pozitivă, se va acorda prioritate candidatului cu aceleași calificări din sexul subreprezentat, mai puțin dacă, în urma unei evaluări obiective, care ține seama de toate criteriile specifice fiecărui candidat, balanța înclină în favoarea candidatului de sex opus. De asemenea, statele membre vor trebui să instituie sancțiuni corespunzătoare și disuasive pentru societățile care încalcă directiva propusă.

Competența UE de a legifera în chestiuni legate de egalitatea de gen datează din 1957 (a se vedea SPEECH/12/702). Recomandările Consiliului privind promovarea participării echilibrate a bărbaților și a femeilor la procesul de luare a deciziilor datează din 1984 și 1996. În plus, Parlamentul European a solicitat, în mai multe rezoluții, impunerea, la nivelul UE, a unor cote obligatorii din punct de vedere juridic.

Un raport al Comisiei din luna martie 2012 a arătat că, în întreaga Uniune Europeană, consiliile de administrație ale întreprinderilor sunt în prezent dominate de un singur sex. Există, de asemenea, mari diferențe între țări: numărul femeilor care fac parte din consiliile de administrație ale celor mai mari întreprinderi este de 27 % în Finlanda și de 26 % în Letonia, în timp ce în Malta este de doar 3 %, iar în Cipru de 4 %. Progresele sunt vizibile doar în țările care au introdus legi obligatorii pentru consiliile de administrație ale întreprinderilor. Peste 40 % din totalul schimbărilor înregistrate la nivelul UE în perioada octombrie 2010 - ianuarie 2012 se datorează Franței, care a introdus o cotă legală în ianuarie 2011.

Pentru informații suplimentare

Mesaj video din partea dnei Viviane Reding care poate fi descărcat:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075488

Dosar de presă - Femeile în consiliile de administrație:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Sondaj Eurobarometru privind egalitatea de gen:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_376_en.pdf

Fișe informative privind egalitatea de gen:

Egalitatea de gen în cadrul Comisiei Europene

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-4_en.pdf

Egalitatea de gen în statele membre

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-2_en.pdf

Temeiul juridic pentru o inițiativă europeană

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-3_en.pdf

Justificarea economică pentru adoptarea unor acte legislative în materie de gen

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-1_en.pdf

Pagina de internet a dnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisarul UE pentru justiție:

http://ec.europa.eu/reding

Baza de date a Comisiei Europene cu privire la numărul de femei și bărbați implicați în procesul de luare a deciziilor:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Persoane de contact :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Anexa 1: Participanți la inițiativa Școala europeană de afaceri/Femeile în consiliile de administrație

Școli de afaceri

Bocconi

Cambridge Judge Business School

EADA

EDHEC Business School

EFMD – European Federation of Management Development

ESMT

ESSEC business school

HR College of Commerce and Economics

IAUW – International Association of University Women

IESE

IFPM Female Board Pool at the University of St.Gallen

IMD

INSEAD

Kellogg School of Management

London Business School

Oxford

RSM

Sabanci University

Skema

University of Mumbai

Organizații profesionale

American Chamber of Commerce France and Spain

Bellisario Foundation

BoardEx

Business and Industry Advisory Council

Canadian Women in Communications

Deutscher Juristinnenbund e.V.

EPWN (European Professional Women’s Network)

Forte Foundation – Major Corporations and Business Schools

The Financial Times Non-Executive Directors' Club

G16+

GTWN - The Global Telecom Women’s Network

GGI – Geneva Group International

IFA Institut Francais des Administrateurs

International Corporate Women Directors

TIAW - The International Alliance for Women

WiTT - Women in Telecoms and Technology

WCD - Women Corporate Directors

Women’s Forum of New York

Femei în posturi de conducere

Lady Barbara Judge

Bridget Cosgrave

Lori Gonnu

Cristina Vicini

Lesley Stephenson

Brigitte Boone

Candace Johnson

Audrey Mandela

Diane Morgan

Irene Natividad

Anne Negre

Indu Shahani

Susan Ness

Marina Niforos

Ingrid Silver

Susan Stautberg

Myla Villanueva

Inițiativa europeană a căpătat dimensiuni mondiale, școli de afaceri și alte grupuri profesionale sprijinind această inițiativă și completând lista. Mai jos puteți consulta lista completă a școlilor și a organizațiilor care au contribuit la această inițiativă.

Annex 2: The List of 8 000 Board Ready Women – Where They Come From

Business School Alumnae, Faculty and Board Members

1) London Business School has 330 Alumnae they have identified as Board Ready – 330.

2) Cambridge Judge Business School has identified 160 women from its networks who are either already on boards or board ready according to the criterion provided - 160.

3) EDHEC Business School has 300 Alumnae, Faculty and Board Members they have identified as board Ready – 300.

4) ESMT European School of Management and Technology Out of 24 women Executive MBA alumni from its three graduated Executive MBA classes, ESMT has identified 6 board ready women - 6.

5) IESE has identified 900 women in top executive positions, 155 of whom are on boards already and 300 of which are board ready currently and the rest will become board ready in the coming years – 455/900.

6) The IFPM Female Board Pool at the University of St.Gallen/Switzerland has identified 526 women who are Board ready (245 from their Female Board Pool Network and 281 women who work at the Board of Directors or Top Management Team level of Swiss companies) - 526.

7) IMD has identified amongst its alumni 348 board-ready women with more than 25 years of experience plus 12 senior Faculty – 360.

8) INSEAD has identified 2000 women - 67 of whom are on boards already 500 of which are currently board ready and the rest will become board ready in the coming years – 670/2000.

9) RSM (Rotterdam School of Management/Erasmus University) has identified 32 board ready women -150.

10) Bocconi Business School, Italy has identified 150 board-ready women amongst their alumnae and faculty – 150.

11) SKEMA Business School, France has identified 467 board-ready women amongst their alumnae and faculty – 467.

12) Academic Council of the University of Mumbai, India has identified 20 board-ready women in India – 20.

Professional Women and Corporate Governance Organizations:

13) IFA (Institut Francais des Administrateurs) has 250 women board-ready or active on boards with readily available biographies - 250.

14) The Financial Times Non-Executive Directors' Club currently have 105 people undertaking the new Financial Times Non-Executive Director's Certificate which provides a formally recognized qualification for non-executive directors, 27 of whom are women - 27.

15) TIAW - The International Alliance for Women has 425 board ready women throughout their 36,000 members worldwide - 425.

16) GTWN - The Global Telecom Women’s Network which has contributed more than 60 names to the names and profiles publicly listed - 60.

17) WiTT - Women in Telecoms and Technology has identified more than 70 individual senior executive women publicly supporting this initiative - 70.

18) WoB – Women on Board has identified 90 Senior Executive board-ready women in Belgium alone - 90.

19) The EPWN (European Professional Women’s Network) has identified 349 members across their networks throughout Europe – 349.

20) Bellisario Foundation, Italy has identified 793 board-Ready women amongst their prize-winners from over 20 years – 793.

21) Woman Corporate Directors has identified 1800 board-ready women from their members around the world including 25 different countries – 1800.

22) Deutscher Juristinnenbund e.V. Vereinigung der Juristinnen, Volks- und Betriebswirtinnen has identified 93 board-ready women among their members in Germany – 93.

23) Geneva Group International has identified 20 board-ready women from their members in Bulgaria, Romania, Estonia, and Hungary – 20.

24) Forte Foundation as identified 200 board-ready women from their members which are major Corporations and Business Schools around the world – 200.

25) G16+ Administrateurs au feminine has identified 54 board-ready women from Harvard Business School alumnae in Europe plus France’s top engineering schoos – 54

26) Canadian Women in Communications has identified 100 board-ready women from their membership – 100

27) American Chamber of Commerce in France and Spain has identified 47 women from their memberships – 47


Side Bar