Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Strasbourg, 2012. december 12.

Mítoszrombolás és üvegplafontörés: 8000 női vezetőjelölt az Európai Üzleti Iskolák adatbázisában

Az Európai Üzleti Iskolák / Nők a vállalatok vezetőtestületeiben elnevezésű kezdeményezés a mai napon online adatbázisban tette közzé 8000 olyan női vezető szakmai profilját, akik megfelelnek a tőzsdén jegyzett társaságok által meghatározott szigorú vállalatirányítási kritériumoknak, magasan képzettek és készek arra, hogy akár holnaptól vezető tisztséget töltsenek be nagyvállalatok igazgatótanácsában. A mostantól nagyvállalatok és fejvadásztársaságok számára az interneten is hozzáférhető és folyamatosan bővülő Global Board Ready Women (GBRW) elnevezésű lista arról tanúskodik, hogy nagy számban vannak jelen a gazdasági életben olyan, kiváló képesítésekkel rendelkező nők, akik alkalmasak arra, hogy a 21. század legkorszerűbb elvárásainak megfelelően vezessenek vállalatokat Európában és Európán kívül. Emellett a lista arra is felhívja a figyelmet, hogy ideje áttörni az „üvegplafont”, amely megakadályozza e nőket abban, hogy tisztségeket töltsenek be a vállalatok vezetőtestületeiben.

Nem hagyhatjuk kárba veszni a tehetséget, ha biztosítani akarjuk az európai gazdaság felemelkedését. Ezért tett javaslatot a közelmúltban az Európai Bizottság a vállalati felső vezetésben a nők és férfiak közötti jobb egyensúly megteremtését célzó európai szintű jogszabály elfogadására” – jelentette ki Viviane Reding, az Európai Bizottság alelnöke, uniós jogérvényesülési biztos. „Gyakran hallom az érvelést, miszerint nem léteznek elegendő számban olyan nők, akik rendelkeznének a felső vezetői pozíciók betöltéséhez szükséges képesítéssel és tapasztalattal. Az Európai Üzleti Iskolák hálózata és nemzetközi partnereik ma nagy lépést tettek e mítosz lerombolása és az üvegplafon áttörése felé. A lista a bizonyíték arra, hogy igenis vannak ilyen nők – és a számuk legalább 8000. Most a vállalatokon a sor, hogy kamatoztassák e nők tehetségét.”

Az adatbázist alkotó listát és a hozzá kapcsolódó fórumot a Financial Times Non-Executive Directors’ Club gondozza a LinkedIn globális internetes üzleti platformon. A GBRW-ben szereplő nők alkalmasak tőzsdén jegyzett vállalkozások felső vezetői tisztségeinek betöltésére, és megfelelnek az Európai Üzleti Iskolák / Nők a vállalatok vezetőtestületeiben kezdeményezés tagszervezetei által az elmúlt másfél év során kidolgozott világos kritériumrendszernek.

Az adatbázisba alapos értékelést és ellenőrzést követően kerülhettek be a kritériumoknak megfelelő nők. A kezdeményezésben részt vevő üzleti iskolák és szakmai szervezetek azonos kritériumokat alkalmaztak a végzett hallgatók és a tagok esetében.

Ennek megfelelően a listán szereplő nők mindegyike legalább ötéves tapasztalattal rendelkezik az alábbi munkakörök közül egyben vagy többen:

tőzsdén jegyzett/zártkörű társaságok elnöke és/vagy nem ügyvezető igazgatója;

tőzsdén jegyzett/zártkörű társaságokban betöltött vezérigazgatói (CEO), operatív vezérigazgatói (COO), pénzügyi vezérigazgatói (CFO) vagy egyéb vezérigazgatói szintű tisztség;

nagy családi vállalkozásokban az igazgatótanácsban helyet foglaló családtag vagy ellenőrző tulajdonos;

állami hivatalok igazgatója;

nonprofit szervezetek igazgatója;

vezető intézményi befektetési szakember;

igazgatótanácsokat és azok bizottságait ügyfélként kiszolgáló vezető partner számviteli, jogi és vezetési tanácsadással foglalkozó cégeknél;

vállalkozó;

felsőfokú oktatási intézmény megfelelő tapasztalattal rendelkező vezető oktatója.

Előzmények

2012 novemberében az Európai Bizottság jogalkotási javaslatot nyújtott be a nők vállalati vezetőtestületekben betöltött arányának képzettségen és érdemeken alapuló növelése érdekében. A javasolt irányelv azt a minimális célt tűzi ki, hogy Európában 2018-ig a tőzsdén jegyzett állami vállalatok és 2020-ig a tőzsdén jegyzett egyéb vállalatok vezetőtestületeiben a nem ügyvezető tagok között az alulreprezentált nem aránya érje el a 40%-ot.

A javaslat kiegészítő intézkedésként magában foglal egy „flexi-kvótát”. Ez a tőzsdén jegyzett vállalatok által betartandó azon kötelezettséget jelenti, hogy saját, egyedi, 2020-ig (illetve állami vállalatok esetében 2018-ig) elérendő önszabályozási célokat tűzzenek ki mindkét nemnek az ügyvezető igazgatók körében történő képviseletére.

A képzettség és az érdem továbbra is kulcsfontosságú kritériumnak számít a vezetőtestületi állások betöltésénél. A javasolt irányelv megteremti a vállalatirányítási követelmények minimális harmonizációját, így a kinevezési döntéseknek objektív képzettségi kritériumokon kell alapulniuk. Ezenfelül beépített biztosítékok garantálják, hogy az alulreprezentált nemet érintő előléptetések nem lesznek feltétel nélküliek és automatikusak. Az Európai Bíróság pozitív intézkedésekre vonatkozó ítélkezési gyakorlatával összhangban az azonos képzettséggel rendelkezők között előnyben kell részesíteni az alulreprezentált nemhez tartozó személyeket, kivéve, ha az egyes jelöltekre vonatkozó valamennyi konkrét kritérium objektív értékelése a másik nemhez tartozó pályázó felé billenti a mérleg nyelvét. A tagállamoknak megfelelő és visszatartó erejű szankciókat kell előírniuk a javasolt irányelvet megsértő vállalatokra vonatkozóan.

Az Európai Unió jogalkotási hatásköre a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos kérdésekben 1957-re nyúlik vissza (lásd: SPEECH/12/702). A Tanács már 1984-ben és 1996-ban is megfogalmazott ajánlásokat a döntéshozatalban a nők és férfiak kiegyensúlyozott részvételének előmozdításáról. Ezenfelül az Európai Parlament számos állásfoglalásában felszólított uniós szintű, jogilag kötelező erejű kvóták létrehozására.

Egy 2012 márciusában közzétett európai bizottsági jelentés rávilágított, hogy a vállalatok vezetőtestületeiben jelenleg Unió-szerte a férfiak vannak túlnyomó többségben. Nagy különbségek tapasztalhatóak ugyanakkor az egyes országok között: a legnagyobb vállalatok vezetőtestületeiben Finnországban a nők aránya 27%, Lettországban 26%, míg ugyanez az arány Máltán mindössze 3%, Cipruson pedig 4%. Az előrelépés csak azokban az országokban látványos, ahol kötelező erejű jogszabályokat vezettek be a vállalatok vezetőtestületeire vonatkozóan. Franciaország, amely 2011 januárjában vezette be a jogszabályban rögzített kvótát, egymagában a 2010 október és 2012 január között EU-szerte regisztrált összes növekedés több mint 40%-át adja.

További információk

Viviane Reding letölthető videoüzenete a Global Board Ready Women adatbázis elindítása alkalmából:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075488

Sajtócsomag – Nők a vállalatok vezetőtestületeiben:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Eurobarométer-felmérés a nemek közötti egyenlőségről:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_376_en.pdf

Tájékoztató a nemek közötti egyenlőségről:

A nemek közötti egyenlőség az Európai Bizottságban

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-4_en.pdf

A nemek közötti egyenlőség a tagállamokban

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-2_en.pdf

Az európai kezdeményezés jogalapja

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-3_en.pdf

A nemek közötti egyenlőségre vonatkozó jogszabályok gazdasági megalapozottsága

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-1_en.pdf

Viviane Reding alelnök, uniós jogérvényesülési biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/reding

Az Európai Bizottságnak a döntéshozói tisztségeket betöltő nők és férfiak arányát vizsgáló adatbázisa:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Kapcsolattartók :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

1. melléklet: Az Európai Üzleti Iskolák / Nők a vállalatok vezetőtestületeiben kezdeményezés tagjai

Üzleti iskolák

Bocconi

Cambridge Judge Business School

EADA

EDHEC Business School

EFMD – European Federation of Management Development

ESMT

ESSEC business school

HR College of Commerce and Economics

IAUW – International Association of University Women

IESE

IFPM Female Board Pool a St.Galleni Egyetemen

IMD

INSEAD

Kellogg School of Management

London Business School

Oxford

RSM

Sabanci University

Skema

University of Mumbai

Szakmai szervezetek

Franciaországi és spanyolországi Amerikai Kereskedelmi Kamara

Bellisario Foundation

BoardEx

Business and Industry Advisory Council

Canadian Women in Communications

Deutscher Juristinnenbund e.V.

EPWN (European Professional Women’s Network)

Forte Foundation – Major Corporations and Business Schools

The Financial Times Non-Executive Directors' Club

G16+

GTWN - The Global Telecom Women’s Network

GGI – Geneva Group International

IFA Institut Francais des Administrateurs

International Corporate Women Directors

TIAW - The International Alliance for Women

WiTT - Women in Telecoms and Technology

WCD - Women Corporate Directors

Women’s Forum of New York

Nők a nagyvállalati szférában

Lady Barbara Judge

Bridget Cosgrave

Lori Gonnu

Cristina Vicini

Lesley Stephenson

Brigitte Boone

Candace Johnson

Audrey Mandela

Diane Morgan

Irene Natividad

Anne Negre

Indu Shahani

Susan Ness

Marina Niforos

Ingrid Silver

Susan Stautberg

Myla Villanueva

Az európai kezdeményezés a közelmúltban nemzetközivé vált azáltal, hogy a világ minden részéből több üzleti főiskola és más szakmai csoport támogatja, és juttat el neveket az adatbázisba. A részt vevő iskolák és szervezetek teljes listáját lásd itt.

Annex 2: The List of 8 000 Board Ready Women – Where They Come From

Business School Alumnae, Faculty and Board Members

1) London Business School has 330 Alumnae they have identified as Board Ready – 330.

2) Cambridge Judge Business School has identified 160 women from its networks who are either already on boards or board ready according to the criterion provided - 160.

3) EDHEC Business School has 300 Alumnae, Faculty and Board Members they have identified as board Ready – 300.

4) ESMT European School of Management and Technology Out of 24 women Executive MBA alumni from its three graduated Executive MBA classes, ESMT has identified 6 board ready women - 6.

5) IESE has identified 900 women in top executive positions, 155 of whom are on boards already and 300 of which are board ready currently and the rest will become board ready in the coming years – 455/900.

6) The IFPM Female Board Pool at the University of St.Gallen/Switzerland has identified 526 women who are Board ready (245 from their Female Board Pool Network and 281 women who work at the Board of Directors or Top Management Team level of Swiss companies) - 526.

7) IMD has identified amongst its alumni 348 board-ready women with more than 25 years of experience plus 12 senior Faculty – 360.

8) INSEAD has identified 2000 women - 67 of whom are on boards already 500 of which are currently board ready and the rest will become board ready in the coming years – 670/2000.

9) RSM (Rotterdam School of Management/Erasmus University) has identified 32 board ready women -150.

10) Bocconi Business School, Italy has identified 150 board-ready women amongst their alumnae and faculty – 150.

11) SKEMA Business School, France has identified 467 board-ready women amongst their alumnae and faculty – 467.

12) Academic Council of the University of Mumbai, India has identified 20 board-ready women in India – 20.

Professional Women and Corporate Governance Organizations:

13) IFA (Institut Francais des Administrateurs) has 250 women board-ready or active on boards with readily available biographies - 250.

14) The Financial Times Non-Executive Directors' Club currently have 105 people undertaking the new Financial Times Non-Executive Director's Certificate which provides a formally recognized qualification for non-executive directors, 27 of whom are women - 27.

15) TIAW - The International Alliance for Women has 425 board ready women throughout their 36,000 members worldwide - 425.

16) GTWN - The Global Telecom Women’s Network which has contributed more than 60 names to the names and profiles publicly listed - 60.

17) WiTT - Women in Telecoms and Technology has identified more than 70 individual senior executive women publicly supporting this initiative - 70.

18) WoB – Women on Board has identified 90 Senior Executive board-ready women in Belgium alone - 90.

19) The EPWN (European Professional Women’s Network) has identified 349 members across their networks throughout Europe – 349.

20) Bellisario Foundation, Italy has identified 793 board-Ready women amongst their prize-winners from over 20 years – 793.

21) Woman Corporate Directors has identified 1800 board-ready women from their members around the world including 25 different countries – 1800.

22) Deutscher Juristinnenbund e.V. Vereinigung der Juristinnen, Volks- und Betriebswirtinnen has identified 93 board-ready women among their members in Germany – 93.

23) Geneva Group International has identified 20 board-ready women from their members in Bulgaria, Romania, Estonia, and Hungary – 20.

24) Forte Foundation as identified 200 board-ready women from their members which are major Corporations and Business Schools around the world – 200.

25) G16+ Administrateurs au feminine has identified 54 board-ready women from Harvard Business School alumnae in Europe plus France’s top engineering schoos – 54

26) Canadian Women in Communications has identified 100 board-ready women from their membership – 100

27) American Chamber of Commerce in France and Spain has identified 47 women from their memberships – 47


Side Bar