Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Strasbourg 12.12.2012

Lasikaton läpi kaupallisten oppilaitosten Board Ready Women ‑tietokannalla

Eurooppalaisten kaupallisten oppilaitosten Women on Boards ‑aloitteessa avataan tänään internetissä yrityksille ja headhuntereille tarkoitettu Global Board Ready Women ‑hakutietokanta. Tietokanta sisältää tiedot 8 000 naisesta, jotka täyttävät julkisesti noteerattujen yritysten määrittelemät, yritysjohdolta edellytettävät tiukat kriteerit ja ovat päteviä ja valmiita aloittamaan työn yritysten hallituksissa. Hallituskelpoisten naisten koko ajan kasvava määrä osoittaa, että käytettävissä on suuri joukko erittäin päteviä naisia, jotka kykenevät osallistumaan eurooppalaisten ja globaalien yritysten modernisointiin. Nyt on aika rikkoa lasikatto, joka estää näitä naisia nousemasta hallituspaikoille.

Euroopan talouden vauhdittamiseen tarvitaan kaikkien kykyjä. Tämän vuoksi Euroopan komissio on tehnyt säädösehdotuksen yritysten hallitusten sukupuolijakauman tasapainottamiseksi," totesi oikeusasioiden komissaari ja varapuheenjohtaja Viviane Reding. ”Usein väitetään, että hallituspaikkoihin ei ole tarpeeksi tarjolla päteviä naisia. Kaupalliset oppilaitokset Euroopassa ja maailmalla rikkovat tämän myytin ja lasikaton siinä samalla, sillä niiden perustama hakutietokanta osoittaa, että päteviä naisia kyllä löytyy – peräti 8 000. Yritysten on nyt alettava hyödyntää tätä voimavaraa.”

Global Board Ready Women ‑tietokannan henkilöluetteloa ja foorumia hallinnoi Financial Times Non-Executive Directors’ Club. Se on osa liike-elämän internetfoorumia LinkedIn. Kaikki tietokantaan kirjatut naiset soveltuvat julkisesti noteerattujen yhtiöiden hallitustason tehtäviin ja täyttävät selkeät kriteerit, jotka ovat puolentoista viime vuoden aikana määritelleet eurooppalaisten kaupallisten oppilaitosten Women on Board -aloitteen organisaatiojäsenet (ks. jäljempänä).

Tietokantaan hyväksyttävät hakijat arvioidaan virallisesti, ja hakijoista hyväksytään vain ne, jotka täyttävät kyseiset kriteerit. Hankkeeseen osallistuvat oppilaitokset ja ammatilliset organisaatiot soveltavat samoja kriteerejä hyväksyessään tietokantaan entisiä opiskelijoitaan ja jäseniään.

Kaikilla tietokantaan hyväksyttävillä naisilla on vähintään viiden vuoden kokemus seuraavista tehtävistä:

Julkisesti noteeratun / yksityisen yrityksen pääjohtaja ja/tai toimivaan johtoon kuulumaton jäsen

Julkisesti noteeratun / yksityisen yrityksen toimitusjohtaja, hallintopääjohtaja, talousjohtaja tai muu C-tason johtaja

Perheenjäsen, joka on äänivaltaa käyttävä hallituksen jäsen ja osakas suuressa perheyrityksessä

Julkishallinnollisen viraston johtaja

Voittoa tavoittelemattoman organisaation johtaja

Institutionaalisen investointiyhteisön ylemmän tason asiantuntija

Ammattiyrityksen osakas, jonka asiakkaita ovat yritysten hallitukset ja niiden komiteat

Yrittäjä

Ylempi akateeminen virkamies, jolla on tarvittava kokemus

Tausta

Euroopan komissio teki marraskuussa 2012 säädösehdotuksen, jolla pyritään tasapainottamaan yhtiöiden hallitusten sukupuolijakaumaa ansioiden ja pätevyyden pohjalta. Direktiiviehdotuksessa asetetaan vähimmäistavoitteeksi, että vuoteen 2020 mennessä aliedustetun sukupuolen osuus eurooppalaisten julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomista hallituspaikoista nousisi 40 prosenttiin. Tavoite on saavutettava vuoteen 2018 mennessä, jos kyseessä on julkinen yritys.

Lisäksi ehdotukseen sisältyy ns. joustava kiintiö, mikä tarkoittaa sitä, että julkisesti noteerattujen yhtiöiden on asetettava itse itselleen vuoteen 2020 (julkisten yritysten osalta vuoteen 2018) mennessä saavutettavat tavoitteet, jotka koskevat sukupuolten edustusta toimivaan johtoon kuuluvien jäsenten keskuudessa.

Pätevyys ja ansiot ovat edelleen keskeiset kriteerit hallituspaikkoja täytettäessä. Direktiiviehdotuksella yhdenmukaistetaan vähimmäistaso, ja nimityspäätösten on perustuttava objektiivisesti pätevyyteen eikä aliedustetulla sukupuolella ole ehdotonta ja automaattista etusijaa. Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti aliedustettu sukupuoli on etusijalla, jos ehdokkaat ovat yhtä päteviä eikä toinen ehdokas ole kaikki yksilölliset tekijät huomioon ottaen tehtävään sopivampi. Jäsenvaltioiden on määrättävä asianmukaiset sanktiot niille yrityksille, jotka rikkovat direktiiviä.

EU:lla on ollut toimivalta antaa sukupuolten tasa-arvoa koskevaa lainsäädäntöä vuodesta 1957 (ks. SPEECH/12/702). Neuvosto on antanut suositukset naisten ja miesten tasapuolisesta osallistumisesta päätöksentekoon vuosina 1984 ja 1996. Lisäksi Euroopan parlamentti on vaatinut oikeudellisesti sitovia EU-tason kiintiöitä useissa päätöslauselmissa.

Maaliskuussa 2012 annetussa komission kertomuksessa tuotiin esiin, että yritysten hallitukset ovat nykyisellään miesvaltaisia kaikkialla EU:ssa. Maiden väliset erot ovat suuria: naisten osuus on 27 prosenttia Suomen ja 26 prosenttia Latvian suurimpien yritysten hallituksissa mutta vain 3 prosenttia Maltassa ja 4 prosenttia Kyproksessa. Edistystä on nähtävissä ainoastaan niissä maissa, jotka ovat ottaneet käyttöön sitovia kiintiöitä. Ranska sääti kiintiöstä tammikuussa 2011, ja sen osuus yksinään onkin yli 40 prosenttia koko EU-tasolla havaitusta kehityksestä lokakuun 2010 ja tammikuun 2012 välillä.

Lisätietoa

Viviane Redingin videoviesti:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075488

Tietopaketti naisista yritysten hallituksissa:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Eurobarometri-tutkimus sukupuolten tasa-arvosta:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_376_en.pdf

Tietoa sukupuolten tasa-arvosta:

Sukupuolten tasa-arvo Euroopan komissiossa:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-4_en.pdf

Sukupuolten tasa-arvo jäsenvaltioissa:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-2_en.pdf

Women on Boards -aloitteen oikeusperusta:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-3_en.pdf

Tasa-arvolainsäädännön taloudelliset perustelut:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-1_en.pdf

Oikeusasioiden komissaari Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Euroopan komission tietokanta naisista ja miehistä päätöksenteossa:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32 2) 299 13 82

Natasha Bertaud (+32 2) 296 74 56

Liite 1: Eurooppalaisten kaupallisten oppilaitosten Women On Boards ‑aloitteen osallistujat

Kaupalliset oppilaitokset

Bocconi

Cambridge Judge Business School

EADA

EDHEC Business School

EFMD – European Federation of Management Development

ESMT

ESSEC business school

HR College of Commerce and Economics

IAUW – International Association of University Women

IESE

IFPM Female Board Pool at the University of St.Gallen

IMD

INSEAD

Kellogg School of Management

London Business School

Oxford

RSM

Sabanci University

Skema

University of Mumbai

Ammatilliset organisaatiot

American Chamber of Commerce France and Spain

Bellisario Foundation

BoardEx

Business and Industry Advisory Council

Canadian Women in Communications

Deutscher Juristinnenbund e.V.

EPWN (European Professional Women’s Network)

Forte Foundation – Major Corporations and Business Schools

The Financial Times Non-Executive Directors' Club

G16+

GTWN - The Global Telecom Women’s Network

GGI – Geneva Group International

IFA Institut Francais des Administrateurs

International Corporate Women Directors

TIAW - The International Alliance for Women

WiTT - Women in Telecoms and Technology

WCD - Women Corporate Directors

Women’s Forum of New York

Aloitteen tukinaiset liike-elämästä

Lady Barbara Judge

Bridget Cosgrave

Lori Gonnu

Cristina Vicini

Lesley Stephenson

Brigitte Boone

Candace Johnson

Audrey Mandela

Diane Morgan

Irene Natividad

Anne Negre

Indu Shahani

Susan Ness

Marina Niforos

Ingrid Silver

Susan Stautberg

Myla Villanueva

Euroopasta lähtenyt aloite on kasvanut maailmanlaajuiseksi ja saanut tukea kaupallisilta oppilaitoksilta ja muilta ammatillisilta organisaatioilta sekä kerännyt kannattajia eri puolilta maailmaa. Luettelo kaikista oppilaitoksista ja organisaatioista on tässä linkissä.

Liite 2: The List of 8 000 Board Ready Women – Where They Come From

Business School Alumnae, Faculty and Board Members

1) London Business School has 330 Alumnae they have identified as Board Ready – 330.

2) Cambridge Judge Business School has identified 160 women from its networks who are either already on boards or board ready according to the criterion provided - 160.

3) EDHEC Business School has 300 Alumnae, Faculty and Board Members they have identified as board Ready – 300.

4) ESMT European School of Management and Technology Out of 24 women Executive MBA alumni from its three graduated Executive MBA classes, ESMT has identified 6 board ready women - 6.

5) IESE has identified 900 women in top executive positions, 155 of whom are on boards already and 300 of which are board ready currently and the rest will become board ready in the coming years – 455/900.

6) The IFPM Female Board Pool at the University of St.Gallen/Switzerland has identified 526 women who are Board ready (245 from their Female Board Pool Network and 281 women who work at the Board of Directors or Top Management Team level of Swiss companies) - 526.

7) IMD has identified amongst its alumni 348 board-ready women with more than 25 years of experience plus 12 senior Faculty – 360.

8) INSEAD has identified 2000 women - 67 of whom are on boards already 500 of which are currently board ready and the rest will become board ready in the coming years – 670/2000.

9) RSM (Rotterdam School of Management/Erasmus University) has identified 32 board ready women -150.

10) Bocconi Business School, Italy has identified 150 board-ready women amongst their alumnae and faculty – 150.

11) SKEMA Business School, France has identified 467 board-ready women amongst their alumnae and faculty – 467.

12) Academic Council of the University of Mumbai, India has identified 20 board-ready women in India – 20.

Professional Women and Corporate Governance Organizations:

13) IFA (Institut Francais des Administrateurs) has 250 women board-ready or active on boards with readily available biographies - 250.

14) The Financial Times Non-Executive Directors' Club currently have 105 people undertaking the new Financial Times Non-Executive Director's Certificate which provides a formally recognized qualification for non-executive directors, 27 of whom are women - 27.

15) TIAW - The International Alliance for Women has 425 board ready women throughout their 36,000 members worldwide - 425.

16) GTWN - The Global Telecom Women’s Network which has contributed more than 60 names to the names and profiles publicly listed - 60.

17) WiTT - Women in Telecoms and Technology has identified more than 70 individual senior executive women publicly supporting this initiative - 70.

18) WoB – Women on Board has identified 90 Senior Executive board-ready women in Belgium alone - 90.

19) The EPWN (European Professional Women’s Network) has identified 349 members across their networks throughout Europe – 349.

20) Bellisario Foundation, Italy has identified 793 board-Ready women amongst their prize-winners from over 20 years – 793.

21) Woman Corporate Directors has identified 1800 board-ready women from their members around the world including 25 different countries – 1800.

22) Deutscher Juristinnenbund e.V. Vereinigung der Juristinnen, Volks- und Betriebswirtinnen has identified 93 board-ready women among their members in Germany – 93.

23) Geneva Group International has identified 20 board-ready women from their members in Bulgaria, Romania, Estonia, and Hungary – 20.

24) Forte Foundation as identified 200 board-ready women from their members which are major Corporations and Business Schools around the world – 200.

25) G16+ Administrateurs au feminine has identified 54 board-ready women from Harvard Business School alumnae in Europe plus France’s top engineering schoos – 54

26) Canadian Women in Communications has identified 100 board-ready women from their membership – 100

27) American Chamber of Commerce in France and Spain has identified 47 women from their memberships – 47


Side Bar