Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Strasbourg, den 12. december 2012

Den nye database "Board Ready Women" skal bidrage til at aflive myter og sprænge glasloftet

I dag lægger de europæiske handelshøjskoler som led i initiativet til at få flere kvinder i bestyrelse en liste over 8 000 kvinder, der er kvalificerede til en bestyrelsespost, ind i databasen "Global Board Ready Women". Databasen kan konsulteres online. Kvinderne på listen opfylder de strenge kriterier til selskabsledelse, som er fastlagt for offentlige børsnoterede selskaber, og de velkvalificerede og modne til en bestyrelsespost. Den konstant voksende liste over kvinder, der er kvalificerede til en bestyrelsespost – og som nu kan konsulteres online af selskaber og headhunterbureauer – viser, at der er masser af højtkvalificerede kvinder, der kan bidrage til at lede europæiske og internationale virksomheder i det 21. århundrede, og at det nu er på tide at sprænge det glasloft, som forhindrer disse kvinder i at få bestyrelsesposter.

"Vi har brug for at udnytte alle samfundets talenter, hvis vi vil sikre, at Europas økonomi kommer i gang igen. Det er derfor, Europa-Kommissionen har fremsat et lovgivningsforslag om ligestilling i selskabsbestyrelser", udtalte næstformand Viviane Reding, som er EU-kommissær for retlige anliggender. "Jeg hører tit argumentet om, at der ikke er kvinder nok, der er kvalificerede kvinder til bestyrelsesposter. I dag vil de europæiske handelshøjskoler og deres kollegaer rundt om i verden aflive den myte og sprænge glasloftet! Listen viser, at der er masser af kvalificerede kvinder – mindst 8 000. Det er på tide, at virksomhederne gør brug af disse kvalifikationer."

Det er Financial Times' gruppe af menige bestyrelsesmedlemmer, der administrerer databasens liste og forum på den globale erhvervsplatform LinkedIn. Alle de kvinder, der er opført i databasen "Global Board Ready Women", er kvinder, der er kvalificerede til en post på bestyrelsesniveau i børsnoterede selskaber og opfylder en række klare kriterier, som medlemmer af europæiske handelshøjskoler/initiativet "kvinder i bestyrelser" har udarbejdet i det seneste halvandet år.

Der foretages en formel vurdering og behandling af hver eneste ansøgning om at blive optaget i databasen, og det er kun de kvinder, der opfylder kriterierne, der er blevet accepteret. De deltagende handelshøjskoler og brancheorganisationer anvender samme kriterier for deres deltagende kandidater og medlemmer.

Alle kvinder på listen har f.eks. mindst fem års erfaring fra en eller flere af de følgende funktioner:

  • formand og/eller menigt bestyrelsesmedlem i børsnoterede/private selskaber

  • administrerende direktør (CEO), driftsdirektør (COO), finansdirektør (CFO) eller andre direktørposter på samme niveau i børsnoterede/private selskaber

  • familiemedlem og kontrollerende aktionær i bestyrelsen i store familieejede selskaber

  • direktør i en statsinstitution

  • direktør for en ngo

  • lederstilling hos institutionelle investorer

  • Seniorpartner i firmaer inden for liberale erhverv, der har bestyrelser og disses udvalg som kunder

  • erhvervsdrivende

  • Ledende akademikere med relevant erfaring

Baggrund

I november 2012 foreslog Europa-Kommissionen at skabe større ligestilling mellem mænd og kvinder i selskabsbestyrelser baseret på fortjeneste og kvalifikationer. I det foreslåede direktiv fastsættes et mindstemål om, at det underrepræsenterede køn skal tegne sig for 40 % af de menige bestyrelsesposter i børsnoterede selskaber i Europa senest i 2020 og senest i 2018 for offentlige børsnoterede selskabers vedkommende.

Forslaget indeholder også en supplerende foranstaltning, en såkaldt fleksibel kvote, dvs. en forpligtelse for børsnoterede selskaber til at fastsætte individuelle selvregulerede mål for begge køns repræsentation i ledende bestyrelsesposter, som skal nås inden 2020 (eller 2018 for offentlige virksomheders vedkommende).

Kvalifikationer og merit forbliver hovedkriteriet for at få en bestyrelsespost. Det foreslåede direktiv betyder, at der foretages en minimumsharmonisering af selskabsledelseskravene, idet udnævnelserne fremover skal være baseret på objektive kvalifikationskriterier. Derudover sikrer indbyggede garantier, at der ikke sker nogen ubetinget, automatisk forfremmelse af det underrepræsenterede køn. I overensstemmelse med EU-Domstolens retspraksis om positiv særbehandling skal der gives prioritet til kandidaten af det underrepræsenterede køn, hvis vedkommende har samme kvalifikationer, medmindre en objektiv vurdering, hvori der tages hensyn til alle de kriterier, der er specifikke for de enkelte kandidater, taler til fordel for kandidaten af det modsatte køn. Medlemsstaterne skal også indføre hensigtsmæssige sanktioner, der har en afskrækkende virkning, over for de selskaber, der ikke overholder det foreslåede direktiv.

EU's kompetence til at lovgive om ligestillingsspørgsmål går tilbage til 1957 (se talen SPEECH/12/702). Rådets henstillinger om fremme af en ligelig deltagelse af mænd og kvinder i beslutningsprocessen går tilbage til 1984 og 1996. Derudover har Europa-Parlamentet i adskillige beslutninger opfordret til lovpligtige kvoter.

Det fremgik af Kommissionens rapport fra marts 2012, at selskabsbestyrelserne i hele EU i dag domineres af det ene køn. Der er også store forskelle mellem landene, idet kvinder tegner sig for 27 % af bestyrelsesposterne i de største finske selskaber og for 26 % i Letland, men kun for 3 % i Malta og 4 % i Cypern. Der gøres kun synlige fremskridt i de lande, der har indført bindende lovgivning om selskabsbestyrelser. Frankrig, som indførte en lovpligtig kvote i januar 2011, tegner sig alene for over 40 % af den samlede ændring, som blev registreret fra oktober 2010 til januar 2012 på EU-plan.

Yderligere oplysninger

En videobesked fra næstformand Viviane Reding kan downloades her:

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075488

Press pack – Women on boards:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Eurobarometerundersøgelse om ligestilling mellem mænd og kvinder:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_376_en.pdf

Faktablade om ligestilling mellem mænd og kvinder:

Ligestilling i Europa-Kommissionen

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-4_en.pdf

Ligestilling i medlemsstaterne

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-2_en.pdf

Retsgrundlag for et europæisk initiativ

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-3_en.pdf

Den økonomiske begrundelse for lovgivning om ligestilling

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-1_en.pdf

Hjemmeside for næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Europa-Kommissionens database om kvinder og mænd i beslutningstagningen:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm.

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Bilag 1: Medlemmer af de europæiske handelshøjskoler/initiativet for flere kvinder i bestyrelsen

Handelshøjskoler

Bocconi

Cambridge Judge Business School

EADA

EDHEC Business School

EFMD – European Federation of Management Development

ESMT

ESSEC business school

HR College of Commerce and Economics

IAUW – International Association of University Women

IESE

IFPM Female Board Pool at the University of St.Gallen

IMD

INSEAD

Kellogg School of Management

London Business School

Oxford

RSM

Sabanci University

Skema

University of Mumbai

Brancheorganisationer

American Chamber of Commerce France and Spain

Bellisario Foundation

BoardEx

Business and Industry Advisory Council

Canadian Women in Communications

Deutscher Juristinnenbund e.V.

EPWN (European Professional Women’s Network)

Forte Foundation – Major Corporations and Business Schools

The Financial Times Non-Executive Directors' Club

G16+

GTWN - The Global Telecom Women’s Network

GGI – Geneva Group International

IFA Institut Francais des Administrateurs

International Corporate Women Directors

TIAW - The International Alliance for Women

WiTT - Women in Telecoms and Technology

WCD - Women Corporate Directors

Women’s Forum of New York

Erhvervskvinder

Lady Barbara Judge

Bridget Cosgrave

Lori Gonnu

Cristina Vicini

Lesley Stephenson

Brigitte Boone

Candace Johnson

Audrey Mandela

Diane Morgan

Irene Natividad

Anne Negre

Indu Shahani

Susan Ness

Marina Niforos

Ingrid Silver

Susan Stautberg

Myla Villanueva

Det europæiske initiativ er nu blevet globalt, og der er handelshøjskoler og andre brancheorganisationer fra hele verden, der bakker op om initiativet og giver navne En fuldstændig liste over de skoler og organisationer, der bidrager, kan findes her.

Annex 2: The List of 8 000 Board Ready Women – Where They Come From

Business School Alumnae, Faculty and Board Members

1) London Business School has 330 Alumnae they have identified as Board Ready – 330.

2) Cambridge Judge Business School has identified 160 women from its networks who are either already on boards or board ready according to the criterion provided - 160.

3) EDHEC Business School has 300 Alumnae, Faculty and Board Members they have identified as board Ready – 300.

4) ESMT European School of Management and Technology Out of 24 women Executive MBA alumni from its three graduated Executive MBA classes, ESMT has identified 6 board ready women - 6.

5) IESE has identified 900 women in top executive positions, 155 of whom are on boards already and 300 of which are board ready currently and the rest will become board ready in the coming years – 455/900.

6) The IFPM Female Board Pool at the University of St.Gallen/Switzerland has identified 526 women who are Board ready (245 from their Female Board Pool Network and 281 women who work at the Board of Directors or Top Management Team level of Swiss companies) - 526.

7) IMD has identified amongst its alumni 348 board-ready women with more than 25 years of experience plus 12 senior Faculty – 360.

8) INSEAD has identified 2000 women - 67 of whom are on boards already 500 of which are currently board ready and the rest will become board ready in the coming years – 670/2000.

9) RSM (Rotterdam School of Management/Erasmus University) has identified 32 board ready women -150.

10) Bocconi Business School, Italy has identified 150 board-ready women amongst their alumnae and faculty – 150.

11) SKEMA Business School, France has identified 467 board-ready women amongst their alumnae and faculty – 467.

12) Academic Council of the University of Mumbai, India has identified 20 board-ready women in India – 20.

Professional Women and Corporate Governance Organizations:

13) IFA (Institut Francais des Administrateurs) has 250 women board-ready or active on boards with readily available biographies - 250.

14) The Financial Times Non-Executive Directors' Club currently have 105 people undertaking the new Financial Times Non-Executive Director's Certificate which provides a formally recognized qualification for non-executive directors, 27 of whom are women - 27.

15) TIAW - The International Alliance for Women has 425 board ready women throughout their 36,000 members worldwide - 425.

16) GTWN - The Global Telecom Women’s Network which has contributed more than 60 names to the names and profiles publicly listed - 60.

17) WiTT - Women in Telecoms and Technology has identified more than 70 individual senior executive women publicly supporting this initiative - 70.

18) WoB – Women on Board has identified 90 Senior Executive board-ready women in Belgium alone - 90.

19) The EPWN (European Professional Women’s Network) has identified 349 members across their networks throughout Europe – 349.

20) Bellisario Foundation, Italy has identified 793 board-Ready women amongst their prize-winners from over 20 years – 793.

21) Woman Corporate Directors has identified 1800 board-ready women from their members around the world including 25 different countries – 1800.

22) Deutscher Juristinnenbund e.V. Vereinigung der Juristinnen, Volks- und Betriebswirtinnen has identified 93 board-ready women among their members in Germany – 93.

23) Geneva Group International has identified 20 board-ready women from their members in Bulgaria, Romania, Estonia, and Hungary – 20.

24) Forte Foundation as identified 200 board-ready women from their members which are major Corporations and Business Schools around the world – 200.

25) G16+ Administrateurs au feminine has identified 54 board-ready women from Harvard Business School alumnae in Europe plus France’s top engineering schoos – 54

26) Canadian Women in Communications has identified 100 board-ready women from their membership – 100

27) American Chamber of Commerce in France and Spain has identified 47 women from their memberships – 47


Side Bar