Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Štrasburk 12. prosince 2012

Zbořit mýty a skleněné stropy: spuštění databáze „Ženy z celého světa připravené na práci v řídících a dozorčích orgánech“

Seznam se jmény osmi tisíc žen z celého světa připravených na práci v řídících a dozorčích orgánech (Global Board Ready Women) se dnes v rámci iniciativy evropských obchodních škol týkající žen v řídících a dozorčích orgánech stává online databází. Všechny ženy uvedené na tomto seznamu splňují přísná kritéria pro správu a řízení společnosti – vymezená kotovanými společnostmi – a jsou dostatečně kvalifikované a připravené k okamžitému nástupu do funkcí v uvedených orgánech. Do seznamu budou nyní moci na internetu nahlížet společnosti a firmy zabývající se vyhledáváním vedoucích pracovníků. Je stále rozsáhlejší, z čehož jasně vyplývá, že vysoce kvalifikovaných žen schopných vést evropské a světové společnosti v 21. století je více než dost. Nastal tedy evidentně čas ke zbourání skleněných stropů, které jsou ženám v jejich postupu do funkcí v těchto orgánech překážkou.

Musíme využít všech talentů, které nám naše společnost nabízí, a zajistit tak hospodářský růst v Evropě. Proto Evropská komise navrhla evropský právní předpis na podporu vyváženého zastoupení žen a mužů v řídících a dozorčích orgánech společností,“ uvedla místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost. „Často slyším argumenty, že neexistuje dostatek žen kvalifikovaných pro práci v řídících a dozorčích orgánech. Právě dnes evropské obchodní školy a jejich partneři z celého světa zboří uvedené mýty a skleněné stropy! Seznam s osmi tisíci jmény kvalifikovaných žen je důkazem, že takové ženy existují. Tohoto zdroje talentů, který doposud společnosti opomíjely, by nyní měly využít.“

Seznam a fórum dostupné ve vyhledávací databázi „žen z celého světa, které jsou připraveny na práci v řídících a dozorčích orgánech“, budou spravovány klubem nevýkonných členů správní rady Financial Times (Financial Times Non-Executive Directors’ Club) v rámci celosvětové obchodní platformy LinkedIn. Všechny ženy, jejichž jména jsou uvedena v této databázi, lze považovat za vhodné kandidátky na pozice v řídících a dozorčích orgánech kotovaných společností. Všechny tyto ženy splňují jasný soubor kritérií, která za poslední rok a půl vypracovaly a definovaly organizace, jež jsou členy iniciativy „Evropské obchodní školy / ženy do řídících a dozorčích orgánů“ (European Business Schools/Women on Board initiative ) (viz níže).

Každá žádost o zařazení do této databáze je formálně posouzena a přezkoumána a jsou do ní začleněny pouze ženy splňující uvedená kritéria. Obchodní školy a profesní organizace, které se této iniciativy účastní, uplatňují stejná kritéria u svých absolventek a členek, jež se o zařazení do databáze uchází.

Všechny ženy uvedené na seznamu mají alespoň pětiletou praxi v jedné nebo několika z následujících funkcí:

  • Předsedkyně a/nebo členka dozorčí rady / nevýkonná členka správní rady kotovaných/soukromých společností

  • Generální ředitelka, hlavní vedoucí pracovnice, finanční ředitelka nebo jiná řídící funkce na úrovni představenstva či na úrovni výkonného člena správní rady kotovaných/soukromých společností

  • Rodinná příslušnice nebo ovládající akcionářka řídících a dozorčích orgánů velkých rodinných podniků

  • Ředitelka vládních agentur

  • Ředitelka neziskových organizací

  • Vedoucí odborná pracovnice společnosti zaměřené na institucionální investice

  • Hlavní partnerka ve firmách poskytujících služby řídícím a dozorčím orgánům a jejich výborům jakožto klientům

  • Podnikatelka

  • Pracovnice ve vyšších akademických pozicích s příslušnou praxí

Souvislosti

V listopadu 2012 Evropská komise navrhla právní předpis, jehož cílem je vyváženější zastoupení žen a mužů v řídících a dozorčích orgánech založené na zásluhách a kvalifikaci. Navrhovaná směrnice stanoví minimální cíl, kterým je 40% podíl nedostatečně zastoupeného pohlaví mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady kotovaných společností v Evropě a kterého má být dosaženo do roku 2020, nebo do roku 2018 v případě kotovaných společností, jež jsou veřejnými podniky.

Součástí návrhu je také doplňkové opatření, tzv. „flexi kvóta“: rozumí se tím povinnost kotovaných společností, aby si samy stanovily individuální samoregulační cíle, pokud jde o zastoupení obou pohlaví mezi členy představenstva / výkonnými členy správní rady, kterých má být dosaženo do roku 2020 (nebo do roku 2018 v případě veřejných podniků).

Kvalifikace a zásluhy zůstanou i nadále klíčovými kritérii pro pozice v řídících a dozorčích orgánech. Navrhovaná směrnice stanoví minimální harmonizaci požadavků na správu a řízení společnosti, přičemž rozhodnutí o jmenování pracovníků budou muset být založena na objektivních kvalifikačních kritériích. Právní pojistky v opatřeních zajistí, že nebude docházet k bezpodmínečné a automatické podpoře nedostatečně zastoupeného pohlaví. V souladu s judikaturou Evropského soudního dvora o pozitivní diskriminaci se upřednostní stejně kvalifikovaná osoba méně zastoupeného pohlaví – pokud ovšem objektivní posouzení, které zohlednilo všechna kritéria týkající se konkrétních kandidátů, nerozhodlo ve prospěch kandidáta opačného pohlaví. Členské státy budou rovněž muset stanovit přiměřené a odrazující sankce pro společnosti, které budou jednat v rozporu s navrhovanou směrnicí.

EU má pravomoc k vypracování právních předpisů týkajících se rovnosti žen a mužů již od roku 1957 (viz SPEECH/12/702). Doporučení Rady ohledně prosazování vyváženého zastoupení mužů a žen v rozhodovacím procesu pocházejí z let 1984 a 1996. Evropský parlament kromě toho v několika usneseních požadoval právně závazné kvóty na úrovni EU.

Ze zprávy Komise z března 2012 vyplynulo, že řídící a dozorčí orgány společností v celé EU v současnosti ovládá jedno pohlaví. Mezi jednotlivými zeměmi existují rovněž velké rozdíly: v řídících a dozorčích orgánech největších finských společností jsou ženy zastoupeny 27 %, v Lotyšsku 26 %, ale na Maltě jsou ženy zastoupeny pouze 3 % a na Kypru 4 %. Pokrok je viditelný pouze v zemích, které pro řídící a dozorčí orgány společností zavedly závazné právní předpisy. Francie, která zavedla zákonem stanovené kvóty v lednu 2011, představuje sama více než 40 % celkových změn zaznamenaných v celé EU od října 2010 do ledna 2012.

Další informace

Poselství místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingové na videu ke stažení

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075488

Informace pro tisk – Ženy v řídích a dozorčích orgánech společností:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/news/121114_en.htm

Průzkum Eurobarometru o rovnosti žen a mužů:

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_376_en.pdf

Informační přehledy o rovnosti žen a mužů

Rovnost žen a mužů v Evropské komisi

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-4_en.pdf

Rovnost žen a mužů v členských státech

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-2_en.pdf

Právní základ evropské iniciativy

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-3_en.pdf

Hospodářské důvody pro vypracování právních předpisů týkajících se rovnosti žen a mužů

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/womenonboards/factsheet-general-1_en.pdf

Internetové stránky Viviane Redingové, místopředsedkyně Komise a komisařky EU pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/reding

Databáze Evropské komise o účasti žen a mužů v rozhodovacím procesu:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/index_en.htm

Contacts :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Příloha 1: Iniciativa „Evropské obchodní školy / ženy do řídících a dozorčích orgánů“ (European Business Schools/Women on Board initiative)

Business Schools

Bocconi

Cambridge Judge Business School

EADA

EDHEC Business School

EFMD – European Federation of Management Development

ESMT

ESSEC business school

HR College of Commerce and Economics

IAUW – International Association of University Women

IESE

IFPM Female Board Pool at the University of St.Gallen

IMD

INSEAD

Kellogg School of Management

London Business School

Oxford

RSM

Sabanci University

Skema

University of Mumbai

Professional Organizations

American Chamber of Commerce France and Spain

Bellisario Foundation

BoardEx

Business and Industry Advisory Council

Canadian Women in Communications

Deutscher Juristinnenbund e.V.

EPWN (European Professional Women’s Network)

Forte Foundation – Major Corporations and Business Schools

The Financial Times Non-Executive Directors' Club

G16+

GTWN - The Global Telecom Women’s Network

GGI – Geneva Group International

IFA Institut Francais des Administrateurs

International Corporate Women Directors

TIAW - The International Alliance for Women

WiTT - Women in Telecoms and Technology

WCD - Women Corporate Directors

Women’s Forum of New York

Corporate Women

Lady Barbara Judge

Bridget Cosgrave

Lori Gonnu

Cristina Vicini

Lesley Stephenson

Brigitte Boone

Candace Johnson

Audrey Mandela

Diane Morgan

Irene Natividad

Anne Negre

Indu Shahani

Susan Ness

Marina Niforos

Ingrid Silver

Susan Stautberg

Myla Villanueva

The European Initiative has now gone global, with business schools and other professional groups from all over the world now supporting the initiative and providing names. For a full list of contributing schools and organisations, see here.

Annex 2: The List of 8 000 Board Ready Women – Where They Come From

Business School Alumnae, Faculty and Board Members

1) London Business School has 330 Alumnae they have identified as Board Ready – 330.

2) Cambridge Judge Business School has identified 160 women from its networks who are either already on boards or board ready according to the criterion provided - 160.

3) EDHEC Business School has 300 Alumnae, Faculty and Board Members they have identified as board Ready – 300.

4) ESMT European School of Management and Technology Out of 24 women Executive MBA alumni from its three graduated Executive MBA classes, ESMT has identified 6 board ready women - 6.

5) IESE has identified 900 women in top executive positions, 155 of whom are on boards already and 300 of which are board ready currently and the rest will become board ready in the coming years – 455/900.

6) The IFPM Female Board Pool at the University of St.Gallen/Switzerland has identified 526 women who are Board ready (245 from their Female Board Pool Network and 281 women who work at the Board of Directors or Top Management Team level of Swiss companies) - 526.

7) IMD has identified amongst its alumni 348 board-ready women with more than 25 years of experience plus 12 senior Faculty – 360.

8) INSEAD has identified 2000 women - 67 of whom are on boards already 500 of which are currently board ready and the rest will become board ready in the coming years – 670/2000.

9) RSM (Rotterdam School of Management/Erasmus University) has identified 32 board ready women -150.

10) Bocconi Business School, Italy has identified 150 board-ready women amongst their alumnae and faculty – 150.

11) SKEMA Business School, France has identified 467 board-ready women amongst their alumnae and faculty – 467.

12) Academic Council of the University of Mumbai, India has identified 20 board-ready women in India – 20.

Professional Women and Corporate Governance Organizations:

13) IFA (Institut Francais des Administrateurs) has 250 women board-ready or active on boards with readily available biographies - 250.

14) The Financial Times Non-Executive Directors' Club currently have 105 people undertaking the new Financial Times Non-Executive Director's Certificate which provides a formally recognized qualification for non-executive directors, 27 of whom are women - 27.

15) TIAW - The International Alliance for Women has 425 board ready women throughout their 36,000 members worldwide - 425.

16) GTWN - The Global Telecom Women’s Network which has contributed more than 60 names to the names and profiles publicly listed - 60.

17) WiTT - Women in Telecoms and Technology has identified more than 70 individual senior executive women publicly supporting this initiative - 70.

18) WoB – Women on Board has identified 90 Senior Executive board-ready women in Belgium alone - 90.

19) The EPWN (European Professional Women’s Network) has identified 349 members across their networks throughout Europe – 349.

20) Bellisario Foundation, Italy has identified 793 board-Ready women amongst their prize-winners from over 20 years – 793.

21) Woman Corporate Directors has identified 1800 board-ready women from their members around the world including 25 different countries – 1800.

22) Deutscher Juristinnenbund e.V. Vereinigung der Juristinnen, Volks- und Betriebswirtinnen has identified 93 board-ready women among their members in Germany – 93.

23) Geneva Group International has identified 20 board-ready women from their members in Bulgaria, Romania, Estonia, and Hungary – 20.

24) Forte Foundation as identified 200 board-ready women from their members which are major Corporations and Business Schools around the world – 200.

25) G16+ Administrateurs au feminine has identified 54 board-ready women from Harvard Business School alumnae in Europe plus France’s top engineering schoos – 54

26) Canadian Women in Communications has identified 100 board-ready women from their membership – 100

27) American Chamber of Commerce in France and Spain has identified 47 women from their memberships – 47


Side Bar