Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 11 decembrie 2012

Antitrust: Comisia inițiază o procedură împotriva bursei de energie electrică din România

Comisia Europeană a inițiat o procedură oficială împotriva OPCOM și Transelectrica cu scopul de a investiga un posibil abuz de poziție dominantă al operatorului singurei burse de energie electrică din România. Comisia este preocupată de faptul că acțiunile OPCOM discriminează unele societăți pe baza naționalității sau a locului de stabilire al acestora, încălcând astfel articolul 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Inițierea procedurii nu aduce atingere rezultatului investigației, ci presupune desfășurarea unei anchete detaliate de către Comisie.

Comisia investighează cerința formulată de OPCOM conform căreia toți participanții de pe piața la vedere a energiei electrice să dețină un cod românesc de înregistrare în scopuri de TVA și, în consecință, să fie stabiliți în România.

Această practică de afaceri poate crea costuri suplimentare pentru comercianții străini care doresc să desfășoare activități în cadrul bursei de energie electrică și îi poate descuraja pe aceștia să intre pe piața en gros a energiei electrice din România, rezultatul fiind o scădere a lichidității și a eficienței pieței.

Bursele energiei electrice joacă un rol esențial în formarea transparentă și fiabilă a prețurilor energiei electrice. Acestea furnizează un indice public al prețurilor, care poate fi utilizat în ansamblul pieței energiei electrice.

Istoricul dosarului

Articolul 102 din TFUE interzice abuzul de poziție dominantă pe piață care ar putea afecta schimburile comerciale dintre statele membre. Punerea în aplicare a acestei dispoziții este definită în Regulamentul antitrust (Regulamentul nr. 1/2003 al Consiliului), care poate fi aplicat de către Comisie și de către autoritățile naționale în domeniul concurenței din statele membre ale UE.

Articolul 11 alineatul (6) din Regulamentul antitrust prevede că inițierea de către Comisie a unei proceduri privează autoritățile de concurență ale statelor membre de competența de a aplica, la rândul lor, normele UE în materie de concurență cu privire la practicile în cauză. Articolul 16 alineatul (1) din același regulament prevede că instanțele naționale trebuie să evite să pronunțe decizii care ar intra în conflict cu o decizie preconizată de Comisie în cadrul procedurilor inițiate de aceasta.

Comisia a informat societatea OPCOM S.A. (operatorul bursei de energie electrică), societatea-mamă a acesteia, CNTEE Transelectrica S.A. (operatorul de transport și de sistem), și autoritatea de concurență din România cu privire la inițierea unei proceduri în acest caz.

Nu există un termen legal de finalizare a investigațiilor privind comportamentul anticoncurențial. Durata unei investigații antitrust depinde de o serie de factori, printre care se numără complexitatea cazului, măsura în care întreprinderea în cauză cooperează cu Comisia și exercitarea dreptului la apărare.

Mai multe informații cu privire la această investigație vor fi disponibile pe site-ul internet privind concurența, în Registrul public al Comisiei, la cazul nr. 39984 - Bursa de energie electrică din România – OPCOM.

Persoane de contact:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)


Side Bar