Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Strasbourg, 12 decembrie 2012

O a doua șansă pentru întreprinderile oneste: Comisia propune norme moderne de insolvență

Întreprinderile afectate de criza economică vor beneficia de un colac de salvare datorită unei propuneri venite azi din partea Comisiei Europene pentru modernizarea normelor europene privind insolvența transfrontalieră, oferind astfel o „a doua șansă” întreprinderilor care sunt în mod normal viabile. Comisia propune modernizarea normelor existente în materie de insolvență transfrontalieră care datează din 2000. Fiind elaborate ținându-se cont de cei zece ani de experiență în materie, noile norme nu vor mai fi axate asupra lichidării, ci vor adopta o nouă perspectivă pentru a ajuta întreprinderile să depășească dificultățile financiare, protejând, totodată, dreptul creditorilor de a-și recupera creanțele.

Noile norme vor spori eficiența și eficacitatea procedurilor transfrontaliere de insolvență care afectează, în fiecare an, aproximativ 50 000 de întreprinderi din întreaga UE. Această măsură reprezintă un prim pas spre o cultură a UE de „salvare și redresare” pentru a ajuta societățile și persoanele fizice aflate în dificultăți financiare. Acest concept este prezentat în detaliu într-o comunicare adoptată în paralel azi prin care se identifică acele domenii ale legislației naționale privind insolvența care sunt cele mai susceptibile de a crea un mediu de afaceri nefavorabil și de a împiedica dezvoltarea unui cadru eficient în materie de insolvență la nivelul pieței interne.

Întreprinderile sunt indispensabile pentru crearea de prosperitate și de locuri de muncă, însă este dificil să înființezi o întreprindere și să o menții pe linia de plutire, mai ales în contextul economic actual”, a declarat doamna Viviane Reding, vicepreședinte și comisar UE pentru justiție. Normele în materie de insolvență de care dispunem în prezent trebuie să fie actualizate pentru a ajuta întreprinderile viabile care se confruntă cu dificultăți financiare să se mențină pe linia de plutire, în loc să facă obiectul procedurii de lichidare. În fiecare an, din cauza procedurilor de insolvență, 1,7 milioane de persoane își pierd locul de muncă. Dorim să oferim o a doua șansă întreprinderilor și persoanelor pe care acestea le angajează.

Domnul Antonio Tajani, vicepreședinte și comisar pentru industrie și antreprenoriat, a adăugat: Studiile indică faptul că, în comparație cu media întreprinderilor nou-înființate, antreprenorii care pun bazele unei întreprinderi pentru a doua oară au avut mai mult succes, iar prezența acestora pe piață este mult mai îndelungată. Aceste întreprinderi se dezvoltă mai repede și angajează un număr mai mare de lucrători. Astfel, un eșec antreprenorial nu ar trebui să ducă la o «condamnare pe viață» care să îi interzică antreprenorului în cauză orice activitate antreprenorială viitoare, ci ar trebui să fie privit ca o șansă de a învăța și de a face ca lucrurile să meargă mai bine – un punct de vedere pe care azi îl acceptăm în întregime ca bază a progreselor înregistrate în domeniul cercetării științifice.

Într-o economie dinamică și modernă, cazurile de insolvență fac parte din viață. La nivelul UE, aproximativ jumătate din întreprinderi au o durată de viață de mai puțin de cinci ani și aproximativ 200 000 de firme intră în insolvență în fiecare an. Aceasta înseamnă că aproximativ 600 de întreprinderi din Europa intră în faliment în fiecare zi. Un sfert dintre aceste falimente au un element transfrontalier. Dovezile sugerează că antreprenorii care au suferit un eșec învață din propriile greșeli și, în general, au mai mult succes a doua oară. Peste 18% dintre antreprenorii de succes au eșuat la prima încercare. Prin urmare, este esențial să existe legi moderne și proceduri eficiente pentru a ajuta întreprinderile care dispun de suficientă substanță economică să depășească dificultățile financiare și să beneficieze de o „a doua șansă”.

Prin revizuirea Regulamentului UE privind procedurile de insolvență, se dorește modernizarea normelor existente, astfel încât acestea să sprijine restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, precum și crearea unui mediu favorabil întreprinderilor, în special în perioade de dificultăți financiare. Astfel, acest regulament care datează din 2000 va fi aliniat cu evoluțiile înregistrate la nivelul legislațiilor naționale în materie de insolvență, în special în ceea ce privește întreprinderile foarte îndatorate. De asemenea, o restructurare poate servi și interesele creditorilor, deoarece aceasta ar însemna o creștere a șanselor lor de a-și recupera creanțele care ar putea fi pierdute în cazul unei lichidări.

De asemenea, regulamentul va consolida securitatea juridică, prin stabilirea de norme clare pentru a determina competența judiciară, precum și prin asigurarea unei colaborări între instanțele care se ocupă de acțiuni diferite, atunci când un debitor se confruntă cu procedura de insolvență în mai multe state membre. Informarea creditorilor va fi îmbunătățită prin obligarea statelor membre să publice deciziile majore - cum ar fi cele cu privire la deschiderea procedurii de insolvență. În ansamblul lor, aceste schimbări vor îmbunătăți eficiența și eficacitatea procedurilor transfrontaliere de insolvență.

Se dorește ca prezenta propunere să constituie, de asemenea, un prim pas spre o cultură a UE de „salvare și redresare” în cazul societăților și persoanelor fizice care se confruntă, pe un plan mai general, cu dificultăți financiare. Provocarea este de a aborda dificultățile financiare ale debitorului, protejând în același timp interesele creditorului. În viitor, s-ar putea aplica reguli diferite pentru antreprenorii onești și pentru cazurile în care falimentul este fraudulos sau se datorează iresponsabilității debitorului. În primul caz, o perioadă mai scurtă de regularizare a pasivului în ceea ce privește datoriile și restricțiile juridice care rezultă în urma falimentului ar contribui la garantarea faptului că inițiativa antreprenorială nu devine o „condamnare pe viață”, în eventualitatea în care întreprinderea intră în faliment.

Propunerea de regulament va fi acum transmisă Parlamentului European și Consiliului UE pentru negociere și adoptare.

Context

Legislația europeană în materie de insolvență este prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvență, care se aplică de la 31 mai 2002. Regulamentul conține norme în materie de jurisdicție, recunoaștere și lege aplicabilă și prevede coordonarea procedurilor de insolvență deschise în mai multe state membre. Regulamentul se aplică ori de câte ori debitorul are active sau creditori în mai multe state membre.

La 30 martie 2012, Comisia a lansat o consultare publică privind modernizarea normelor UE în materie de insolvența (text disponibil în limba engleză). Au fost invitate să își împărtășească experiența în ceea ce privește insolvența și în special în ceea ce privește insolvența transfrontalieră următoarele părți interesate: întreprinderi mici și mari, persoane care desfășoară activități independente, specialiști în domeniul insolvenței, autorități judiciare, autorități publice, creditori, cadre universitare și publicul larg.

Pentru informații suplimentare

MEMO/12/969

Comisia Europeană – procedurile de insolvență:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm

Pagina principală de internet a doamnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisarul UE pentru justiție:

http://ec.europa.eu/reding

Persoane de contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar