Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Strasbūrā, 2012. gada 12. decembrī

Otra iespēja godīgiem uzņēmumiem: Komisija ierosina mūsdienīgus maksātnespējas noteikumus

Saskaņā ar Eiropas Komisijas šodien iesniegto jauno priekšlikumu modernizēt Eiropas noteikumus par pārrobežu uzņēmumu maksātnespēju uzņēmumiem, kurus skārusi ekonomikas krīze, tiks mests glābšanas riņķis, palīdzot nodrošināt citādi dzīvotspējīgam uzņēmumam "otru iespēju". Komisija ierosina modernizēt pašreizējos noteikumus par pārrobežu maksātnespēju, kuri pastāv kopš 2000. gada. Gūstot labumu no desmit gadu pieredzes, jaunie noteikumi novirzīs uzsvaru no likvidācijas un izstrādās jaunu pieeju tam, lai palīdzētu uzņēmumiem pārvarēt finansiālas grūtības, vienlaikus aizsargājot kreditoru tiesības saņemt atpakaļ savu naudu.

Jaunie noteikumi palielinās pārrobežu maksātnespējas procedūru produktivitāti un efektivitāti, katru gadu ietekmējot aptuveni 50 000 uzņēmumu visā ES. Tas ir pirmais solis ceļā uz ES "glābšanas un atveseļošanas" kultūru, lai palīdzētu finansiālās grūtībās nonākušiem uzņēmumiem un privātpersonām; tas tiek sīkāk izskatīts šodien līdztekus pieņemtajā politikas paziņojumā, kurā norādītās tās jomas valstu maksātnespējas tiesību aktos, kurām ir vislielākais potenciāls radīt "nedraudzīgu" uzņēmējdarbības vidi un kavēt efektīva maksātnespējas regulējuma izstrādi iekšējā tirgū.

"Uzņēmumi ir vitāli svarīgi labklājības un darbavietu radīšanā, bet uzņēmuma izveidošana un tā darbības uzturēšana ir grūta, jo īpaši pašreizējā ekonomikas klimatā," sacīja Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tieslietu komisāre Viviāna Redinga. "Mūsu pašreizējie maksātnespējas noteikumi jāatjaunina, lai finansiālās grūtībās nonākuši dzīvotspējīgi uzņēmumi varētu vieglāk noturēties virs ūdens un tie nebūtu jālikvidē. Maksātnespējas dēļ ik gadu tiek zaudēti 1,7 miljoni darbavietu. Mēs vēlamies sniegt godīgiem uzņēmumiem un cilvēkiem, kurus tie nodarbina, otru iespēju."

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un rūpniecības un uzņēmējdarbības komisārs Antonio Tajāni papildināja: "Pētījumi liecina, ka "otrreizējie uzņēmumi" ir daudz sekmīgāki un noturas ilgāk nekā vidēji jaunizveidoti uzņēmumi; tie aug ātrāk un nodarbina vairāk darbinieku. Tādējādi uzņēmējdarbības neveiksmei nevajadzētu pārvērsties par "mūža ieslodzījumu", kas liedz turpmāk nodarboties ar jebkādu uzņēmējdarbību, bet gan būtu jāuztver kā iespēja mācīties un pilnveidoties – uzskats, ko mēs jau šodien pilnībā pieņemam kā progresa pamatu zinātniskajā pētniecībā."

Maksātnespējas gadījumi ir dinamiskas un mūsdienīgas ekonomikas daļa. Aptuveni puse no uzņēmumiem izdzīvo mazāk nekā piecus gadus, un aptuveni 200 000 uzņēmumu ES katru gadu bankrotē. Tas nozīmē, ka Eiropā katru dienu tiek likvidēti apmēram 600 uzņēmumi. Ceturtajai daļai no šiem bankrota gadījumiem ir pārrobežu elements. Tomēr pierādījumi liecina, ka nesekmīgi uzņēmēji mācās no savām kļūdām un otrajā reizē kopumā gūst lielākus panākumus. Līdz pat 18 % visu uzņēmēju, kuri turpina gūt panākumus, pirmajā uzņēmējdarbības reizē ir cietuši neveiksmi. Tādēļ mūsdienīgu tiesību aktu un efektīvu procedūru pastāvēšana ir būtiska, lai palīdzētu tiem uzņēmumiem, kuru ekonomiskais stāvoklis ir pietiekami spēcīgs, pārvarēt finansiālas grūtības un iegūt "otro iespēju".

ES Maksātnespējas regulas pārskatīšanas mērķis ir modernizēt pastāvošos noteikumus, lai tie atbalstītu grūtībās nonākuša uzņēmuma pārstrukturēšanu un radītu uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, jo īpaši finansiālu grūtību laikā. Ar to tiks atjaunināta regula, kura ir spēkā kopš 2000. gada, ņemot vērā norises valstu maksātnespējas tiesību aktu jomā, jo īpaši attiecībā uz tiem uzņēmumiem, kuriem ir milzīgi parādi. Kreditoru interesēm par labu var nākt arī pārstrukturēšana, jo tā var nozīmēt, ka kreditoriem ir lielāka iespēja saņemt atpakaļ savu naudu, kas pretējā gadījumā varētu iet zudumā likvidācijas procesā.

Tas arī palielinās tiesisko noteiktību, nodrošinot skaidrus noteikumus, lai noteiktu jurisdikciju, un nodrošinot, ka tad, kad parādnieks saskaras ar maksātnespējas procedūrām vairākās dalībvalstīs, tiesas, kuras nodarbojas ar dažādajām procedūrām, savstarpēji cieši sadarbojas. Tiks uzlabota informācija kreditoriem, uzliekot dalībvalstīm par pienākumu publicēt galvenos lēmumus, piemēram, par maksātnespējas procedūru sākšanu. Kopumā šīs izmaiņas uzlabos pārrobežu maksātnespējas procedūru produktivitāti un efektivitāti.

Šis priekšlikums ir arī pirmais solis ceļā uz ES "glābšanas un atveseļošanas" kultūru finansiālās grūtībās nonākušu uzņēmumu un privātpersonu gadījumos kopumā. Uzdevums ir risināt parādnieka finansiālās grūtības, vienlaikus aizsargājot kreditora intereses. Nākotnē varētu būt atsevišķi noteikumi godīgiem uzņēmējiem un gadījumiem, kad bankrots bijis krāpniecisks vai bezatbildīgs. Godīgu bankrotu gadījumā saīsināts parādu dzēšanas termiņš un no bankrota izrietošie juridiskie ierobežojumi nodrošinātu, ka uzņēmējdarbība nekļūst par "mūža ieslodzījumu", ja uzņēmums bankrotē.

Regulas priekšlikums tagad tiks iesniegts Eiropas Parlamentam un ES Padomei apspriešanai un pieņemšanai.

Vispārīga informācija

Eiropas maksātnespējas tiesības ir noteiktas Regulā (EK) Nr. 1346/2000 par maksātnespējas procedūrām ("Maksātnespējas regula"), kas tiek piemērota kopš 2002. gada 31. maija. Regulā ir iekļauti noteikumi par jurisdikciju, nolēmumu atzīšanu un piemērojamajiem tiesību aktiem, un tā nosaka veidu, kādā tiek koordinētas maksātnespējas procedūras, kuras uzsāktas vairākās dalībvalstīs. Regula tiek piemērota, ja parādniekam ir aktīvi vai kreditori vairāk nekā vienā dalībvalstī.

Komisija 2012. gada 30. martā uzsāka sabiedrisku apspriešanu par maksātnespēju reglamentējošo ES noteikumu modernizēšanu. Mazi un lieli uzņēmumi, pašnodarbinātas personas, maksātnespējas procesa administratori, tiesu iestādes, publiskās pārvaldes iestādes, kreditori, akadēmisko aprindu pārstāvji un sabiedrība tika aicināti dalīties pieredzē par maksātnespēju un jo īpaši pārrobežu maksātnespēju.

Papildu informācija

MEMO/12/969

Eiropas Komisija – Maksātnespējas procedūras:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tieslietu komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar