Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Strasbūras, 2012 m. gruodžio 12 d.

Sąžiningoms įmonėms bus suteiktas dar vienas šansas – Komisija siūlo šiuolaikiškas bankroto taisykles

Šiandien pateikiamu Europos Komisijos pasiūlymu modernizuoti europines tarpvalstybinio įmonių bankroto taisykles ištiesiama pagalbos ranka nuo ekonomikos krizės nukentėjusioms įmonėms – taip iš esmės galinčioms veikti įmonėms suteikiamas dar vienas šansas. Komisija siūlo modernizuoti dabartines tarpvalstybinio bankroto taisykles, kurios buvo priimtos 2000 m. Pasimokius iš dešimties metų patirties, naujosiose taisyklėse pagrindinis dėmesys nebebus skiriamas įmonių likvidavimui – įtvirtinamas naujas principas, kad pirmiausia įmonėms reikia padėti įveikti finansinius sunkumus, kartu ginant kreditorių teisę atgauti savo pinigus.

Priėmus naująsias taisykles, bus veiksmingiau ir efektyviau nagrinėjamos tarpvalstybinės bankroto bylos – kasmet jų atsakovėmis tampa maždaug 50 000 ES įmonių. Tai bus pirmasis žingsnis diegiant ES „sanavimo ir gaivinimo“ tradiciją, padėsiančią finansinių sunkumų patiriančioms įmonėms ir fiziniams asmenims; ši tema išsamiau aptariama šiandien kartu priimtame komunikate – jame įvardijamos nacionalinės bankroto teisės sritys, labiausiai bloginančios verslo sąlygas ir trukdančios vidaus rinkoje sukurti veiksmingą bankroto bylų nagrinėjimo sistemą.

Įmonės – mūsų gerovės ir užimtumo pagrindas, tačiau įsteigti įmonę ir ypač išlaikyti ją veikiančią yra labai sunku, ypač dabartinėmis ekonomikos sąlygomis, – sakė už teisingumą atsakinga Europos Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. Dabartines bankroto taisykles reikia atnaujinti, kad finansinių sunkumų patiriančios, bet dar pajėgios įmonės atsigautų, o ne būtų likviduojamos. Kasmet dėl įmonių bankroto darbo netenka 1,7 mln. žmonių. Todėl privalome sąžiningoms įmonėms ir jų darbuotojams suteikti dar vieną šansą“.

Už pramonę ir verslumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani pridūrė: „Tyrimai rodo, kad įmonės, patyrusios nesėkmę ir pradėjusios veiklą iš pradžių, vidutiniškai yra sėkmingesnės ir gyvuoja ilgiau nei „naujokės“. Jos greičiau plečiasi ir įdarbina daugiau žmonių. Todėl nesėkmė versle neturėtų tapti „nuosprendžiu iki gyvos“ galvos ir kliūtimi kada nors vėl imtis naujo verslo – ją reikėtų vertinti kaip pamoką ir galimybę tobulėti. Šiuolaikiniame moksle jau pripažinta, kad toks požiūris yra pažangos variklis“.

Bankrotas – neišvengiamas reiškinys greitai kintančioje šiuolaikinėje ekonomikoje. Maždaug pusė įmonių gyvuoja mažiau kaip penkerius metus, o kasmet maždaug 200 000 ES įmonių bankrutuoja. Tai reiškia, kad kiekvieną dieną Europoje bankrutuoja apie 600 įmonių. Kas ketvirtas bankroto atvejis yra tarpvalstybinio pobūdžio. Tačiau įrodyta, kad nesėkmę patyrę verslininkai pasimoko iš savo klaidų ir pradėję veiklą iš naujo pasiekia geresnių rezultatų. Pirmasis bandymas buvo nesėkmingas beveik 18 proc. visų galiausiai sėkmingų verslininkų. Todėl, norint padėti ekonomiškai dar pajėgioms įmonėms įveikti finansinius sunkumus ir suteikti joms dar vieną šansą, labai svarbu sukurti šiuolaikiškus įstatymus ir veiksmingas procedūras.

ES Bankroto reglamento peržiūra siekiama modernizuoti esamas taisykles – jomis pirmiausia turi būti siekiama restruktūrizuoti sunkumų patiriančias įmones ir sukurti verslui palankias sąlygas, kas ypač svarbu finansinių sunkumų laikais. 2000 m. priimtas reglamentas bus atnaujintas atsižvelgiant į naujausius valstybių narių bankroto teisės pokyčius, visų pirma susijusius su labai įsiskolinusiomis įmonėmis. Restruktūrizavimas gali būti naudingas ir kreditoriams – tikėtina, kad taip jie lengviau atgaus savo pinigus, kurie likvidavimo atveju gali ir pražūti.

Be to, padidės teisinis tikrumas – bus nustatytos aiškios jurisdikcijos nustatymo taisyklės ir užtikrinta, kad tais atvejais, kai skolininkui iškeliamos kelios bankroto bylos skirtingose valstybėse narėse, jas nagrinėjantys teismai glaudžiai tarpusavyje bendradarbiautų. Kreditoriai bus geriau informuojami, nes valstybės narės įpareigojamos viešai skelbti svarbiausius sprendimus, kaip antai dėl bankroto bylos iškėlimo. Visi šie pokyčiai leis veiksmingiau nagrinėti tarpvalstybines bankroto bylas.

Numatyta, kad šis pasiūlymas bus pirmasis žingsnis diegiant platesnio masto ES „sanavimo ir gaivinimo“ tradiciją, padėsiančią finansinių sunkumų patiriančioms įmonėms ir fiziniams asmenims. Svarbiausias uždavinys – spręsti skolininko finansinius sunkumus, kartu apsaugant kreditorių interesus. Ateityje galima būtų sukurti atskiras taisykles sąžiningiems verslininkams ir įmonėms, bankrutuojančioms sukčiavimo sumetimais ar dėl neatsakingumo. Sąžiningų įmonių bankroto atveju būtų numatyti trumpesni skolos grąžinimo ir dėl bankroto paskirtų ribojančių priemonių taikymo terminai – tai užtikrintų, kad įmonei bankrutavus verslininkui nebūtų paskelbiamas „nuosprendis iki gyvos galvos“.

Toliau reglamento pasiūlymas bus perduotas Europos Parlamentui ir ES Tarybai svarstyti ir priimti.

Pagrindiniai faktai

Europos bankroto teisės nuostatos išdėstytos Reglamente (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų (Bankroto reglamentas), kuris taikomas nuo 2002 m. gegužės 31 d. Reglamente nustatytos jurisdikcijos, pripažinimo ir taikytinos teisės nustatymo taisyklės, taip pat numatomas bankroto bylų, iškeltų keliose valstybėse narėse, nagrinėjimo koordinavimas. Reglamentas taikomas, kai skolininko turtas arba kreditoriai yra keliose valstybėse narėse.

2012 m. kovo 30 d. Komisija pradėjo viešas konsultacijas dėl bankrotą reglamentuojančių ES taisyklių modernizavimo. Mažųjų ir didžiųjų įmonių atstovai, savarankiškai dirbantys asmenys, bankroto specialistai, teisminės institucijos, valdžios institucijos, kreditoriai, mokslininkai ir plačioji visuomenė pakviesti pasidalyti savo patirtimi bankroto, ypač tarpvalstybinio bankroto, srityje.

Daugiau informacijos

MEMO/12/969

Europos Komisija. Bankroto bylos

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. (+32 2) 299 13 82

Natasha Bertaud, tel. (+32 2) 296 74 56


Side Bar