Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Στρασβούργο, 12 Δεκεμβρίου 2012

Mια δεύτερη ευκαιρία για τις έντιμες επιχειρήσεις: η Επιτροπή προτείνει εκσυγχρονισμό των κανόνων περί αφερεγγυότητας

«Σανίδα σωτηρίας» για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την οικονομική κρίση θα αποτελέσει η νέα πρόταση που παρουσιάστηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών κανόνων σχετικά με τις διασυνοριακές διαδικασίες αφερεγγυότητας των επιχειρήσεων, ούτως ώστε να δοθεί μια «δεύτερη ευκαιρία» σε κατά τα άλλα βιώσιμες επιχειρήσεις. Η Επιτροπή προτείνει να εκσυγχρονίσει τους ισχύοντες κανόνες για τις διασυνοριακές διαδικασίες αφερεγγυότητας, που χρονολογούνται από το 2000. Μετά τη δεκαετή πείρα που αποκτήθηκε στον τομέα, οι νέοι κανόνες δεν θα εστιάζονται πλέον στην εκκαθάριση, αλλά θα αναπτυχθεί μια νέα προσέγγιση για τη χορήγηση βοήθειας στις επιχειρήσεις ώστε να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά τους προβλήματα, προστατεύοντας ταυτόχρονα το δικαίωμα των πιστωτών να ανακτήσουν τα χρήματά τους.

Οι νέοι κανόνες θα αυξήσουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των διασυνοριακών διαδικασιών αφερεγγυότητας, που εκτιμάται ότι αφορούν 50.000 επιχειρήσεις σε όλη την ΕΕ κάθε χρόνο. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα προς μια ΕΕ που λειτουργεί με γνώμονα τη «διάσωση και την ανάκαμψη», με στόχο τη στήριξη επιχειρήσεων και ιδιωτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες· οι κατευθύνσεις αυτές αναπτύσσονται περαιτέρω σε σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε παράλληλα σήμερα, στην οποία προσδιορίζονται οι τομείς της εθνικής νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας που είναι πιθανότερο να δημιουργήσουν ένα «εχθρικό» επιχειρηματικό περιβάλλον και να εμποδίσουν την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού πλαισίου αφερεγγυότητας στην εσωτερική αγορά.

«Οι επιχειρήσεις είναι απαραίτητες για τη δημιουργία πλούτου και της απασχόλησης, αλλά η σύσταση μιας επιχείρησης – και διατήρησή της σε λειτουργία – είναι δύσκολη, ιδίως στο σημερινό οικονομικό κλίμα,» δήλωσε η Αντιπρόεδρος Viviane Reding, η αρμόδια για τη δικαιοσύνη Επίτροπος της ΕΕ. «Οι ισχύουσες διατάξεις περί αφερεγγυότητας πρέπει να επικαιροποιηθούν ώστε οι βιώσιμες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες να μπορούν ευκολότερα να επιβιώσουν αντί να τεθούν υπό εκκαθάριση. 1,7 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης χάνονται κάθε χρόνο λόγω πτωχεύσεων. Θέλουμε να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία στις έντιμες επιχειρήσεις και στα άτομα που απασχολούν».

Ο Αντιπρόεδρος Antonio Tajani, Επίτροπος Βιομηχανίας και Επιχειρηματικότητας, πρόσθεσε: «Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευνών, οι επιχειρήσεις που επιχειρούν μια δεύτερη εκκίνηση έχουν μεγαλύτερη επιτυχία και κατορθώνουν να επιβιώσουν περισσότερο από το μέσο όρο των επιχειρήσεων που ξεκινούν για πρώτη φορά· αναπτύσσονται ταχύτερα και απασχολούν περισσότερους εργαζόμενους. Συνεπώς, μια επιχειρηματική αποτυχία δεν θα πρέπει να καταλήγει σε «θανατική καταδίκη», που θα είναι απαγορευτική για κάθε μελλοντική επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια ευκαιρία για μάθηση και βελτίωση – άποψη που ήδη σήμερα γίνεται απολύτως αποδεκτή ως βάση για την πρόοδο στην επιστημονική έρευνα

Οι πτωχεύσεις αποτελούν σύνηθες φαινόμενο σε μια δυναμική, σύγχρονη οικονομία. Περίπου το ήμισυ των επιχειρήσεων επιβιώνει για διάστημα κάτω των πέντε ετών, και περίπου 200.000 επιχειρήσεις κηρύσσουν κάθε χρόνο πτώχευση στην ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι, σε ημερήσια βάση, κηρύσσονται 600 περίπου πτωχεύσεις επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Ένα τέταρτο αυτών των πτωχεύσεων έχει διασυνοριακό στοιχείο. Ωστόσο, έχει αποδειχθεί ότι οι επιχειρηματίες που έχουν αποτύχει διδάσκονται από τα λάθη τους και, σε γενικές γραμμές, είναι περισσότερο επιτυχημένοι στη δεύτερη προσπάθειά τους. Έως και ποσοστό 18% όλων των μετέπειτα επιτυχημένων επιχειρηματιών είχε αποτύχει στην πρώτη του επιχείρηση. Επομένως, είναι σημαντικό να ισχύουν σύγχρονοι κανόνες και αποτελεσματικές διαδικασίες, ούτως ώστε να βοηθούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν ικανό οικονομικό εκτόπισμα να ξεπερνούν τις οικονομικές δυσχέρειες και να τους δίνεται μια «δεύτερη ευκαιρία».

Η αναθεώρηση του κανονισμού της ΕΕ περί αφερεγγυότητας σκοπό έχει τον εκσυγχρονισμό των ισχυόντων κανόνων έτσι ώστε να στηρίζουν την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα και τη δημιουργία ενός φιλικού προς τις επιχειρήσεις περιβάλλοντος, ιδίως σε εποχές οικονομικών δυσκολιών. Με τον τρόπο αυτό, θα επικαιροποιηθεί ο κανονισμός, που χρονολογείται από το 2000, ώστε να συμβαδίζει με τις εξελίξεις στις εθνικές νομοθεσίες περί αφερεγγυότητας, ιδίως όσον αφορά τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις. Αλλά και τα συμφέροντα των πιστωτών θα εξυπηρετούνται καλύτερα, δεδομένου ότι με μια αναδιάρθρωση θα έχουν περισσότερες πιθανότητες να τους επιστραφούν τα χρήματά τους, που διαφορετικά θα έχαναν σε περίπτωση εκκαθάρισης της εταιρείας.

Επίσης, θα αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου, με σαφείς κανόνες που θα καθορίζουν τη διεθνή δικαιοδοσία και θα εξασφαλίζουν ότι όταν ένας οφειλέτης βρίσκεται αντιμέτωπος με διαδικασίες αφερεγγυότητας σε περισσότερα κράτη μέλη, θα υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων που χειρίζονται τις διάφορες διαδικασίες. Θα βελτιωθεί η παροχή πληροφοριών προς τους πιστωτές δεδομένου ότι τα κράτη μέλη θα είναι υποχρεωμένα να δημοσιεύουν τις κυριότερες αποφάσεις – σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας, για παράδειγμα. Συνολικά, οι αλλαγές αυτές θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των διασυνοριακών διαδικασιών αφερεγγυότητας.

Η πρόταση επιδιώκει επίσης να αποτελέσει το πρώτο βήμα προς μια ΕΕ που λειτουργεί με γνώμονα τη «διάσωση και την ανάκαμψη» για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των ιδιωτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, γενικότερα. Η πρόκληση συνίσταται στην αντιμετώπιση των οικονομικών δυσχερειών του οφειλέτη, προστατεύοντας παράλληλα τα συμφέροντα του πιστωτή. Στο μέλλον, θα μπορούσαν να υπάρχουν χωριστοί κανόνες για τους έντιμους επιχειρηματίες και για τις περιπτώσεις που η πτώχευση είναι δόλια ή οφείλεται σε ανευθυνότητα. Σε περίπτωση μη δόλιας πτώχευσης, μια συντομευμένη περίοδος απαλλαγής σε σχέση με τα χρέη και τους νομικούς περιορισμούς που απορρέουν από την πτώχευση θα διασφαλίζει ότι η επιχειρηματικότητα δεν θα καταλήγει σε «θανατική καταδίκη» σε περίπτωση πτώχευσης της επιχείρησης.

Η πρόταση κανονισμού θα υποβληθεί τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ για διαπραγμάτευση και έγκριση.

Ιστορικό

Το ευρωπαϊκό πτωχευτικό δίκαιο καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 σχετικά με τις διαδικασίες αφερεγγυότητας («κανονισμός περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας»), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 31 Μαΐου 2002. Ο κανονισμός περιέχει κανόνες σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και το εφαρμοστέο δίκαιο και προβλέπει τον συντονισμό διαδικασιών αφερεγγυότητας που έχουν κινηθεί σε διάφορα κράτη μέλη. Ο κανονισμός εφαρμόζεται κάθε φορά που ο οφειλέτης έχει περιουσιακά στοιχεία ή δανειστές σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη.

Στις 30 Μαρτίου 2012, η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση με αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ που διέπουν την αφερεγγυότητα. Μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενοι ιδιώτες, εκκαθαριστές, δικαστικές αρχές, δημόσιες αρχές, πιστωτές, πανεπιστημιακοί κύκλοι και το ευρύ κοινό κλήθηκαν να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους σχετικά με την αφερεγγυότητα, ιδίως δε τη διασυνοριακή.

Για περισσότερες πληροφορίες

MEMO/12/969

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Διαδικασίες αφερεγγυότητας:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm

Ιστοσελίδα της Viviane Reding, Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επιτρόπου της ΕΕ για τη Δικαιοσύνη:

http://ec.europa.eu/reding

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar