Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 11 decembrie 2012

Parteneriatele școlare îmbunătățesc competențele elevilor și profesorilor

Într-un nou studiu al impactului parteneriatelor școlare din diferite țări s-a constatat că elevii – în special cei de nivel secundar - și-au îmbunătățit considerabil competențele, inclusiv competențele culturale, sociale, informatice și lingvistice. Elevii care au vizitat școlile partenere au fost cel mai puternic influențați de aceste parteneriate. Șapte din zece școli au declarat că parteneriatele au avut un impact puternic și foarte puternic asupra sensibilității și expresiei culturale ale elevilor, precum și asupra competențelor lor sociale și civice. Pe locul următor s-au clasat competențele informatice (54%) și comunicarea în limbi străine (52%). Parteneriatele au fost finanțate prin intermediul programului de schimb Comenius, echivalentul programului Erasmus în mediul preuniversitar.

Androulla Vassiliou, comisarul european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, a declarat: „Parteneriatele școlare permit tinerilor să dobândească competențele și abilitățile cotidiene fundamentale necesare pentru dezvoltarea personală, pentru ocuparea unui loc de muncă mai târziu și pentru a deveni cetățeni activi. De asemenea, Comenius ajută elevii și profesorii să cunoască diferite culturi și limbi europene. În perioada 2014-2020, aceste parteneriate vor continua să beneficieze de sprijin în cadrul noului program Erasmus pentru Toți.”

De asemenea, studiul a constatat că programul aduce beneficii atât profesorilor, cât și școlilor în cadrul comunității locale. Profesorii au declarat că parteneriatul cu o școală din străinătate le-a îmbogățit cunoștințele cu privire la alte sisteme de educație și le-a consolidat competențele sociale, contribuind totodată la ameliorarea competențelor lor lingvistice.

Două școli din trei au declarat că parteneriatul le-a îmbunătățit imaginea, iar 80% dintre ele au declarat că le-a consolidat dimensiunea europeană. Colaborarea cu școli din străinătate a contribuit și la dezvoltarea unor legături mai strânse, atât în cadrul școlii, cât și cu autoritățile locale.

Parteneriatele Comenius au un impact comparativ mai mare asupra profesorilor, școlilor și mediului lor atunci când este vorba despre nivelul preșcolar și primar, întrucât la acest nivel este mai ușor pentru o școală întreagă să se mobilizeze, să participe și să integreze în curriculum idei și activități noi. În schimb, impactul asupra competențelor elevilor este mai puternic la nivelul secundar.

Pentru multe școli din zone îndepărtate ale Uniunii Europene, parteneriatele finanțate din fonduri UE sunt, pentru elevi și profesori, singurele oportunități de a participa la proiecte desfășurate în străinătate. Dintre școlile care au făcut obiectul studiului, 85% au declarat că intenționează să solicite finanțare pentru parteneriate viitoare.

Studiul a analizat 50 de școli din 15 țări europene (Belgia, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Țările de Jos, Polonia, România, Slovacia, Spania, Turcia și Regatul Unit) care au beneficiat de granturi Comenius pentru a crea parteneriate în perioada dintre toamna anului 2009 și 2011. Studiul a monitorizat școlile în decursul celor doi ani și ulterior, analizând în profunzime modul în care parteneriatele au influențat elevii, profesorii și școala.

Context

Studiul se bazează pe rezultatele unei anchete precedente la scară largă, realizate în rândul unor școli partenere și publicată în 2007 (ancheta din 2007: text integral; rezumat).

Începând din 1995, UE le-a oferit școlilor granturi pentru a participa la proiecte. Parteneriatele școlare Comenius sunt finanțate prin programul de învățare pe tot parcursul vieții, deschis unui număr de 33 de țări (statele membre ale UE, Croația, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția și Turcia).

Parteneriatele reunesc cel puțin două școli din țări europene diferite, care elaborează un proiect comun cu durata de doi ani pentru a îmbunătăți calitatea predării și a colabora în vederea realizării unor idei sau schimburi inovatoare. Proiectele se axează pe domeniile de interes ale elevilor, pe aspectele educaționale curente din țările interesate sau pe priorități stabilite chiar de școli.

Începând din 2007, UE a sprijinit peste 7 000 de proiecte Comenius, fiecare implicând în medie 5 școli. În fiecare an, aceste parteneriate primesc fonduri în valoare de aproximativ 120 de milioane EUR, care permit unui număr de peste 130 000 de elevi și profesori să viziteze școlile partenere și unui număr de aproximativ 650 000 de elevi să participe la activități locale. În plus, UE le oferă profesorilor și profesorilor stagiari granturi pentru a urma cursuri de formare sau pentru a câștiga experiență lucrând în străinătate.

Din 2014, sprijinul UE acordat școlilor va face parte din noul program propus în domeniul educației, formării, tineretului și sportului, Erasmus pentru toți. Noul program urmărește dublarea numărului de elevi, studenți, profesori, ucenici, animatori pentru tineret, etc. care primesc granturi pentru valorificarea unor oportunități de studiu care să le consolideze competențele sau pentru activități de formare și voluntariat în străinătate, care va ajunge astfel la 5 milioane în perioada 2014-2020. Peste două treimi din bugetul propus de 19 miliarde EUR al programului ar sprijini schimburile individuale în străinătate, iar restul ar urma să fie alocat pentru proiecte axate pe cooperare în scopul inovării, pe reformarea politicilor și pe schimbul de bune practici.

Pentru mai multe informații:

Studiul integral și rezumatul acestuia

Metodologie și studii de caz

Programul Comenius

Site-ul internet al dnei Androulla Vassiliou

Urmăriți activitatea dnei Androulla Vassiliou pe Twitter: @VassiliouEU

Contact:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Anexă

Figura 1: Impactul asupra elevilor

Figura 2: Impactul asupra profesorilor

Figura 3: impactul asupra școlilor și a mediului acestora


Side Bar