Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. december 11.

Az iskolai partnerhálózatok hozzájárulnak a diákok és a tanárok készségeinek fejlesztéséhez

Egy a határokon átívelő iskolai partnerhálózatok hatását vizsgáló friss tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy a diákok készségei, köztük az interkulturális és a szociális érzékenység, a számítástechnikai ismeretek, valamint az idegen nyelvi készségek különösen a középiskolás korosztálynál – jelentős mértékben fejlődtek. A partneri hálózatok leginkább azokra a diákokra gyakoroltak hatást, akik ellátogattak a partneriskolájukba. Tíz iskola közül hét úgy nyilatkozott, hogy a partnerhálózatok erős, illetve nagyon erős hatást gyakoroltak a diákok kulturális tudatosságára és kifejezőkészségére, csakúgy mint szociális és polgári kompetenciáikra. A hatás mértékét illetően a számítógépes ismeretek következtek (54%), ami némileg megelőzte az idegen nyelvi kommunikációt (52%). Az iskolai partnerségi kapcsolatokat a Comenius-csereprogram keretéb finanszírozták, amely az alap- és középfokú oktatás Erasmus-programja.

Andrula Vasziliu, az oktatásügyért, a kultúráért, a többnyelvűségért és az ifjúságpolitikáért felelős európai biztos a következőket nyilatkozta: „Az iskolai partnerhálózatok révén a fiatalok olyan alapvető, az életben hasznosnak bizonyuló készségeket és kompetenciákat sajátítanak el, amelyek a személyes fejlődésükhöz, jövőbeni foglalkoztatásukhoz és aktív polgári szerepvállalásukhoz elengedhetetlenek. A Comenius-program mindemellett elősegíti, hogy a diákok és tanáraik a sajátjuktól eltérő európai kultúrákkal és nyelvekkel ismerkedjenek meg. Ezeket a partnerhálózatokat az új, »Erasmus mindenkinek« programunk keretében a Bizottság a 2014–2020-es időszakban továbbra is támogatásban részesíti."

A tanulmány arra is rámutatott, hogy a rendszer saját közösségükön belül is előnyösnek bizonyul mind a tanárok, mind az iskolák számára. A tanárok úgy nyilatkoztak, hogy a külföldi iskolákkal folytatott partnerségi programok révén bővültek az egyéb oktatási rendszerekkel kapcsolatos ismereteik és fokozódott szociális érzékenységük, továbbá idegen nyelvi készségeik is csiszolódtak.

Az iskolák kétharmada szerint a partnerhálózati kapcsolatok javítottak az iskola megítélésén, 80%-uk pedig rámutatott arra, hogy a partnerség az iskolai élet európai vetületét is megerősítette. A külföldi iskolákkal folytatott csereprogramok mind az iskolán belül, mind a helyi hatóságokkal elősegítették a szorosabb kapcsolatok kialakítását.

A Comenius-program keretében kiépített partnerkapcsolatok az óvodák és az általános iskolák esetében jóval nagyobb hatást gyakorolnak a tanárokra, az iskolákra illetve környezetükre, mivel az oktatásnak ezen a szintjén könnyebb egy teljes iskolát mozgósítani, és aktív részvételre ösztönözni, és ezzel párhuzamosan új megközelítések és tevékenységek is könnyebben vehetők át a tanmenetbe. A diákok készségeit tekintve ezzel szemben a középiskolai oktatásban tapasztalható a legerősebb hatás.

Számos, az Európai Unió peremterületein található iskolának az EU finanszírozása révén létrejött partnerhálózatok jelentik az egyetlen lehetőséget arra, hogy a diákok és a tanárok külföldi projektekben vegyenek részt. A tanulmány által vizsgált iskolák 85%-ának a továbbiakban is szándékában áll pályázni a partneri kapcsolatokat támogató finanszírozásra.

A tanulmány 15 európai ország (Belgium, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Olaszország, Hollandia, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Spanyolország, Törökország és az egyesült Királyság) 50 olyan iskolájában végzett vizsgálatokat, amelyek a Comenius-program keretén belül részesültek támogatásban; ennek segítségével 2009 ősze és 2011 között valósíthattak meg közös programokat. A tanulmány készítői több mint két évig követték nyomon az iskolák tevékenységeit, így a tanulmány részletesen elemzi a partnerhálózatok diákokra, tanárokra és iskolákra gyakorolt hatását.

Előzmények

A tanulmány egy előző, partneriskolák körében végzett széleskörű kutatás eredményeit veszi alapul, melyet 2007-ben hoztak nyilvánosságra (lásd: a teljes 2007-es tanulmány; a tanulmány összefoglalója).

Az Európai Unió 1995 óta nyújt támogatást közös iskolai projektekhez. A Comenius-program iskolai partnerhálózatai az egész életen át tartó tanulás programja révén részesülnek finanszírozásban, mely 33 ország számára elérhető (az EU tagállamai, Horvátország, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc és Törökország).

A partneri hálózatokban legalább két, más-más európai országban működő iskola vesz részt; az iskolák egy közös, két évig tartó projektet dolgoznak ki, melynek célja, hogy az oktatás színvonalának növelése mellett a két iskola együtt hozzon létre innovatív ötleteket és csereprogramokat. A projektek a diákok érdeklődési körébe eső témákra, az érintett országokban aktuális oktatási kérdésekre vagy az iskolák által meghatározott prioritásokra összpontosítanak.

Az Európai Unió 2007 óta több mint 7000 Comenius-projekt számára biztosított támogatást, melyek átlagosan öt iskola együttműködését segítették elő. A partneri hálózatok évente mintegy 120 millió eurós finanszírozásban részesülnek, ami lehetővé teszi, hogy több mint 130 000 diák és tanár ellátogasson partneriskolájába, valamint hogy közel 650 000 diák helyi szinten megvalósuló tevékenységekben vegyen részt. Mindemellett az EU tanárok és pályakezdő tanárok számára is kínál olyan támogatásokat, melyek segítségével külföldön tanulhatnak vagy munkatapasztalatra tehetnek szert.

Az iskoláknak juttatott uniós támogatások 2014-től az új „Erasmus mindenkinek" oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram részét képezik. Az új program célja, hogy megduplázza azon diákok, hallgatók, tanárok, gyakornokok, fiatal munkavállalók stb. számát, akik készségeik fejlesztését elősegítő külföldi tanulmányi, képzési vagy önkéntes programokban való részvételhez támogatásban részesülnek; a 2014–2020-as időszakban ez 5 millió embert jelent. A program javasolt 19 millió eurós költségvetésének több mint kétharmada az egyéni külföldi csereprogramokat támogatná, a fennmaradó összegben pedig az innovációra, a szakpolitikai reformra és a helyes gyakorlatok megosztására irányuló projektek részesülnének.

További információk:

A tanulmány teljes szövege és összefoglalója

Módszerek és esettanulmányok

A Comenius-program

Andrula Vasziliu honlapja

Kövesse Andrula Vasziliut a Twitteren: @VassiliouEU

Kapcsolattartó:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Melléklet

1. ábra: A diákokra gyakorolt hatás

2. ábra: A tanárokra gyakorolt hatás

3. ábra: Az iskolákra és környezetükre gyakorolt hatás


Side Bar