Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 11. december 2012

Skolepartnerskaber øger elevers og læreres færdigheder

En ny undersøgelse om virkningen af partnerskaber mellem skoler i forskellige lande viser, at elever – navnlig på sekundærtrinnet – øgede deres færdigheder betydeligt, herunder deres kulturelle og sociale færdigheder samt deres it- og sprogfærdigheder. Virkningen af partnerskaber var størst hos elever, der besøgte partnerskoler. Syv ud af ti skoler sagde, at partnerskaberne havde en stor til meget stor indvirkning på elevernes kulturelle bevidsthed og udtryksevne samt sociale kompetencer og medborgerkompetencer. Derefter fulgte it-færdigheder (54 %) og kommunikativ kompetence i fremmedsprog (52 %). Partnerskaberne blev finansieret gennem Comenius-udvekslingsprogrammet, skolernes pendant til Erasmus.

Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom, sagde: "Skolepartnerskaber sætter unge mennesker i stand til at erhverve de grundlæggende livsfærdigheder og -kompetencer, der er nødvendige for deres personlige udvikling, fremtidige beskæftigelse og aktivt medborgerskab. Comenius hjælper også elever og personale med at lære forskellige europæiske kulturer og sprog at kende. Disse partnerskaber vil fortsat modtage støtte under vores nye Erasmus for Alle-program i 2014-2020."

Undersøgelsen viste også, at ordningen er til gavn for lærere og skoler i lokalsamfundet. Lærerne sagde, at et partnerskab med en skole i udlandet øgede deres kendskab til andre uddannelsessystemer, deres sociale kompetencer og deres sprogfærdigheder.

To ud af tre skoler hævdede, at partnerskabet havde forbedret deres image, og 80 % sagde, at det styrkede deres europæiske dimension. Partnerskaber med skoler i udlandet bidrog også til at knytte tættere bånd både med skolen og de lokale myndigheder.

Comenius-partnerskaber har en forholdsmæssigt større indvirkning på lærere og skoler og deres miljø på børnehaveklasse- og grundskoleniveau, fordi det er lettere at mobilisere og inddrage en hel skole og lade nye idéer og aktiviteter indgå i undervisningsplaner på dette niveau. Derimod er indvirkningen på elevernes færdigheder større på sekundærtrinnet.

For mange skoler i fjerne egne af Den Europæiske Union er partnerskaber finansieret af EU-midler den eneste mulighed for elever og lærere for at blive inddraget i et projekt i udlandet. 85 % af de skoler, som var omfattet af undersøgelsen, sagde, at de havde til hensigt at ansøge om finansiering af kommende partnerskaber.

I undersøgelsen indgik 50 skoler i 15 europæiske lande (Belgien, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Italien, Nederlandene, Polen, Rumænien, Slovakiet, Spanien, Tyrkiet og Det Forenede Kongerige), som modtog tilskud fra Comenius-programmet til at etablere partnerskaber fra efteråret 2009 til 2011. Undersøgelsen bygger på en overvågning af skolerne i de to år og videre frem og indeholder en grundig gennemgang af, hvordan partnerskaberne indvirkede på elever, lærere og skoler.

Baggrund

Undersøgelsen tager udgangspunkt i resultaterne af en tidligere stort anlagt undersøgelse blandt partnerskoler, der blev offentliggjort i 2007 (Komplet 2007 undersøgelse; sammenfatning).

Siden 1995 har EU ydet tilskud til skoler til fælles projekter. Comenius-skolepartnerskaber finansieres under Lifelong Learning Programme, som er åbent for 33 lande (EU-medlemsstater, Kroatien, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz og Tyrkiet).

Partnerskaberne inddrager mindst to skoler fra forskellige europæiske lande, som iværksætter et fælles toårigt projekt med henblik på at øge undervisningskvaliteten og samarbejde om innovative idéer eller udvekslinger. Projekterne sætter fokus på elevernes interesseområder, aktuelle uddannelsesspørgsmål i de pågældende lande eller skolernes egne prioriterede områder.

Siden 2007 har EU støttet over 7 000 Comenius-projekter, som hver har omfattet 5 skoler i gennemsnit. Hvert år modtager disse partnerskaber omkring 120 mio. EUR og skaber dermed mulighed for, at over 130 000 elever og deres lærere kan besøge deres partnerskoler, og at omkring 650 000 elever kan deltage i lokale aktiviteter. Desuden yder EU tilskud til lærere og lærerstuderende, så de kan uddanne sig og få arbejdserfaring i udlandet.

Fra 2014 kommer EU-støtte til skoler til at indgå i Erasmus for Alle, det foreslåede nye program for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og sport. Målet med det nye program er at fordoble antallet af elever, studerende, lærere, lærlinge, ungdomsledere og andre, som modtager tilskud til at øge deres færdigheder i form af studier, uddannelse og frivilligt arbejde i udlandet, og nå op på 5 mio. personer i 2014-2020. Over to tredjedele af programmets foreslåede budget på 19 mia. EUR skal støtte individuelle udvekslinger i udlandet, mens resten tildeles projekter, som sætter fokus på samarbejde med henblik på innovation, politikreform og udveksling af god praksis.

Yderligere oplysninger

Komplet undersøgelse og sammenfatning

Metodologi og casestudies

Comenius-programmet

Androulla Vassilious websted

Følg Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

BILAG

Figur 1: Indvirkning på eleverne

Figur 2: Indvirkning på lærerne

Figur 3: Indvirkning på skolerne og deres miljø


Side Bar