Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 12 decembrie 2012

„Adecvarea reglementărilor”: cum să obținem maximul de beneficii de pe urma legislației UE în perioade dificile

Bruxelles, 12 decembrie. Din dorința de a permite întreprinderilor să își desfășoare activitatea în condiții mai ușoare și cu costuri mai mici și de a permite cetățenilor să se bucure de avantajele pieței unice, Comisia Europeană a anunțat un pachet important de măsuri, menite să asigure un cadru de reglementare europeană consolidat și îmbunătățit și „adecvarea reglementărilor” UE. Pachetul include un nou program care vizează eliminarea, la nivelul UE și la nivel național, a tuturor costurilor asociate reglementării care nu sunt necesare. Conceput ca o continuare a programului privind reducerea sarcinii administrative, programul optimizează instrumentele – evaluări ale impactului, analize, consultări publice – care permit legislației UE să rămână adaptată obiectivelor urmărite. Scopul acestui pachet, a cărui importanță a fost recunoscută de Consiliul European din 18­19 octombrie 2012, este de a ajuta UE să-și mențină creșterea și să fie competitivă în perioade dificile.

Președintele Comisiei Europene, José-Manuel Barroso, a declarat:

„Dacă vrem ca Europa să cunoască în continuare creștere economică, să creeze locuri de muncă și să fie competitivă pe plan internațional, legislația UE trebuie să fie adaptată obiectivelor urmărite. Acesta este motivul pentru care trebuie să elaborăm politici care să aibă în centrul lor preocuparea pentru o reglementare inteligentă. Astăzi, ne intensificăm eforturile în această direcție prin lansarea unui nou program cuprinzător privind calitatea și adecvarea reglementărilor. Vom examina corpusul de acte legislative în vigoare și vom viza în mod sistematic tot ceea ce nu este absolut necesar pentru a urmări, în mod eficient, obiectivele de creștere durabilă, creare de locuri de muncă și competitivitate.”

Reglementarea inteligentă este o sarcină comună a Comisiei, a Parlamentului European și a Consiliului, iar statele membre și Comisia sunt implicate activ în transformarea acestei responsabilități comune într-o misiune comună. Comunicarea privind adecvarea reglementărilor UE evaluează progresele importante realizate până în prezent în ceea ce privește punerea în aplicare a agendei Comisiei în materie de reglementare inteligentă. Comunicarea sugerează, de asemenea, diferite modalități prin care legislația UE își poate atinge obiectivele într-un mod și mai eficace și mai eficient: demonstrând o valoare adăugată clară, asigurând maximul de beneficii cu costuri minime și respectând principiile subsidiarității și proporționalității. Obiectivul final urmărit îl constituie un cadru normativ simplu, clar, stabil și previzibil.

Comunicarea identifică următoarele măsuri:

1. un nou program privind calitatea și adecvarea reglementărilor (REFIT), menit să identifice în mod sistematic și să pună în aplicare în mod transparent inițiativele susceptibile să asigure o reducere a costurilor de reglementare și o simplificare semnificative;

2. o continuare a programului de acțiune privind reducerea sarcinii administrative (ABRplus), pentru a garanta faptul că reușita programului de acțiune privind reducerea sarcinii administrative (reducerea cu 25 % a birocrației) se traduce în beneficii pentru întreprinderile și IMM-urile din statele membre;

3. instrumente optimizate de gestionare a reglementărilor: îmbunătățirea constantă a evaluărilor impactului; realizarea de evaluări mai complete și mai critice, ancorate solid în procesul de elaborare a politicilor, un proces optimizat de consultare a părților interesate și un sprijin mai puternic acordat punerii în aplicare.

Comunicarea este însoțită de două documente de lucru ale serviciilor Comisiei:

  • „Analiza politicii Comisiei în materie de consultări”, care evidențiază procesul de consultări ample și transparente din cadrul Comisiei (cu peste 300 de consultări deschise care au fost publicate în ultimii trei ani) și conformitatea acestora cu cele mai bune practici internaționale (părțile interesate au în mod sistematic la dispoziție 12 săptămâni pentru a răspunde). Analiza propune, de asemenea, o serie de măsuri prin care să se îmbunătățească și mai mult calitatea consultărilor.

  • „Programul de acțiune privind reducerea sarcinii administrative – raport final”, care prezintă în detaliu propunerile înaintate de Comisie pentru a reduce cu 33 % sarcina administrativă (ceea ce reprezintă aproape 41 de miliarde de euro), depășindu-se astfel ținta de 25 % stabilită în 2008. Colegislatorii UE au adoptat o mare parte dintre aceste propuneri (reprezentând aproape 31 de miliarde de euro).

În paralel, Comisia a adaptat legislația UE pentru a răspunde necesităților IMM-urilor și microîntreprinderilor, conducând consultări extinse cu acestea și examinând corpusul de acte legislative pentru a detecta și a elimina sarcina administrativă impusă de acestea. La începutul anului 2013, Comisia va prezenta un prim raport privind progresele realizate în legătură cu aceste activități.

Context

În Comunicarea sa din 7 octombrie 2010 privind reglementarea inteligentă, Comisia s-a angajat să prezinte, până în 2012, un raport privind punerea în aplicare a programului.

„Pactul pentru creștere economică și locuri de muncă”, încheiat în iunie 2012, a îndemnat Comisia să propună, până la sfârșitul anului 2012, măsuri de continuare a eforturilor de reducere a sarcinii normative globale la nivelul UE și la nivel național, precum și depunerea unor eforturi suplimentare în materie de reglementare inteligentă, inclusiv măsuri de sprijinire a microîntreprinderilor.

Conștient de potențialul de creștere al reglementării inteligente, Consiliul European din 18­19 octombrie 2012 a afirmat că așteaptă cu interes prezentarea raportului respectiv.

Informații suplimentare:

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_ro.htm

MEMO/12/974

Persoane de contact :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar