Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2012. december 12.

Célravezető szabályozás: az uniós jog kiaknázása a nehéz időkben

Brüsszel, december 12. Annak érdekében, hogy a vállalkozások számára egyszerűbbé és olcsóbbá tegye az üzleti tevékenységet, és a polgárok élvezhessék az egységes piac előnyeit, az Európai Bizottság jelentős intézkedéscsomagot jelentett be, amelynek célja, hogy megerősítse és javítsa az európai szabályozási keretet és biztosítsa a célravezető szabályozást az EU-ban. A csomag magában foglalja az adminisztratívteher-csökkentési programot követő új programot, amely a szükségtelen szabályozási költségek lefaragását célozza meg uniós és tagállami szinten. Emellett továbbfejleszti azokat az eszközöket (hatásvizsgálatok, értékelések, nyilvános konzultációk), amelyek segítségével az uniós jogszabályok korszerűek tudnak maradni. A csomag segíteni kívánja az EU-t abban, hogy a nehéz időszakokban is növekedjen és versenyképes lehessen. Az intézkedések fontosságát a 2012. október 18–19-i Európai Tanács is elismerte.

José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke a következőképpen nyilatkozott:

Amennyiben Európa növekedni kíván, munkahelyeket akar teremteni és nemzetközi szinten versenyképes akar lenni, a célnak megfelelő uniós jogszabályokra van szükség. Éppen ezért az intelligens szabályozásnak központi szerepet kell játszania a politikai döntéshozatalban. A mai napon az új és átfogó, úgynevezett „Célravezető és hatásos szabályozás program” elindításával fokozzuk az erőfeszítéseket. Megvizsgáljuk a meglévő jogszabályállományt és módszeresen megcélzunk valamennyi olyan jogszabályt, amelyre nincs feltétlenül szükség a fenntartható növekedés, munkahelyteremtés és versenyképesség hatékony eléréséhez.”

Az intelligens szabályozás a Bizottság, az Európai Parlament, a Tanács és a tagállamok közös feladata, és a Bizottság aktívan dolgozik azon, hogy e közös felelősséget egy megosztott küldetéssé alakítsa. A célravezető uniós szabályozásról szóló közlemény felméri az idáig elért jelentős előrelépéseket a Bizottság intelligens szabályozás programjának végrehajtása tekintetében. Felvázolja továbbá, hogy az uniós jogszabályok milyen módon tudják még hatékonyabban és eredményesebben elérni célkitűzéseiket: azáltal, hogy egyértelmű értéktöbbletet képviselnek, teljes hasznot hoznak minimális költséggel és tiszteletben tartják a szubszidiaritás és az arányosság elvét. A végső cél egy egyszerű, világos, stabil és kiszámítható szabályozási keret elérése.

A közlemény a következő intézkedéseket vázolja fel:

1. Egy új „Célravezető és hatásos szabályozás program” (REFIT), amelynek célja az olyan kezdeményezések azonosítása és átlátható módon történő végrehajtása, amelyek jelentős szabályozási költségcsökkentést és egyszerűsítést eredményeznek.

2. Az adminisztratívteher-csökkentési program (ABRplus) nyomon követése annak érdekében, hogy a program keretében a bürokrácia 25%-kal való csökkentése terén elért sikereink a tagállamokban működő vállalkozások és kkv-k hasznára váljanak.

3. A szabályozásirányítás továbbfejlesztett eszközei: a hatásvizsgálatok folyamatos javítása, átfogóbb és kritikusabb értékelések, amelyek a politikai folyamat szilárd részét képezik, az érdekelt felekkel folytatott jobb konzultációk és a végrehajtás fokozottabb támogatása.

A közleményt két bizottsági szolgálati munkadokumentum kíséri:

  • „A Bizottság konzultációs politikájának felülvizsgálata”, amely szemlélteti, miként folytat a Bizottság széles körű és átlátható konzultációkat (több mint 300 nyílt konzultációt tettek közzé az elmúlt három évben) a bevált nemzetközi gyakorlatot követve (az érdekelt feleknek a válaszadásra rendszeresen 12 hét állt rendelkezésére). A vizsgálat kiemeli azokat az intézkedéseket, amelyek tovább javítják a konzultációk minőségét.

  • „Az adminisztratívteher-csökkentési program – Zárójelentés” részletezi, miként tett javaslatot a Bizottság az adminisztratív terhek 33%-kal (közel 41 milliárd EUR) való csökkentésére, túllépve a 2008-ban meghatározott 25%-os célkitűzést. Az EU társjogalkotói több ilyen javaslatot elfogadtak (az összeg közel 31 milliárd EUR-t tesz ki).

Ezzel párhuzamosan a Bizottság a kkv-k és mikrovállalkozások szükségleteihez is hozzáigazította az uniós jogszabályokat, velük széles körű konzultációkat folytatva, megvizsgálva a joganyagot a rájuk háruló terhek feltárása és enyhítése érdekében. 2013 elején a Bizottság előterjeszti az ezen tevékenységekről szóló első eredményjelentést.

Előzmények

Az intelligens szabályozásról szóló, 2010. október 7-i közleményében a Bizottság elkötelezte magát amellett, hogy 2012-ig jelentést tesz a végrehajtásról.

2012 júniusában a Növekedési és Munkahely-teremtési Paktum felszólította a Bizottságot, hogy 2012 végéig tegyen javaslatot a folytatandó erőfeszítésekre, amelyek célja a szabályozásból eredő általános terhek uniós és tagállami szintű csökkentése, valamint az intelligens szabályozás terén tett további lépésekre, köztük a mikrovállalkozásokat támogató intézkedésekre.

Az intelligens szabályozás növekedést segítő potenciáljának tudatában a 2012. október 18–19-i Európai Tanács várakozását fejezte ki e jelentés előterjesztésével kapcsolatban.

More information:

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_en.htm

MEMO/12/974

Kapcsolattartók:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Jens Mester (+32 2 296 39 73)


Side Bar