Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 11 december 2012

Copernicus: det europeiska jordobservationsprogrammet

Copernicus är det nya namnet på EU-kommissionens jordobservationsprogram, som tidigare gick under den engelska förkortningen GMES (Global Monitoring for Environment and Security). Det nya namnet tillkännages i dag av EU-kommissionens vice ordförande Antonio Tajani i samband med mötet i rådet (konkurrenskraft). I en värld som löper allt större risker för naturkatastrofer och andra katastrofer ska Copernicus övervaka miljön till lands, till havs och i luften och förbättra allmänhetens säkerhet. Samtidigt skapar Copernicus tillväxt och sysselsättning, kanske så mycket som 85 000 nya jobb åren 2015–2030 enligt en färsk undersökning (se IP/12/1304).

– Genom namnbytet från GMES till Copernicus hyllar vi en stor europeisk vetenskapsman och observatör: Nicolaus Copernicus. Precis som han var banbrytande på 1500-talet för en bättre förståelse av världsalltet så ska dagens europeiska jordobservationsprogram ge oss en djupare förståelse för vår föränderliga planet, och därigenom förbättra vardagen för alla. Copernicus är nu moget som program, och alla tjänster i programmet kommer snart att gå över till normal drift. I takt med att mer data finns tillgängliga kommer allt fler att använda dem, och det skapar välbehövlig tillväxt, säger kommissionens vice ordförande Antonio Tajani, som ansvarar för näringspolitiken.

Mer information

MEMO/12/966

http://copernicus.eu

Copernicus på Europa

Varför döps GMES om? Varför döps det till Copernicus?

Alla tjänster i Copernicus tas snart i normal drift. Allt fler användare kommer att använda tjänsterna i takt med att mer data blir tillgängliga. Det nya namnet ska också bidra till att sprida information om Copernicus i hela EU och i hela samhället och därigenom skapa möjligheter för tillväxt och jobb. Särskild information kommer att riktas till regionala och lokala aktörer, oavsett om de är myndigheter, företag eller allmänhet.

Genom namnet Copernicus hyllar vi den stora europeiska vetenskapsmannen och observatören Nicolaus Copernicus. Copernicus’ teori om ett heliocentriskt universum anses allmänt utgöra den moderna naturvetenskapens genombrott. Han öppnade ett gränslöst universum för människan, som tidigare trott att planeterna och solen kretsat kring Jorden. Mänskligheten har kunnat dra nytta av hans insikt, som i förlängningen ledde till den anda av vetenskaplig forskning som gett oss möjlighet att förstå världsalltet.

Copernicus

Copernicus består av en rad tjänster som samlar in data och ger information med hjälp av satelliter och markbaserade sensorer. Syftet är att observera miljö och naturfenomen över hela vår planet.

Copernicusprogrammet ska öka livskvaliteten för alla i EU, och kan också bidra till EU:s strategi för tillväxt och jobb. Copernicus ersätter inte befintliga europeiska resurser, utan kompletterar dem för att tillgodose användarnas behov och garantera EU:s hållbarhet och oberoende på lång sikt.

Copernicus ökar vår säkerhet på många sätt, t.ex. genom bättre hantering av naturkatastrofer och tidigare ingripanden, vilket kan förebygga dödsfall och materiella skador. Programmet ger också tillförlitlig information för övervakning av och prognoser om klimatförändringar.

Copernicus bidrar till bättre förvaltning av naturresurser, övervakar luft- och havskvalitet, bidrar till effektivare jordbruk och förnybar energi. Tack vare att programmet mäter stadsutbredning kan också tätorter få bättre planering och smidigare trafik.

Kontaktpersoner:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar