Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 11. decembra 2012

Copernicus: novo ime evropskega programa za spremljanje Zemlje

Copernicus je novo ime programa Evropske komisije za spremljanje Zemlje, ki se je do zdaj imenoval GMES. Novo ime programa je podpredsednik Evropske komisije Antonio Tajani danes oznanil na zasedanju Sveta za konkurenčnost. V svetu, ki mu grozi vse več naravnih ali drugih nesreč, je cilj programa Copernicus spremljati stanje okolja na kopnem, v morju in v ozračju ter izboljšati varnost državljanov. Hkrati je Copernicus gonilna sila gospodarske rasti in zaposlovanja, saj bi po izsledkih nedavne študije (glej IP/12/1304) v obdobju 2015–2030 lahko ustvaril do 85 000 novih delovnih mest.

Podpredsednik Evropske komisije in evropski komisar za industrijo in podjetništvo Antonio Tajani je povedal: „S preimenovanjem programa iz GMES v Copernicus se poklanjamo velikemu evropskemu znanstveniku in opazovalcu Nikolaju Koperniku. Tako kot je Kopernik v 16. stoletju prispeval k boljšemu razumevanju sveta, nam evropski program za spremljanje Zemlje omogoča temeljito razumevanje našega spreminjajočega se planeta ter konkretne ukrepe za izboljšanje kakovosti življenja vseh državljanov. Program Copernicus je dozorel in vse njegove storitve bodo kmalu operativne. Zaradi večje razpoložljivosti podatkov se bo uporaba povečala, kar bo prispevalo k rasti, ki jo tako zelo potrebujemo.“

Več informacij

MEMO/12/966

http://copernicus.eu

Copernicus na portalu Europa

Čemu preimenovanje GMES? In zakaj v Copernicus?

Vse storitve programa Copernicus bodo kmalu operativne. Zaradi večje razpoložljivosti podatkov se bo program kmalu začel tudi uporabljati. Novo ime bo pripomoglo k večjemu poznavanju programa Copernicus na vseh geografskih in socialno-ekonomskih ravneh, s čimer se bodo ustvarile možnosti za rast in nova delovna mesta. Posebna pozornost bo namenjena regionalnim in lokalnim akterjem, naj si bodo javni organi, zasebna podjetja ali državljani.

Z izbiro imena Copernicus se poklanjamo velikemu evropskemu znanstveniku in opazovalcu Nikolaju Koperniku. Kopernikov heliocentrični model Osončja mnogi štejejo za glavnega predhodnika moderne znanosti. Človeku je razkril neskončno vesolje, ki je bilo do takrat omejeno na kroženje planetov in Sonca okoli Zemlje, ter ustvaril svet brez meja. Človeštvo je lahko uporabilo njegova spoznanja, kar je spodbudilo znanstvene raziskave, na podlagi katerih bolje razumemo svet, v katerem živimo.

Copernicus

Program Copernicus zajema niz storitev, ki zbirajo podatke in zagotavljajo informacije s pomočjo satelitov in prizemnih senzorjev za opazovanje okolja in naravnih pojavov na planetu.

Copernicus ni samo orodje za izboljšanje kakovosti življenja evropskih državljanov, ampak lahko tudi veliko prispeva k evropski strategiji za rast in zaposlovanje. Program ne nadomešča obstoječih evropskih zmogljivosti, temveč jih dopolnjuje za izpolnjevanje potreb uporabnikov ter zagotovitev dolgoročne trajnosti in neodvisnosti Evrope.

Copernicus na več načinov povečuje našo varnost, med drugim z boljšim upravljanjem naravnih nesreč, saj omogoča zgodnejše ukrepanje ter s tem preprečevanje človeških žrtev in materialne škode. Je tudi vir zanesljivih informacij za spremljanje in napovedovanje podnebnih sprememb.

S programom Copernicus bomo lahko bolje upravljali naravne vire, spremljali kakovost ozračja in oceanov, izboljšali kmetijske dejavnosti in razširili uporabo obnovljive energije. Bolje bomo lahko tudi načrtovali naša mesta, saj program omogoča spremljanje hitrega širjenja mestnih območij in izboljšanje prometnih tokov.

Kontakta:

Carlo Corazza (+32 22951752)

Sara Tironi (+32 22990403)


Side Bar