Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 11. decembra 2012

Copernicus: nový názov pre Európsky program pozorovania Zeme

Copernicus je nový názov pre Európsky program pozorovania Zeme, predtým známy ako GMES (Globálne monitorovanie pre životné prostredie a bezpečnosť). Podpredseda Komisie Antonio Tajani dnes oznámil nový názov počas zasadania Rady pre konkurencieschopnosť. Svet čelí zvýšenému riziku prírodných a iných katastrof a cieľom programu Copernicus je monitorovať stav životného prostredia na pevnine, na mori a v atmosfére, ako aj zvýšiť bezpečnosť občanov. Copernicus je zároveň hnacím prvkom hospodárskeho rastu a zamestnanosti, ktorý má podľa nedávnej štúdie potenciál vytvoriť až 85 000 nových pracovných miest v období rokov 2015 – 2030 (pozri IP/12/1304).

Podpredseda Európskej komisie a komisár pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani uviedol: „Zmenou mena z GMES na Copernicus vzdávame úctu veľkému európskemu vedcovi a pozorovateľovi: Mikulášovi Kopernikovi. Tak ako Mikuláš Kopernik v 16. storočí pomohol lepšie pochopiť náš svet, Európsky program pozorovania Zeme nám dáva možnosť dôkladne porozumieť našej meniacej sa planéte a umožňuje prijať konkrétne opatrenia na zlepšenie kvality života občanov. Copernicus teraz ako program dosiahol zrelosť a jeho služby budú čoskoro v operačnej fáze. Vďaka väčšej dostupnosti údajov sa zvýši miera jeho používateľov, a to prispeje k rastu, ktorý dnes tak veľmi potrebujeme.“

Ďalšie informácie

MEMO/12/966

http://copernicus.eu

Copernicus on Europa

Prečo premenovať GMES? Prečo názov Copernicus?

Všetky služby Copernicus čoskoro vstúpia do operačnej fázy. Vďaka väčšej dostupnosti údajov čoskoro vzrastie počet jeho používateľov. Nový názov pomôže zlepšiť povedomie o programe Copernicus na všetkých geografických a socio-ekonomických úrovniach, a tým vytvorí príležitosti pre rast a pracovné miesta. Osobitný dôraz sa bude klásť na regionálnych a miestnych činiteľov, či už ide o verejné orgány, súkromné spoločnosti alebo občanov.

Výberom názvu Copernicus vzdávame úctu veľkému európskemu vedcovi a pozorovateľovi: Mikulášovi Kopernikovi. Jeho teóriu heliocentrického vesmíru mnohí považujú za hlavného predchodcu modernej vedy. Ľuďom otvoril nekonečný vesmír, predtým vymedzený otáčaním planét a Slnka okolo Zeme, a vytvoril svet bez hraníc. Z tohto poznatku, ktorý ľudstvo dokázalo využiť, sa zrodil duch vedeckého výskumu, ktorý nám umožnil lepšie porozumieť svetu, v ktorom žijeme.

Copernicus

Copernicus pozostáva zo súboru služieb, ktoré zbierajú údaje a poskytujú informácie s využitím satelitov a pozemných snímačov na pozorovanie životného prostredia a prírodných úkazov vyskytujúcich sa na našej planéte.

Program Copernicus nie je len nástrojom na zlepšenie kvality života európskych občanov, ale má tiež potenciál stať sa hlavným prispievateľom k európskej stratégii pre hospodársky rast a zamestnanosť. Copernicus nenahrádza existujúce európske vybavenie, ale dopĺňa ho s cieľom uspokojiť potreby používateľov a zabezpečiť udržateľnosť a európsku autonómnosť z dlhodobého hľadiska.

Copernicus mnohými spôsobmi zlepšuje našu bezpečnosť, napríklad prostredníctvom lepšieho zvládania prírodných katastrof, keďže umožňuje včasnejší zákrok, čím pomáha predchádzať stratám na životoch a majetkovým škodám. Tiež dodáva spoľahlivé informácie na monitorovanie klimatických zmien a na ich predpovedanie.

Copernicus pomáha zlepšovať správu našich prírodných zdrojov, monitoruje kvalitu atmosféry a oceánov, pomáha optimalizovať naše poľnohospodárske činnosti a podporovať obnoviteľnú energiu. Umožňuje lepšie územné plánovanie našich miest monitorovaním ich rozširovania a zvyšovaním plynulosti premávky.

Kontaktné osoby:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar